Vystřihovánky v ABC č. 2/2019

Vystřihovánky v ABC č. 2/2019
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 2/2018 vychází vystřihovánka stealth vrtulníku a papírový model ze série Vývoj hradu - tentokrát rok 2017. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Vojenská technika

Stealth vrtulník

Posledním modelem v sadě je model vrtulníku. Vrtulníky s technologií stealth zatím nemá ve výzbroji žádný stát. V USA byl postaven a zkoušen vrtulník AH-66 Comanche, ale kvůli vysokým finančním nákladům se do sériové výroby nedostal. Se stejným problémem se potýká Rusko i Čína. Volnou předlohou pro náš model je vrtulník Kamov Ka 58. Vrtulníky jsou tvarovány jako ostatní stealth zbraně – skládají se tedy z hranatých ploch, které odráží nebo pohlcují radarové paprsky. A protože takové plochy mají vliv na stabilitu stroje ve vzduchu, je řízení jištěno počítačem. Posádku bojových vrtulníků tvoří dva muži. Pilot a zbraňový operátor. Většinou sedí vyvýšení za sebou, v případě vrtulníku Ka 58 sedí vedle sebe. Raritou u tohoto vrtulníku je, že pilot i operátor disponují vystřelovacími sedačkami. Po zapnutí katapultáže se nejdříve odstřelí vrtulové listy a až pak se vystřelí sedačky.

Návod na slepení vystřihovánky stealth vrtulníku •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška/ABC

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení

1. Slepte vrtulové listy 13 (3×), 15 (3×) a nechte je zatížené dobře proschnout. Zpracujte trup 1. Potom slepte příď 2 a nalepte ji zepředu na díl 1. Totéž udělejte se zádí 3.

2. Slepte směrovky 4, 5 a nalepte je na díl 3. Střeliště 6 nalepte zespodu na díl 2. Slepte podvozkové lišty 7 (2×) a nalepte je zespodu na díl 1. Stejně postupujte u zadní podvozkové lišty 8, kterou nalepíte zespodu na díl 3. Na díl 1 nalepte po obou stranách vstupy vzduchu 9 (2×). Slepte křídla 10 (2×) a nalepte je rovněž na díl 1.

3. Slepte kryt motoru 11 a nalepte ho shora na díl 1. Poskládejte podložení rotorových listů 12 do jednoho hrubého šestiúhelníku, po obvodu ho natřete černým fixem a nalepte na díl 11.

4. Z dílů 13 (3×) slepte spodní rotor a nalepte ho na díl 12. Pozor! Červené dílky jsou vždy pouze na horní straně! Slepte rotorovou hlavu 14 a nalepte ji na díl 13. Z dílů 15 (3×) slepte horní rotor a nalepte ho na díl 14. Kryt radaru 16 nalepte shora na díl 15. Hlaveň kulometu 17 nalepte vpředu zespodu na díl 6.


Stealth vrtulník

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1


Já budovatel

Vývoj hradu 2017

Dokončení modelu v ABC č. 3, 4/2019 a 5/2019

Papírový model ze série Já budovatel - vývoj hradu rok 2017 •  Milan Weiner

Poslední přestavba a památková zóna

V minulé - páté fázi vývoje našeho hradu došlo k praktické likvidaci hradního komplexu a na skalnatém ostrohu vyrostla ze zbytků hradu barokní pevnost. Ovšem po prusko-rakouské válce v roce 1866 ztratily draze zbudované pevnosti svůj vojenský význam. Ty, které byly součástí měst byly postupně bourány a na jejich místě vyrůstaly městské domy a ulice. Cihly, ze kterých byly postaveny, posloužily pro výstavbu v širokém okolí. Suť a hlína sloužila k zasypávání hradebních příkopů a vytváření nových terénních reliéfů. Skalnatý ostroh zcela zmizel pod intenzivním přívalem nového života ve 20. století. Každé místo bylo využito, vše bylo zastavěno a vydlážděno. Řeka byla zregulována, překlenuta novými mosty a obestavěna nábřežními zdmi. Velké množství obyvatel a hustota osídlení vyžadovaly kvalitní zásobování vodou, energiemi a odkanalizování odpadních vod. Při výkopech základů staveb a inženýrských sítí se našly pozůstatky po minulých dobách. Zpočátku se nálezům nevěnovala přílišná pozornost, avšak postupně nabývaly na významu. V současnosti je archeologický průzkum nedílnou součástí přípravy staveb a systematicky mapuje naší minulost. Z původního hradu se mnoho nedochovalo, nejvíce hrad připomíná jeho půdorysná stopa, která je dodnes patrná. Přestože je náš hrad fiktivní, nikde ho ve skutečnosti nenajdete, v každé fázi jsme použily typické prvky, které k tomu kterému období patří. Právě v nich možná poznáte reálné historické stavby z celého území naší republiky.

Všechny fáze vývoje hradu

1. etapa – slovanské hradiště na skalnatém ostrohu nad řekou, v nejvyšším bodě pohanská svatyně

2. etapa - hlavní obranný objekt hradu – věž, kolem hradba, palisáda vymezující pozemek, bydlení pro stavebníka, hrad je uzavřený a slouží jako mocenská opora

3. etapa – doplnění hradního komplexu pro každodenní život, dostavby bydlení, hospodářských a provozních objektů, vznik předhradí

4. etapa – ztráta obranné funkce hradu, přestavba na renesanční zámek, sídlo má obytnou a reprezentační funkci

5. etapa – přestavba na barokní pevnost, vše je zcela podřízeno vojenským účelům

6. etapa – ztráta obranné funkce, přestavba pevnosti pro potřeby města, vznikají ulice, obytné domy, obchody, služby, kulturní zařízení, památková zóna města

Papírový model ze série Já budovatel: Vývoj hradu - rok 1817 •  Milan Weiner

Situační plán

Dvoulist s plánem na str. 29 a 32 vyjměte z časopisu, nic s ním nedělejte a schovejte si ho pro dokončení v příštích číslech. Situační plán má tři výškové úrovně:

1. úroveň – hladina řeky

2. úroveň – městské ulice, nábřežní zdi a přilehlá zástavba

3. úroveň – vyvýšená plocha s městskou zástavbou navazující na Náměstí V Kopečku (vyšlo v ABC 9/2017 a 11/2017)

Bílé plochy jsou vyznačená místa pro stavby a vykopávky.


Já budovatel

Vývoj hradu - rok 2017

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 2


Tyto vystřihovánky vyšly v ABC č. 2/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papírový svět: Postavte si Citroën 2CV

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Nové číslo časopisu ABC 2/2019: Robin Hood

Nové číslo časopisu ABC 2/2019: Robin Hood