Vystřihovánky v ABC 16/2018: Dioráma Batman: Detective Comics a Já budovatel, vývoj hradu rok 1217

Vystřihovánky v ABC 16/2018: Dioráma Batman: Detective Comics a Já budovatel, vývoj hradu rok 1217
Sdílej
 
V ABC 16/2018 najdete tyto vystřihovánky: Dioráma Batman Detective Comics a Já budovatel, vývoj hradu rok 1217. Stahujte návody na slepení.

Dioráma

Batman: Detective Comics

Návod na slepení

1. Nejprve připravte pozadí 1. Pro získání lepší stability podlepte dno pozadí kartonem s přesahem až za zadní stěnu.

2. Na naznačená místa na pozadí připevněte držáky 3 (2×). Vystřihněte postavu 2 a nalepte ji na dolní část pozadí a na oba držáky. Spodní chlopeň dílu 2 doporučujeme z rubu zamalovat černou barvou, při pohledu z boku by mohla prosvítat bílá barva papíru.

3. Sestavte podpěru 5 ve tvaru trojúhelníku. Přilepte ji na pozadí. Z rubu můžete pozadí pod podpěrou zpevnit dílem 6. Pokračujte postavou Batmana 4, spodní chlopeň také zezadu začerněte a připevněte na určené místo.

4. Na závěr použijte do popředí, na pravou dolní stranu, díl 7, který přilepte k pravému boku a spodní straně základny. Zbývá příslušnými barvami zaretušovat ohybové hrany celého diorámatu.

Dioráma Batman: Detective Comics - Návod na slepení •  Robert Navrátil

Batman: Detective Comics

SÉRIE: Dioráma

PŘIPRAVIL: Robert Navrátil

NÁROČNOST: 1

Komiksoví hrdinové v ABC

ABC č. 10 K. H. 1 Batman

ABC č. 11 K. H. 2 Wonder Woman

ABC č. 12 K. H. 3 Sebevražedný oddíl

ABC č. 14 K. H. 4 Harley Quinn 

ABC č. 15 K. H. 5 Flash 

ABC č. 16 K. H. 6 Batman Detective Comics  

ABC č. 17 K. H. 7 Green Arrow

ABC č. 18 K. H. 8 Liga sptavedlnosti

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já budovatel

Vývoj hradu rok 1217

Pokračování chytrých vystřihovánek z ABC Č. 15

Model sestává ze situace, terénu, opevnění, obytných a účelových objektů. V ABC č. 15 je vytištěn situační plán, v čísle 16 jsou ostatní díly potřebné k sestavení této vývojové fáze.

Na výběr máte dvojí provedení vystřihovánky. Můžete stavby k podložce přilepit napevno, nebo je nechat volné. V takovém případě je dobré fixování pomocí magnetů. Magnety jsou nalepeny z rubu spodních stran objektů. Protikusem může být celoplošný plech nebo jeho zlomky vlepené do situace v místech jednotlivých objektů. Dostupný, použitelný a levný materiál je čepel odlamovacího nože.

Já budovatel: Vývoj hradu rok 1217 •  Milan Weiner

Návod na slepení

Přečtěte si celý návod a prohlédněte návodné kresby (dále NK) u vystřihovánky v tištěném ABC č. 16. Podle černých šipek narýhujte ohybové hrany. Ohyby dílů terénu označené černými a červenými tečkami nerýhujte, budou oblé. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

TERÉN

1. Postupujte podle NK. Celou situaci přilepte plošně, pomocí lepicí tyčinky, k přířezu z vlnité lepenky vysoké asi 3 mm. Vlnitá lepenka může být například z použitých obalů. Podle NK vyřízněte všechny tři vyvýšené části označené B, C a D. Výřezy použijte jako šablonu pro další přířezy z vlnité lepenky. První přířez vlepte zpět do vyříznutého místa v situaci. Celková výška úrovně B je 17 mm, výška úrovně C je 5 mm a výška úrovně D je 27 mm. Pro vrstvení úrovně terénu B jsou vodítkem díly 4–9, 11 a 15. Pro vrstvení úrovně terénu C jsou vodítkem díly 2, 6, 17 a 18. Pro vrstvení úrovně terénu D jsou vodítkem díly 1–3. Čím přesnější bude výška jednotlivých úrovní, tím snadnější bude polepení terénu. Pro jednodušší dosažení požadované výšky lze vlepit mezi přířezy z vlnité lepenky i přířezy z kartonu a jiných materiálů různé výšky.

2. K připravenému základu terénu přilepujte postupně pohledové díly terénu. Nejprve skalní srázy k úrovni D – díly 1, 2 a 3 (v tomto pořadí). Tyto díly jsou vyšší, přesah poslouží k přelepení hradeb a palisád. Ohyby označené černými a červenými tečkami nerýhujte, zaoblete je podle ostré hrany stolu, poličky nebo jiné desky. Černé tečky označují ohyby po kresbě, červené proti kresbě. Přilepte skalní srázy k úrovni B – díly 4, 5 a 6.

3. Na označená místa situace přilepte klíny 7 a 8. Ke klínům a situaci přilepte díly 9, 10 a 11. Nakonec vytvarujte a přilepte díly 12, 13, 17 a 18.

4. Vytvarujte přístupovou cestu 14, 15 a 16. Nejprve přilepte k situaci a k dílu 4 sestavené díly 14 a 15. Následně přilepte ohyb cesty 16.

Papírová historie #28: Tak trochu divný "Poršák"

Papírová historie #28: Tak trochu divný "Poršák"

STAVBY

Hradní palác 27, 28, 54, 55; doplňkové díly 68–71 (C3 002)

1. Palác je možné doplnit drobnými detaily komínu, prevétu a vstupního krytého schodiště. Sestavte díly 68–71, postup najdete níže. Pokud se vám nepovedou, raději ponechte jen kresbu na fasádě. 2. Pokud použijete komín, vyřízněte v dílu 27 otvor ve střeše. Nejprve přilepte střešní chlopně dílu 54 k dílu 27. Následně přilepte boky. Stejný postup opakujte u dílu 55. (Vsuňte komín a přilepte k rubu 27.) Podle spodní strany dílu 27 nařežte přířezy z vlnité lepenky. Přířezy vsuňte do sestaveného celku a zaklopte spodní stranu. Přilepte přesahy střechy, díly 28.

3. Komín 68 slepte a ohněte chlopně proti kresbě. Chlopně přilepte k odstřižku papíru, komín se tak bude snáze vlepovat. U schodiště 71 slepte rub a líc, potom boční strany. Díl vytvarujte a přilepte k dílům 27 a 70.

Bergfrit – obranná věž 19–26 (F4 008)

1. Stočte díl 19 a pomocí chlopně jej slepte. Díl 20 je zároveň šablonou, podle které vyřízněte nebo vystřihněte přířezy z vlnité lepenky. Sestavený díl 19 vyplňte přířezy, nahoru přilepte díl 20. Variantně je možné těleso věže vyztužit stočenými a vlepenými proužky papíru, viz NK. Stočte díl 21 a pomocí chlopně jej slepte. Díl vyztužte stočeným proužkem papíru a zaklopte dílem 22. Celek přilepte k dílu 20.

2. Vytvarujte střechu 23, 24 a pomocí chlopní díly slepte. Díl 23 přilepte k dílu 22, následně přilepte díl 24. Přilepte sestavený břit 25. Přilepte sestavený vstupní padací můstek 26.

Hradní kuchyně 29–31 (F1 034)

Sestavte komín 30. Komín přilepte k dílu 29. Sestavte díl č. 29. Přilepte přesahy střechy 31.

Černá brána 42–47 (F4 009)

1. Slepte díly 42, 44 a 46. Slepte rub a líc dílů 43 a 45. K dílu 42 přilepte ochoz 43 (tečka na tečku) a střechu 44 (hřeben střechy rovnoběžně s vraty). Pilíř 46 přilepte k situaci a dílu 6. Padací most 45 přilepte k dílu 3.

2. Přilepte příjezdovou cestu 47. Díl nejprve na označených místech nastřihněte. Následně spasujte se situací a přilepte k pilíři 46. Dotvarujte a přilepte k situaci a dílu 6.

Papíroví hrdinové.cz: Vojáčci a vystřihovánky

Papíroví hrdinové.cz: Vojáčci a vystřihovánky

Rotunda sv. Jiří 60–64 (D5 003)

Stočte díl 60 a pomocí chlopně jej slepte. Díl 61 je šablona, podle které vyřízněte (vystřihněte) přířezy z vlnité lepenky. Sestavený díl 60 vyplňte přířezy. Stočte díl 63 a pomocí chlopní jej přilepte na vyznačená místa dílu 60. Vytvarujte střechy 62 a 64 a pomocí chlopní je přilepte.

Lazarova usedlost 56, 57 (C5 021)

Sestavte díl 56. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

Lazarova kovárna 58, 59 (F1 037)

Sestavte díl 58. Před zaklopením dna můžete vlepit magnety na výše uvedená místa a díl vyztužit přířezy z vlnité lepenky.

Svatojiřský most 65–67 (E5 003)

1. Ohněte chlopně dílů 65 (5×) proti kresbě. Obě poloviny podpor 65 slepte k sobě. Obě poloviny mostovky 67 (v NK mylně označena jako 66) slepte k sobě. Přilepte díly 65 na vyznačená místa dílu 67.

2. Sestavte násep 66 (v NK mylně označen jako 67). Přilepte most na vyznačená místa v situaci. Přilepte díl 66 k dílu 11 a 67.

Hradby a palisády 32–41 a 48–53

Sestavte všechny díly, vzájemně je slepte a přilepte k situaci a přesahům dílů 1, 2 a 3.

Doplňkové díly

Sestavte žebříky slepením jejich polovin, pokraťte je a přilepte ke hradbám a palisádám. Doporučené místo je hradba 36 (výstup do druhého nadzemního podlaží hradní kuchyně), dále podle vlastního uvážení.

Já budovatel: Vývoj hradu (rok 1217)

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Milan Weiner, Jan Zeman (odborná spolupráce)

MĚŘÍTKO: 1 : 300

NÁROČNOST: 1

Nejstarší tetování: Mumie z Gebeleinu

Nejstarší tetování: Mumie z Gebeleinu

Psí plemena: Peruánský naháč, pes bez srsti pro alergiky

Psí plemena: Peruánský naháč, pes bez srsti pro alergiky

Největší letadlové lodě světa: Základny na moři

Největší letadlové lodě světa: Základny na moři