Vystřihovánka v novém ABC 16: Panova flétna

Vystřihovánka v novém ABC 16: Panova flétna
Sdílej
 
V novém ABC 16 najdete vystřihovánku Panovy flétny.

Panova flétna aneb papírový aerofon

Model nástroje je konstruován v rozsahu jedné oktávy (c´´ – c´´´) a v ladění c-dur. Panova flétna patří ke skupině dechových nástrojů, aerofonů. Sestavuje se z různého počtu píšťal spojených těsně k sobě. Čím delší píšťala, tím hlubší zvuk a naopak. Název získala po řeckém bohu Panovi, který se zamiloval do nymfy Syrinx. Jeho lásku ale neopětovala a raději se nechala proměnit bohem Diem v rákosí.

Pan si pak z rákosí vytvořil píšťalu, na níž hrál tklivé písně. Flétna se vyrábí z bambusu a dřeva, ale také z plastu nebo kovu. Naše papírová konstrukce je osazena uzavřenými retnými píšťalami. Nejedná se o klasickou stavbu panovy flétny, do které se fouká kolmo přes hranu ústí píšťal. Na tuto flétnu budete hrát spíše jako na foukací harmoniku. Nečekejte žádný dokonalý „koncertní nástroj“, vystřihovánka je spíše experimentem z oblasti akustiky.

Video se připravuje ...

Panova flétna • Zdroj: archiv

Přípravné práce

1. Aby vám flétna přijatelně hrála, je nutno dodržet následující zásady. Každá píšťala byla po sestavení odzkoušena a doladěna co nejpřesněji k danému tónu, ale v závislosti na pečlivosti stavby a způsobu povrchové úpravy se mohou vyskytnout odchylky. Tón se bude měnit i podle toho, jak silně budete do píšťal foukat. Aby píšťaly správně zněly, je nutné podlepit jejich díly čtvrtkou gramáže
180–220 g. Lepte výhradně disperzním lepidlem. Před vystřižením tvaru každé píšťalky potřete štětcem podlepenou rubovou stranu (vnitřek píšťalky) papíru disperzním lepidlem trochu naředěným vodou (místo laku) a nechte díl vyschnout. Tupým nástrojem přesně narýhujte hrany ohybu a před slepením vyrovnejte mezi prsty zkroucení papíru. Pokud budete zkoušet píšťalu ihned po slepení, nenechte se překvapit odlišným tónem, než je na ní uveden. Je nutné ještě ztužit plášť píšťal (zejména u hlubších tónů) několikanásobným nástřikem či nátěrem akrylovým lakem. To proveďte až po slepení všech píšťal do jednoho celku. Teprve po dokonalém vytvrdnutí laku po několika dnech budou znít píšťaly ve správném tónu. Při stavbě píšťal zabezpečte, aby úzká průlinka (štěrbina) před labiem (obdélný otvor v píšťale) nebyla moc stlačena k jádru (viz schéma skladby píšťaly v řezu na str. 33) a horní hrana labia byla pokud možno rovná. Velmi důležité je, aby byl plášť každé píšťaly nepřerušovaně slepen v celém průběhu od labia až k jejímu krytu a kryt byl neprodyšně přilepen po celém svém obvodu k plášti. Pokud bude i nepatrnou mezírkou unikat vzduch, píšťala nenasadí tón zvučně, bude znít tlumeně až nevýrazně. To můžete okamžitě napravit kapkou lepidla nebo laku.

2. Díly označené žlutě podbarvenými čísly podlepte čtvrtkou gramáže 180–220 g, tmavě šedě podbarvená čísla značí podlepení lepenkou o síle 1 mm. Světle šedé podbarvení čísel označuje díly, které podlepíte na sílu 0,5 mm.

3. Černý trojúhelníček připojený k čáře značí ohyb směrem od strany tisku, bílý trojúhelníček značí ohyb ke straně tisku. Značka % upozorňuje na slepení části dílu k sobě samému. Červené čáry s číslem značí díl, který bude do vyznačeného místa přilepen k rubové straně. Červená čísla označují díl, který bude přilepen k lícní straně.

4. Do kresby vystřihovánky jsou vloženy tři plochy pro další experimenty s laděním píšťal, jejichž využití je popsáno na www.abicko.cz a při základní konstrukci je nevyužijete.

Panova flétna: Návod na slepení •  ABC

 

Návod na slepení

1. Nejprve slepte píšťaly 1–8. Následující popis sestavení jedné píšťaly platí i pro ostatní. K porozumění konstrukce píšťaly si prohlédněte její schéma v podélném řezu v kresbě vystřihovánky na str. 33. Nejprve slepte plášť píšťaly v průběhu od labia ke krytu píšťaly. Chlopeň musí být dobře a těsně přilepena v celé délce. To nejlépe dosáhnete vložením vhodného hraněného předmětu (např. část čínské jídelní hůlky) dovnitř píšťaly pod chlopeň, ke které lepený spoj přitlačujete. Pak přilepte čtvercový kryt k ohnuté čtvercové chlopni. Prověřte, zda jsou všechny strany píšťaly k sobě kolmé a kryt je těsně přilepen po celém obvodu k plášti. Poté obraťte píšťalu krytem k rovné podložce, vložte do dutiny vhodný nástroj (opět můžete použít jídelní hůlku nebo tužku s rovným koncem), kterým dokonale stlačte slepený spoj krytu těsně k sobě. Pak přilepte k dolní rubové straně jádro píšťaly krátkou chlopní tak, aby svislá stěna jádra byla kolmá k dolní straně píšťaly. Spoj nechte zaschnout. Následně přilepte obě boční strany píšťaly k chlopním šikmého průběhu jádra. Na rovné ploše prověřte, zda není píšťala zkroucena v podélné ose. Na závěr přilepte k chlopni část pláště píšťaly nad jádrem. Zkontrolujte, zda je mezi jádrem a horní stranou píšťaly dostatečná mezera, kterou bude směrován proud vzduchu k horní hraně labia (cca 1,5 mm).

2. Pokud jsou všechny píšťaly hotové, můžete je slepit do jednoho celku. Píšťaly k sobě lepte postupně od největší k menší. Lepte je na rovné pevné podložce tak, aby zadní strana píšťal byla v jedné rovině. Přilepujte vždy pouze jednu píšťalu k předchozí a spoj mezi píšťalami přiměřeně přitlačujte prsty, dokud lepidlo nezaschne. Dbejte, aby ústí píšťal bylo v přímé linii. Pokud se vám to zcela nepodaří, přilepte si na kousek rovného dřívka vhodný smirkový papír a citlivě ústí píšťal zabruste (rovinu kontrolujte přiložením rovnou plochou dřívka). Po dokonalém zatvrdnutí lepidla přestříkejte píšťaly ze všech stran několikrát bezbarvým akrylovým lakem. Papírová jádra píšťal a dutiny nad nimi přetřete raději ještě malým štětečkem namočeným do laku (foukáním se vytvářejí v dutině vodní páry, kterými by papír navlhnul). Hotovou sestavu zatím můžete odložit a nechat lak zaschnout.

3. Nyní slepte destičku s foukacími otvory. Díly 9 a 10 podlepte kartonem o síle přibližně 0,5 mm. Po zaschnutí lepidla vyřežte ostrým skalpelem všechny dírky. Vystřižené díly k sobě slepte a zatížené nechte dokonale proschnout. Pak spodní plochu destičky přetřete hustým disperzním lepidlem, nechte lepidlo trochu zavadnout a pak destičku přilepte k ústí píšťal. Lepený spoj držte, dokud lepidlo nezaschne. Zkontrolujte, zda destička všude těsně přiléhá k ústí píšťal a každý otvor se nachází pouze v prostoru nad ústím příslušné píšťaly. Před zaschnutím lepidla proveďte případnou korekci. Po dokonalém zatvrdnutí lepidla zaoblete jemnějším smirkovým papírem hrany foukací destičky.

4. Dále vystřihněte podlepené díly držáku píšťal 11–14 a přilepte je na sestavu píšťal do vyznačených ploch. Ještě jednou přestříkejte hotovou flétnu bezbarvým lakem a nechte lak dokonale zatvrdnout.

Doladění flétny

Náročnější, trpěliví a pečliví hudebníci si mohou flétnu ještě přesněji doladit. Pro tyto úpravy jsou v tištěném ABC v kresbě vystřihovánky na str. 32 tři speciální plochy, kterou podlepte kartonem o síle 180–220 g. Pokud píšťalka hraje hlouběji, zvýšíte tón jejím zkrácením a přelepením konce píšťalky novým krytem. Obtížnější bude snížit tón prodloužením píšťalky. Nastavení musí být těsné a dokonale navazující na vnitřní plochy píšťaly. Zkracovat nebo prodlužovat patrně budete pouze o 0,5–1 mm. K doladění použijte nejlépe nějakou bezplatnou aplikaci, kterou lze stáhnout do smartphonu. Dobrá je DaTuner Lite, která ukazuje i frekvenční rozsah tónů. Frekvence píšťal při A4 440 Hz je následující: c – 523 Hz, d - 587 Hz, e – 659 Hz, f – 698 Hz, g – 784 Hz, a – 880 Hz, h – 988 Hz, c – 1047 Hz.

Tuto vystřihovánku najdete v novém ABC 16

Více vystřihovánek najdete tady

 

Nové číslo ABC: Ukázka z ábíčka 16

Nové číslo ABC: Ukázka z ábíčka 16

Vesmír, roboti a piráti! Dinosauří roboti – je něco víc?!

Vesmír, roboti a piráti! Dinosauří roboti – je něco víc?!