ABC 2/2017: Vystřihovánky v novém ábíčku

ABC 2/2017: Vystřihovánky v novém ábíčku
Sdílej
 
V ABC 2 najdete vystřihovánky podvozků k miniboxům Liaz Race 1 "Líza", Man 6x6 Asistence a Liaz 4x4 Bydlík, mrakodrapu CCTV Headquaters a letadla z Muzea vystřihovánek.

Miniboxy

Podvozky k Liaz Race 1 "Líza", Man 6x6 Asistence a Liaz 4x4 Bydlík

MINOBOXY VYŠLY V ABC Č. 23, 24 A 25/26

Podvozky jsou volitelnou alternativou krabičkových Miniboxů. Je možné zvolit dvě varianty koleček:

papírové, vlastní výroby, z této vystřihovánky,

plastové, objednané na adrese www.plastmodel-msh.cz.

Podvozky lze použít k nesestaveným modelům, ale i k modelům již sestaveným. V obou případech je potřebné odstřihnout spodní část krabičkového modelu - počkejte ale s odstřižením až po úspěšném sestavení podvozků.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Zeleně podložené díly jsou stejné pro všechny tři podvozky. Žlutě podložené díly pro Liaz Race 1 „LÍZA“, červeně podložené díly pro  Man 6x6 Asistence a modře podložené díly pro Liaz 4x4 bydlík.

2. Oranžově podložené díly modelového podvozku jsou z doplňkových materiálů špejle (Š), vlnité lepenky (VL) a proužku papíru (PP).

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte díly 1 (žluté, červené a modré podložení) a připravte otvory pro osy kol. Slepte boky se dny dílů, horní strany prozatím nepřilepujte.

2. Pomocí špejle stočte 7x lože osy kol (zeleně podložené díly 1) do ruliček a jen konce přilepte ke stočeným ruličkám. Ruličky vsuňte do připravených otvorů a přilepte je podle návodných kreseb (dále NK).

3. Z vlnité lepenky vyřízněte dva výztužné díly. Jejich velikost odpovídá velikosti boku dílu 1 s mírným zmenšením. Podle NK odstřihněte rohy dílů. Výztuhy vlepte do dílů 1 a přilepte horní strany.

4. Připravte si díly 2, 3 (žluté, červené a modré podložení) a přilepte je na místa dílů 1 označená červenými tečkami. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

5. Následuje sestavení kol (zeleně podložené díly 2, 3 a 4). Díly 2 (14x) stočte a pomocí chlopně slepte v prstenec. Z běžného papíru vyřízněte proužky (PP) a natáčejte je na špejli tak dlouho, až docílíte průměru prstence. Získané smotky vsuňte do připravených prstenců. Z boků přilepte díly 3 a 4, následně začerněte hrany kol.

6. Ze špejle uřízněte sedm os kol (Š) dlouhých 28 mm a volně je vsuňte do připravených podvozků. Pokud by byla osa příliš silná, obruste ji. Na zabudované osy nasaďte kola. Tím jsou podvozky hotové a podle výsledku se rozhodněte o dalším postupu.

7. Pokud jste spokojeni, odstřihněte spodní část krabičkových Miniboxů. Z vlnité lepenky vyřízněte vymezující díly o rozměru

30 x 15 mm, pro Liaz Race 1 „LÍZA“ o rozměru 25 x 15 mm. Vymezující díly vyplňují prostor mezi modelovými podvozky a díly 1. Podle síly vlnité lepenky nařežte počet vymezujících dílů – měly by mít sílu 6 mm. Podle NK díly VL přilepte k vnitřním stranám dílů 1. Upravené díly 1 není nutné k modelovým podvozkům lepit.

8. Pokud si na adrese www.plastmodel-msh.cz objednáte plastová kolečka, pak v sadě najdete i náhradní kola, která vezou asistenční Man (10 kusů na střeše – skutečné auto až 12 kusů na střeše, 3 kusy na zádi) a bydlík (2 kusy na zádi). Disky kol natřete stříbrnou barvou. Podle uvážení přilepte náhradní kola, u kterých středy nenatírejte.

Mrakodrapy

CCTV Headquaters

Budova čínské státní televize China Central Television v Pekingu se začala stavět v roce 2004. Již v době pořádání LOH v roce 2008 byla dokončena hrubá stavba. Mrakodrap je netradiční především svým trojrozměrným tvarem s nenápadně zdobenou fasádou, na níž je zřetelná nepravidelná geometrie nosné ocelové struktury. Stavba je obrovská (dosahuje 234 m výšky), přesto působí menším dojmem a z každého úhlu pohledu vypadá jinak. Nachází se v ní vše potřebné pro tvorbu televizních programů – administrativa, kanceláře, studia, produkce a služby, pojme 10 tisíc zaměstnanců. Pod pravoúhlým spojem věží se nad zemskou úrovní nachází efektně do země zapuštěná studia s prosklenými stropy.

HEARST TOWER

Výška: 234 m

Město: Peking

Rok otevření: 2009

Počet pater:  51

Stát: Čína

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čarou s bílou šipkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začněte vystřižením a zpracováním hlavní části - smyčky. Je tvořena díly 1–11. Lepte je v pořadí, v jakém jsou díly očíslovány. Hotovou smyčku provlékněte vystřiženým otvorem v podstavci 12 a pomocí chlopní a lepidla ji k němu připojte.

2. Zpracujte dva výstupky - díly 13, 14 a umístěte je na vyznačené místo na vodorovné dolní části smyčky.

3. Zbývá zhotovit přistávací plošinu pro vrtulníky z dílu 16. K horní vodorovné části smyčky ji připevníte pomocí zpracovaného úchytu 15.

 

V SÉRII MRAKODRAPY 2 VYŠLO

1.  Shanghai World Financial Center, 6/2015

2.  Twin Towers, One World Trade Center, 12/2015

3.  Empire State Building, 20/2015

4.  Tuntex Sky Tower, 1/2016 

5.  Rjugjong Hotel, 5/2016

6.  Kingkey 100, 14/2016

7.  Hearst Tower, 18/2016

8. CCTV Headquarters, 2/2017     

 

Muzeum vystřihovánek

Představíme si další z neznámých vydavatelství. K dopátrání původu archu máme málo důkazů. Podle českých názvů letadel použitých na všech třech dochovaných arších můžeme určit, že jde o českou vystřihovánku. Kromě sady japonských strojů se dochovaly ještě vystřihovánky s britskými a americkými letadly. Základem zjišťování původu zůstává znalost tvorby známých vydavatelů a srovnávání s neznámými. Nyní se ale nemáme o co opřít, s ničím podobným jsme se doposud nesetkali. Podle typů strojů můžeme s jistotou tvrdit, že arch byl vytvořen nejdříve těsně po ukončení 2. sv. války v roce 1945. Předpokládáme, že byly vytištěné i archy s letadly Sovětského svazu a Německa.

 

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírový svět: Ábíčkovské modely kolem železnice

Papírový svět: Ábíčkovské modely kolem železnice

ABC 1: Vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" a ptačích varhan

ABC 1: Vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" a ptačích varhan

 

Hry