ABC 1: Vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" a ptačích varhan

ABC 1: Vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" a ptačích varhan
Sdílej
 
V ABC 1/2017 najdete vystřihovánky miniboxu Liaz Race "Franta" ze sady Dakarská závodní auta Martina Macíka a ptačí varhany. Přinášíme návody na slepení, návodné kresby a videa.

Minibox Liaz Race "Franta" •  Milan Weiner


Miniboxy

Liaz Race "Franta"

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model je možné postavit ve dvou variantách provedení – základní nebo modelové.

2. Žlutě podložený díl 1 je společný pro obě varianty. Zeleně podložené díly slouží k sestavení modelového podvozku. Oranžově podložené díly modelového podvozku jsou z doplňkových materiálů špejle (Š), vlnité lepenky (VL) a proužku papíru (PP).

 

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

1. Podle černých šipek narýhujte ohyby a díl 1 přesně vystřihněte.

2. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe.

Minibox Liaz Race "Franta": Návodná kresba •  ABC

 

MODELOVÉ PROVEDENÍ

1. Sestavte díl 1, prozatím jej neupravujte podle návodné kresby (dále NK).Odstřihnutí spodní části proveďte až po úspěšném sestavení podvozku.V případě, že budete s podvozkem spokojeni, odstřihněte celou spodní část dílu 1, viz NK.

2. Z vlnité lepenky (např. ze staré krabice) vyřízněte vymezující díly o rozměru 30 x 15 mm. Vymezující díly vyplňují prostor mezi modelovým podvozkem a dílem 1. Podle síly vlnité lepenky nařežte počet vymezujících dílů – měly by mít sílu 6 mm. Podle NK díly VL přilepte k vnitřní straně dílu 1. Upravený díl 1 není nutné k modelovému podvozku lepit.

3. Pokračujte sestavením podvozku. Částečně slepte díl 2, boky a dno.Pomocí špejle stočte lože osy kol 3 do ruličky.Obě ruličky slepte a vsuňte do připravených otvorů v dílu 2.Ruličky přilepte podle NK.

4. Z vlnité lepenky vyřízněte dva výztužné díly. Jejich velikost odpovídá velikosti boku dílu 2, s mírným zmenšením. Podle NK odstřihněte dva rohy. Výztuhy vlepte do dílu 2 a přilepte horní stranu.

5. Připravte si díly 4, 5 a přilepte je na místa dílu 2 označená červenými tečkami. Chlopeň dílu 4 otočte o 180° a přilepte. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

6. Následuje sestavení kol. Díly 8 (4x) stočte a pomocí chlopně slepte v prstenec. Z běžného papíru vyřízněte proužky (PP) a natáčejte je na špejli tak dlouho, až docílíte průměru prstence.

Získané smotky vsuňte do připravených prstenců. Z boků přilepte díly 6 a 7, potom začerněte hrany kol.

7. Ze špejle uřízněte dvě osy kol (Š) dlouhé 28 mm a volně vsuňte do připraveného podvozku do dílů 2 a 3. Pokud by byla osa příliš silná, obruste ji. Na zabudované osy nasaďte kola.

Ptačí varhany •  Milan Novobilský

Ptačí varhany

Vystřihovánka je konstruována na principu varhan. Papírové píšťaly jsou napojeny na papírové měchy, sloužící zároveň jako klávesy, které po krátkém a rychlém zmáčknutí vženou vzduch do píšťal, v nichž vyloudí tón podobný ptačímu pípnutí. Tři píšťalky jsou laděny odstupňovaně v tónech c, d, e. Známou melodii na ně asi nezahrajete, ale můžete vytvořit improvizovaný ptačí koncert z jednotlivých tónů a také souzvuků dvou současně stisknutých kláves. Po zmáčknutí měchu se zároveň ptáček sedící na vrcholu píšťalky - větvičky, nakloní vpřed a vytvoří iluzi živého ptačího švitoření.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Aby píšťalky 6, 7 a 8 (světle šedě podbarvená čísla) správně zněly, je nutné podlepit jejich díly čtvrtkou gramáže 180–220 g. Lepte výhradně disperzním lepidlem. Před vystřižením tvaru každé píšťalky potřete štětcem podlepenou rubovou stranu (vnitřek píšťalky) papíru disperzním lepidlem trochu naředěným vodou (místo laku) a nechte díl vyschnout. Tupým nástrojem přesně narýhujte hrany ohybu a před slepením vyrovnejte mezi prsty zkroucení papíru. Stavba píšťal není obtížná, pouze zabezpečte, aby úzká průlinka (štěrbina) před labiem (obdélný otvor v píšťale) nebyla moc stlačena k jádru (viz schéma skladby píšťaly v řezu) a horní hrana labia byla pokud možno rovná. Velmi důležité je, aby byl plášť každé píšťalky nepřerušovaně slepen v celém průběhu od labia až k jejímu krytu a kryt byl neprodyšně přilepen po celém svém obvodu k plášti. Pokud bude i nepatrnou mezírkou unikat vzduch, píšťala nenasadí tón zvučně, bude znít tlumeně až nevýrazně. To můžete okamžitě napravit kapkou lepidla. Sestavené píšťaly ještě přelakujte například akrylovým lakem. Budou znít hlasitěji.

Video se připravuje ...

Ptačí varhany • Zdroj: Milan Novobilský

2. Kvůli úspoře místa jsou ve vystřihovánce vykresleny díly 1 a 2, ze kterých vytvoříte záhyby pro měch, pouze pro stavbu jediného měchu. Pokud si chcete postavit kompletní sestavu všech tří ptáčků, překreslete si nebo okopírujte tyto díly na papír obdobné gramáže, na který je vytištěna vystřihovánka. Díly 1 a 2 (bíle podbarvená čísla) ve vystřihovánce nepodlepujte. Horní části měchů 3 podlepte kartonem silným 1 mm (tmavě šedě podbarvené číslo). Spodní části měchů 4 také vystřihovánka neobsahuje, vytvoříte je překreslením vnějšího obrysu dílu 3 opět na karton silný 1 mm. Ostatní díly označené žlutě podbarvenými čísly doporučujeme podlepit běžným kancelářským papírem. Nachystejte si ještě kartonovou nebo překližkovou destičku cca 20 x 10 cm, která bude vytvářet společnou základnu pro přilepení všech měchů s ptáčky.

3. Černý trojúhelníček připojený k čáře značí ohyb směrem od strany tisku, bílý trojúhelníček značí ohyb ke straně tisku. Značka % upozorňuje na slepení části dílu k sobě samému. Červené čáry s číslem značí díl, který bude do vyznačeného místa přilepen k rubové straně. Červená čísla označují díl, který bude přilepen k lícní straně. U dílů 1 a 2 jsou vnější záhyby měchu značeny plnou čarou a vnitřní záhyby čarou tečkovanou. Před stavbou si nejprve prostudujte návod a ujistěte se, že jste všemu dobře porozuměli. Postupujte přesně podle návodu.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Zkompletujte měchy. Nejprve vytvořte podélné záhyby bočních dílů měchu 1. Potom do těchto záhybů vmáčkněte kolmé trojúhelníkové přehyby, na které následně přilepíte čelní záhyby, díl 2. Vytvarování trojúhelníkových přehybů vyžadujete trochu šikovnosti i trpělivosti, ale pokud zvládnete první přehyby, půjdou vám ty ostatní již rychleji. Pozor při tvarování na potrhání papíru, aby vám pak měch neucházel. Pro snazší pochopení, jak se kolmé přehyby tvarují, se můžete podívat na video.

 

2. K přehnutým trojúhelníkovým chlopním přilepte naohýbaný čelní díl měchu 2. K hotové sestavě přilepte horní a spodní díl měchu 3 a 4 (díl 4 vytvoříte překreslením obrysu dílu 3 na karton silný 1 mm). Otevřenou stranu měchu zmáčkněte k sobě a přelepte páskou 5. Nyní co nejvíce rozevřete měch a potřete všechny záhyby naředěným disperzním lepidlem. Lepidlo nechte dokonale proschnout. Touto impregnací zabezpečíte vzduchotěsnost měchu a pružnost záhybů.

3. Pokračujte výrobou píšťalek. Díly 6, 7 a 8 vytvarujte. Pak přilepte oranžové jádro koncovou chlopní k dolní vnitřní stěně píšťalky (viz schéma skladby píšťaly v řezu). K jádru přilepte boční protilehlé stěny a píšťalku uzavřete horním pláštěm. Nakonec přilepte k ústí píšťalky čtvercový kryt. Píšťalky přelakujte a nechte dobře proschnout.

4. Zkompletujete ptáčky. Žlutý ptáček je sestaven z dílů 9a15a, červený z dílů 9b–15b a modrý z dílů 9c–15c. Nejprve v dílech 9 prořízněte otvory pro vsunutí chlopní křidélek 12. K bočním stranám ptáčka 9 přilepte část tělíčka s ocasem 10 a pak bříško 11. Začněte lepit od hlavičky. Potom přilepte k tělíčku křidélka 12. K hlavičce přilepte chocholku 13. Stavbu ptáčka završíte přilepením horní části zobáčku 14 a dolní části 15.

5. Z dílů 16 vytvoříte srolováním do ruliček bidýlka. Konec srolované plochy potřete lepidlem a přilepte k vytvořené ruličce. Bidýlka přilepte do vyznačených míst na bříšcích ptáčků 11.

6. Vše zkompletujte. Hotové píšťalky vlepte svým ústím do předem vyříznutých otvorů v dílech 3 sestavených měchů. Po zatvrdnutí lepidla přilepte ptáčky na vrchol píšťalek. Pokud chcete, ozdobte ještě píšťalky výhonky větviček V. Nyní seřaďte ptáčky vedle sebe od nejkratší k nejdelší píšťalce a spodní strany měchů přilepte k připravené základně. Ptačí koncert může začít.

 

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

ABC 24: Vystřihovánky minibox Man 6x6 Asistence a další

ABC 24: Vystřihovánky minibox Man 6x6 Asistence a další

Rallye Dakar 2016: Nejmladší jezdec míří kupředu

Rallye Dakar 2016: Nejmladší jezdec míří kupředu

Papírová historie: Půvabné krabičky miniboxy

Papírová historie: Půvabné krabičky miniboxy

Vystřihovánka v novém ABC 16: Panova flétna

Vystřihovánka v novém ABC 16: Panova flétna

Papírový svět: Ábíčkovské modely kolem železnice

Papírový svět: Ábíčkovské modely kolem železnice

Video se připravuje ...

Martin Macík na dakaru 2 • Zdroj: Martin Macík