ABC 2/2017: Vystřihovánky v novém ábíčku

ABC 2/2017: Vystřihovánky v novém ábíčku
Sdílej
 
V ABC 2 najdete vystřihovánky podvozků k miniboxům Liaz Race 1 "Líza", Man 6x6 Asistence a Liaz 4x4 Bydlík, mrakodrapu CCTV Headquaters a letadla z Muzea vystřihovánek.

Miniboxy

Podvozky k Liaz Race 1 "Líza", Man 6x6 Asistence a Liaz 4x4 Bydlík

MINOBOXY VYŠLY V ABC Č. 23, 24 A 25/26

Podvozky jsou volitelnou alternativou krabičkových Miniboxů. Je možné zvolit dvě varianty koleček:

papírové, vlastní výroby, z této vystřihovánky,

plastové, objednané na adrese www.plastmodel-msh.cz.

Podvozky lze použít k nesestaveným modelům, ale i k modelům již sestaveným. V obou případech je potřebné odstřihnout spodní část krabičkového modelu - počkejte ale s odstřižením až po úspěšném sestavení podvozků.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Zeleně podložené díly jsou stejné pro všechny tři podvozky. Žlutě podložené díly pro Liaz Race 1 „LÍZA“, červeně podložené díly pro  Man 6x6 Asistence a modře podložené díly pro Liaz 4x4 bydlík.

2. Oranžově podložené díly modelového podvozku jsou z doplňkových materiálů špejle (Š), vlnité lepenky (VL) a proužku papíru (PP).

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte díly 1 (žluté, červené a modré podložení) a připravte otvory pro osy kol.Slepte boky se dny dílů, horní strany prozatím nepřilepujte.

2. Pomocí špejle stočte 7x lože osy kol (zeleně podložené díly 1) do ruličeka jen konce přilepte ke stočeným ruličkám.Ruličky vsuňte do připravených otvorů a přilepte je podle návodných kreseb (dále NK).

3. Z vlnité lepenky vyřízněte dva výztužné díly. Jejich velikost odpovídá velikosti boku dílu 1 s mírným zmenšením. Podle NK odstřihněte rohy dílů. Výztuhy vlepte do dílů 1 a přilepte horní strany.

4. Připravte si díly 2, 3 (žluté, červené a modré podložení) a přilepte je na místa dílů 1 označená červenými tečkami. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

5. Následuje sestavení kol (zeleně podložené díly 2, 3 a 4). Díly 2 (14x) stočte a pomocí chlopně slepte v prstenec. Z běžného papíru vyřízněte proužky (PP) a natáčejte je na špejli tak dlouho, až docílíte průměru prstence. Získané smotky vsuňte do připravených prstenců. Z boků přilepte díly 3 a 4, následně začerněte hrany kol.

6. Ze špejle uřízněte sedm os kol (Š) dlouhých 28 mm a volně je vsuňte do připravených podvozků. Pokud by byla osa příliš silná, obruste ji. Na zabudované osy nasaďte kola. Tím jsou podvozky hotové a podle výsledku se rozhodněte o dalším postupu.

7. Pokud jste spokojeni, odstřihněte spodní část krabičkových Miniboxů. Z vlnité lepenky vyřízněte vymezující díly o rozměru

30 x 15 mm, pro Liaz Race 1 „LÍZA“ o rozměru 25 x 15 mm. Vymezující díly vyplňují prostor mezi modelovými podvozky a díly 1. Podle síly vlnité lepenky nařežte počet vymezujících dílů – měly by mít sílu 6 mm. Podle NK díly VL přilepte k vnitřním stranám dílů 1. Upravené díly 1 není nutné k modelovým podvozkům lepit.

8. Pokud si na adrese www.plastmodel-msh.cz objednáte plastová kolečka, pak v sadě najdete i náhradní kola, která vezou asistenční Man (10 kusů na střeše – skutečné auto až 12 kusů na střeše, 3 kusy na zádi) a bydlík (2 kusy na zádi). Disky kol natřete stříbrnou barvou. Podle uvážení přilepte náhradní kola, u kterých středy nenatírejte.

mrakodrap CCTV Headquaters •  ABC

Mrakodrapy

CCTV Headquaters

Budova čínské státní televize China Central Television v Pekingu se začala stavět v roce 2004. Již v době pořádání LOH v roce 2008 byla dokončena hrubá stavba. Mrakodrap je netradiční především svým trojrozměrným tvarem s nenápadně zdobenou fasádou, na níž je zřetelná nepravidelná geometrie nosné ocelové struktury. Stavba je obrovská (dosahuje 234 m výšky), přesto působí menším dojmem a z každého úhlu pohledu vypadá jinak. Nachází se v ní vše potřebné pro tvorbu televizních programů – administrativa, kanceláře, studia, produkce a služby, pojme 10 tisíc zaměstnanců. Pod pravoúhlým spojem věží se nad zemskou úrovní nachází efektně do země zapuštěná studia s prosklenými stropy.

HEARST TOWER

Výška: 234 m

Město: Peking

Rok otevření: 2009

Počet pater:  51

Stát: Čína

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čarou s bílou šipkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začněte vystřižením a zpracováním hlavní části - smyčky. Je tvořena díly 1–11. Lepte je v pořadí, v jakém jsou díly očíslovány. Hotovou smyčku provlékněte vystřiženým otvorem v podstavci 12 a pomocí chlopní a lepidla ji k němu připojte.

2. Zpracujte dva výstupky - díly 13, 14 a umístěte je na vyznačené místo na vodorovné dolní části smyčky.

3. Zbývá zhotovit přistávací plošinu pro vrtulníky z dílu 16. K horní vodorovné části smyčky ji připevníte pomocí zpracovaného úchytu 15.

 

V SÉRII MRAKODRAPY 2 VYŠLO

1.  Shanghai World Financial Center, 6/2015

2.  Twin Towers, One World Trade Center, 12/2015

3.  Empire State Building, 20/2015

4.  Tuntex Sky Tower, 1/2016 

5.  Rjugjong Hotel, 5/2016

6.  Kingkey 100, 14/2016

7.  Hearst Tower, 18/2016

8. CCTV Headquarters, 2/2017     

 

Muzeum vystřihovánek •  ABC

Muzeum vystřihovánek

Představíme si další z neznámých vydavatelství. K dopátrání původu archu máme málo důkazů. Podle českých názvů letadel použitých na všech třech dochovaných arších můžeme určit, že jde o českou vystřihovánku. Kromě sady japonských strojů se dochovaly ještě vystřihovánky s britskými a americkými letadly. Základem zjišťování původu zůstává znalost tvorby známých vydavatelů a srovnávání s neznámými. Nyní se ale nemáme o co opřít, s ničím podobným jsme se doposud nesetkali. Podle typů strojů můžeme s jistotou tvrdit, že arch byl vytvořen nejdříve těsně po ukončení 2. sv. války v roce 1945. Předpokládáme, že byly vytištěné i archy s letadly Sovětského svazu a Německa.

Papírová historie: Půvabné krabičky miniboxy

Papírová historie: Půvabné krabičky miniboxy

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírový svět: Ábíčkovské modely kolem železnice

Papírový svět: Ábíčkovské modely kolem železnice

ABC 1: Vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" a ptačích varhan

ABC 1: Vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" a ptačích varhan