Vystřihovánky v ABC 9/2018: Stealth tank a mrakodrap City of Capitals

Vystřihovánky v ABC 9/2018: Stealth tank a mrakodrap City of Capitals
Sdílej
 
V ABC 9/2018 vyšly vystřihovánky tanku ze série Stealth a mrakodrapu City of Capitals. Podívejte se na návodné kresby a přečtěte si návody na slepení.

Tank ze sady Stealth

Druhá vystřihovánka technologie stealth je model tanku (první vyšla v ABC č. 8/2018 – stíhačka). Tank je charakteristický svojí tepelnou stopou, a proto je většina protitankových střel na bázi infračerveného navádění. U stealth kategorie je celý tank obložen tepelnými panely, které kopírují teplotu okolí a tank se pro infračidla stává "neviditelným". Povrch stealth tanku je také opatřen absorpčním nátěrem, který pohlcuje část radarových paprsků. Lomené plochy na povrchu zbytek paprsků odrážejí po okolí, takže klasický radar tank rovněž nezachytí. V současné době nemá tuto techniku ve výzbroji žádná armáda, i když se na nich intenzivně pracuje. Nejdál je zatím překvapivě polsko-britský projekt PL 01, který byl volnou předlohou pro náš model.

Návodná kresba •  ABC

Přípravná fáze

Všechny části předem narýhněte.

Návod na slepení

1. Zpracujte korbu tanku 1. Než ji slepíte, udělejte v místě červené tečky díru prošpejli.

2. Slepte tankové pásy 2, 3 a přilepte je po stranách na díl 1.

3. Vystřihněte díly 4 a 5. Nezapomeňte opět udělat v dílu 5 díru. Z dílů 4 a 5 slepte tankovou věž.

4. Sestavte hlaveň tanku 6 a nalepte ji na díl 4. Z kulaté špejle odřízněte délku 18 mm, vytvoříte díl 7. Hrany zabruste a vlepte do dílů 4 a 5.

Stealth tank

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Vystřihovánka mrakodrapu City of Capitals •  Pavel Dobrovský

Mrakodrap City of Capitals

Dvě výškové budovy se nachází v Moskevském mezinárodním business centru, v takzvaném Moscow City. Více než polovina plochy je využívána jako byty, další velká část slouží coby kanceláře, ale najdeme tu i prostory určené veřejnosti – kina, obchody, restaurace. Komplex byl vystavěn v letech 2003–2010. Vyšší mrakodrap je pojmenovaný Moscow, má 76 pater a měří 302 m. Nižší mrakodrap se 65 patry dosahuje výšky 257 m a je znám jako St. Petersburg.

City of Capitals

Výška: 302 m

Město: Moskva

Rok otevření: 2010

Počet pater: 76

Stát: Rusko

Návodná kresba •  ABC

 

Přípravné práce

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čarou s bílou šipkou. Výřezy ploch jsou označeny červenou úhlopříčkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

Návod na slepení

1. Stavbu modelu začněte slepením zadní části hlavní budovy, ze které vyrůstají dvě věže. Plášť vytvarujte z dílu 1 a připojte střechu 2. Pokračujte zpracováním přední části hlavní budovy 3, ke které připojíte vykrojenou část 4. Celou přední část hlavní budovy připojte ke střeše přízemní části hlavní budovy 5, ke které následně připojte její obvod, díl 6. Poté již můžete přední a zadní část hlavní budovy slepit k sobě a umístit na podstavec 7. Tím je hlavní budova hotová a pokračovat budete stavbou dvou věží.

2. První menší věž, je tvořena třemi podobnými hranoly 8, 9 a 10. Jednotlivé části nelícují, jsou mírně excentricky posunuté, a proto je třeba dodržet jejich správné pořadí. Abyste dosáhli správného posunu jednotlivých částí věže, jsou styčné plochy opatřeny barevnými body. Při lepení jednotlivých částí věže musí být stejnobarevné body vždy na sobě. Na vrch věže umístěte zpracovaný nízký kvádr 11. Celek připojte k  hotové hlavní budově.

3. Druhá, vyšší věž, je tvořena čtyřmi podobnými hranoly 12, 13, 14 a 15. Jednotlivé části věže jsou opět excentricky posunuté, a proto je také třeba při jejich spojování dbát na to, aby stejnobarevné body na styčných plochách byly vždy na sobě. Na vrch věže umístěte zpracovaný nízký kvádr 16. Celek opět připojte k již hotové hlavní budově s první věží.

City of Capitals: Dvojitý mrakodrap v Moskvě •  iStock

City of Capitals

SÉRIE: Mrakodrapy

AUTOR: Antonín Krejčíř

MĚŘÍTKO: 1 : 1500

NÁROČNOST: 2

Big Bend: Obloukový mrakodrap

Big Bend: Obloukový mrakodrap

V sérii Mrakodrapy 2 vyšlo:

1.    Shanghai World Financial Center 6/2015

2.    Twin Towers, One World Trade Center 12/2015

3.    Empire State Building 20/2015

4.    Tuntex Sky Tower 1/2016  

5.    Rjugjong Hotel  5/2016

6.    Kingkey 100 14/2016

7.    Hearst Tower 18/2016  

8.    CCTV Headquarters 2/2017

9.    InTempo 13/2017

10. Dusit Thani Dubai  18/2017

11. Emirates Towers 3/2018

12. City of Capitals 8/2018

 

Vystřihovánky v ABC 8/2018: Vůz Era R2B "Romulus" a stealth stíhačka

Vystřihovánky v ABC 8/2018: Vůz Era R2B "Romulus" a stealth stíhačka

Vystřihovánky v ABC 7/2018: Samohybné dělo SU-76 a Virník autogiro

Vystřihovánky v ABC 7/2018: Samohybné dělo SU-76 a Virník autogiro

Vystřihovánky v ABC 6/2018: Házedlo Caproni Reggiane RE.2005 a továrna z MV

Vystřihovánky v ABC 6/2018: Házedlo Caproni Reggiane RE.2005 a továrna z MV