Vystřihovánky v ABC 23/2018

Vystřihovánky v ABC 23/2018
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC 23/2018 vychází vystřihovánky první československé družice Magion 1 a historický mušketýr z oblíbené série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návodnou kresbu a návody na slepení.

Vesmír

Družice Magion 1

Přípravné práce

1. Model není příliš složitý, musíte si jen poradit s několika drobnými díly. Důležité je hlídat si správné umístění a natočení dílů dle šipek v návodné kresbě (dále NK).

2. Ke zhotovení budete potřebovat nůžky, lepidlo Herkules, pravítko, špejle a tupý nožík.

3. Pomocí pravítka a nožíku si narýhujeme všechny ohybové hrany. Po slepení modelu přetřete jeho hrany příslušným odstínem vodové barvy pro zaretušování nepřesností.

Družice Magion 1 •  Roland Havran

Návod na slepení

1. Stavbu zahájíme sestavením dílu 1. V jeho středu na horní i dolní části vytvoříme otvory. Na horní část umístíme podložku antény 2, orientujte ji shodně s červenými šipkami na obou dílech. Podložka jeden z otvorů zakryje.

2. Na podložku 2 umístíme stojan antény 3, opět ho zorientujte pomocí červených šipek. Na jeho vrcholek přilepte další podložku 4, i tady pomůže šipka s umístěním. Na ni umístíme držák 5.

3. Nyní si připravíme dvě vyčnívající části složené z válců 6 (2×) a koncovek 7 (2×). Celky umístíme na držák 5 tak, aby zaoblený roh koncovky směřoval kolmo vzhůru, viz NK.

4. Sestavíme dvě drobné krabičky 8, 9 a umístíme je dle NK. Díl 8 přilepíme na podložku antény tak, aby zkosená část mířila ke stojanu, díl 9 přilepíme na stojan.

5. Zarážky 10 (2×) přehneme, slepíme a umístíme tak, aby přečnívaly, na bílá místa shora a zespodu družice. Větší zarážky 11 (2×) sestavíme a umístíme shora, kde bílé místo přechází na boky. Stejně postupujeme u zarážek 12 (2×), které se umístíme na spodek družice. Sestavíme „madlo“ z dílů 13, 14 a umístíme ho s pomocí zelené šipky na jednu stranu družice.

Družice Magion 1: Návod na slepení •  Roland Havran

6. Pokračujeme sadou senzorů a výčnělků na vrchu. Na malý podstavec 15 umístíme přehnutý díl 16 a na něj dva válečky 17. Celek podle NK přilepíme na družici. Za něj přilepíme svazek drátů 18. Složitější díl 19 pečlivě sestavíme přehnutím stran a slepením drobné základny, na které bude stát. Umístíme ho na družici a na něj přilepíme další váleček 20. Přilepíme další svazek drátů 21 za tento díl. Stejně postupujeme i u druhé sady na opačné straně.

7. Nyní družicí osadíme čtyřmi anténami (doporučujeme je podlepit šedým papírem). Nejdříve díl 22 umístíme na kolmou podložku u stojanu nahoře. Na spodní část družice umístíme díly 23 (2×) a pak poslední anténu 24.

8. Nakonec sestavíme stojánek z dílů 25 a 26, do nichž si udělejte ve středech otvor. Družici nasaďte na špejli, aby procházela oběma otvory v jejím těle, a nasaďte ji na stojánek. Přečnívající část špejle dole zkraťte a zakápněte lepidlem.


Magion

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Roland Havran

NÁROČNOST: 3


Muzeum vystřihovánek: Zahraniční modely

Mušketýr

Historická vystřihovánka mušketýra •  Josef Kropáček

O Mosquito (Komár) byl portugalský komiksový časopis, jehož první číslo vyšlo v roce 1936 v Lisabonu a vycházel nepřetržitě až do roku 1953. I přes silnou konkurenci byl jedním z nejčtenějších dětských časopisů. Nejdříve byl vydáván jako týdeník a od roku 1941, po změně formátu a počtu stran dvakrát týdně. O Mosquito se inspiroval v jiném, ale tou dobou již zaniklém časopise pro děti ABC-zinho (vycházel 1921-1932), který také vedle kreslených seriálů přinášel na svých stránkách i různé papírové vystřihovánky. (Josef Kropáček a www.papirovaarcheologie.cz)

Přípravné práce

K sestavení figurky budete potřebovat kromě standardních modelářských potřeb také červený, černý a bílý papír na podlepení některých dílů. Začněte podlepením pláště F červeným papírem, bílým papírem podlepte konce rukávů D a záštitu kordu N. Černým papírem podlepte vlasy H, vrchní lem bot G a ruce M. Ty podlepte jen do úrovně rukávů, bílou část můžete podlepit bílým papírem a ruce z rubu domalujteodpovídajícím odstínem barvy.

Historická vystřihovánka mušketýra vyšla v zahraničním časopisu O Mosquito •  Roland Havran

Návod sna slepení

1. Vystřihněte si krempu (spodní okraj) klobouku E a podstavec I. V obou dílech vystřihněte kruhy. Nejsložitější část je slepení těla L. Než jej začnete tvarovat, nezapomeňte proříznout otvory na ruce. Bohužel není vyznačeno, kde se má stočený díl L slepit. Pomůžete si tak, že stočený trup prostrčíte krempou klobouku E a podstavcem I. Tužkou si označíte, kam až se konce trupu překrývají, pak už tělo snadno slepíte.

2. Kompletaci figurky začněte nalepením vrchního lemu bot G. Než ho slepíte, vyzkoušejte, kde se má spojit, neboť chlopeň je naznačena špatně a otvor pro navlečení na trup by byl příliš velký. Následuje navléknutí pláště F a jeho přilepení. Pokračujte vlasy H, které pomocí tužky nebo štětce ohnete a přilepte je tak, aby byly správně na středu hlavy. Nyní prostrčte krempu klobouku pod úroveň černé ozdobné stuhy. Celek zakončíte přilepením horní části klobouku J, která je něco větší než průměr trupu. Po zaschnutí lepidla tento přesah opatrně odstřihněte.

3. Spodní část těla L prostrčte základnou a přilepte. Zbývá provléknout ruce M, vycentrovat je a zafixovat z obou stran kapičkami lepidla. Po zaschnutí prostrčte konce rukávů D a ruce stočte dopředu. Do dlaně pravé ruky vlepte kord O.

4. Podstavec můžete nalepit na karton a po obvodu obstřihnout. V průběhu lepení doporučujeme jednotlivé díly retušovat odpovídající barvou.


Mušketýr

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1


ABC č. 23/2018 vychází 6. 11.

Video se připravuje ...

ABC 23/2018 je tady! • Zdroj: redakce ABC

Magion 1: První československá družice odstartovala před 40 lety

Magion 1: První československá družice odstartovala před 40 lety

Vyzkoušeli jsme: Nezničitelné házedlo ZETA

Vyzkoušeli jsme: Nezničitelné házedlo ZETA

Papírová historie #27: Vzpomínka na "pionýra"

Papírová historie #27: Vzpomínka na "pionýra"

Papírová historie #23: Čtyřicetiletý papírový McLaren

Papírová historie #23: Čtyřicetiletý papírový McLaren