Vystřihovánky v novém ABC: Tatra 815 Dakar a venkovský krámek

Vystřihovánky v novém ABC: Tatra 815 Dakar a venkovský krámek
Sdílej
 
Diky vystřihovánkám v ABC 12 si můžete postavit idylickou scénku Tatry 815 Dakar, která profrčí okolo historického venkovského krámku.

Kamiony a tahače

Tatra 815 Dakar: Návod na slepení

Přípravné práce

1. Díly podložené oranžově jsou určeny pro jednodušší variantu modelu, modře podložené díly náleží složitější variantě. Černý trojúhelníček značí naříznutí dílu z líce tisku, bílý trojúhelníček značí naříznutí dílu z rubu tisku. Pokud nejsou značky u hrany dílu, pak je ohyb umístěn v ploše dílu.

2. Díly 36, 37 podlepíte čtvrtkou. Díly 11 (2x) podlepíte kartonem 0,5 mm silným. Díl 34 podlepíte kartonem silným 1 mm. Díly 1, 2, 23, 26 a 38 (2x) podlepíte kancelářským papírem. U dílů 1, 23 a 53 přenesete na rub dílu úsečky A-A, B-B a C-C.

3. Ze špejle o průměru 2 mm zhotovíte osy 5 (2x). Z drátku o průměru 2 mm vytvoříte potrubí 41 (2x). Z drátku o průměru 0,5 mm vyrobíte držáky zpětných zrcátek 61 (2x) a ochranu doplňkových reflektorů na ochranném rámu 63. Ochranný rám 63 zhotovíte z drátku o průměru 1–1,5 mm. Tady najdete šablonu pro rám v měřítku 1 : 1 a díly pro skelet kabiny sloužící jako pomůcka pro dotvarování rámu.

Tatra 815 Dakar •  ABC

Návod na slepení (jednodušší varianta)

1. Do slepeného základu rámu 1 nalepíte na úsečku A-A žebro ze dvou slepených dílů 1a. Podvozek vytvoříte slepením zpracovaných dílů 1, 2 a doplníte přední nárazník 3, 4. Do podvozku vsunete a vycentrujete osy 5 (2x). Na osy nasunete zarážky 6 (4x). Zarážky na osy přilepíte.

Na stočené běhouny 7 (4x) nalepíte boky 8 (2x). Na konstrukční špejli namotáte papírový pásek o maximální šířce 7 mm. Smotek nalepíte na ruby boků 9 a ty pak nalepíte na běhouny. Hotová kola přilepíte na osy 5.

2. U dílů 12 a 14 přilepíte rubové strany, teprve pak díly čistě vystřihnete. Levý bok kabiny slepíte z dílů 10, 11, 12 a pravý z dílů 13, 11, 14. U kapoty 15 přilepíte rubovou stranu, díl vystřihnete a doplníte díly 16, 17. Pomocí tohoto celku spojíte oba boky, doplníte čelní sklo 18, záda kabiny 19 a střechu 20. Na podlahu kabiny nalepíte kryty stupaček 21 a 22. Hotovou kabinu nalepíte na podvozek. 3. U pláště nástavby 23 nejprve přilepíte rubové strany blatníků, doplníte přední čelo 24, podlahu 26 (lepte na úsečky A-A) a zadní část 25. Dolepíte kryty boků 27 a 28. Hotovou nástavbu nalepíte na podvozek. Na zadní část nástavby nalepíte kryty 30, 32 a 31, 33. Zbývají zadní blatníky 29 (2x) a zadní nárazník 34, 35.

Návod na slepení (složitější varianta)

1. Podvozek slepíte podle návodu výše. U boků kabiny 10 a 13 propíchnete otvory pro zpětná zrcátka, na zádi kabiny 19 vyříznete dva šedé obdélníky nad okny. U dílů 12 a 14 přilepíte rubové strany, teprve pak díly čistě vystřihnete. Levý bok kabiny slepíte z dílů 10, 11 a 12, pravý z dílů 13, 11 a 14. U kapoty 15 přilepíte rubovou stranu, díl vystřihnete, doplníte díly 16 a 17. Pomocí tohoto celku spojíte oba boky, doplníte čelní sklo 18 a záď kabiny 19. Do otvorů nad okny dílu 19 vlepíte z rubu držáky sání 39 (2x). Na střechu 20 nalepíte prolis 36 a poklop 37. Kabinu uzavřete střechou. Na záď kabiny 19 osadíte držáky sání 38 (2x). Hotovou kabinu nalepíte na podvozek.

2. U pláště nástavby 23 vyříznete kresbu motoru na střeše a přilepíte rubové strany blatníků. Na úsečku B-B nalepíte přední čelo 24, doplníte podlahu 26 (lepte na úsečky A-A) a zadní čelo 25. Na přední část nalepíte kryty 67 (2x). Rub přední části polepíte díly 53 a 54. Lepte jen na okrajích dílů, aby nedošlo k jejich kroucení. Dolepíte kryty boků 27 a 28.

3. Zpracovaný motor 46, 47 přilepíte na podlahu 54. Na držák 50 nalepíte výfuk z dílů 48, 49 (2x), 51 a 52. Na podlahu 54 nalepíte držáky vzduchových filtrů 45 (2x) a na ně vlastní filtry 42 (2x), 43 (2x), 44 (2x). Nástavbu nalepíte na rám podvozku. Na zadní část nástavby nalepíte kryty 30, 32 a 31, 33. Pokračujete zadními blatníky 29 (2x) a zadními nárazníky 34, 35. Doplníte rezervní kola z dílů 56 (2x), 57, 58 a poklop 55. Sání z dílů 40 (2x), 41 (2x) provlečete otvory v držácích 38 a konce vsunete do plášťů vzduchových filtrů 42. Horní část přilepíte k držákům 39.

4. Kabinu doplníte sluneční clonou 59, 60 (2x) a zpětnými zrcátky 61 (2x), 62 (2x). Pokud si budete chtít vyrobit ochranný rám 63 s natupo nalepenými světly 64 (4x), 65 (4x), 66 (4x), tak na stránkách www.abicko.cz naleznete šablonu pro rám v měřítku 1 : 1. Rám nalepíte na masku 15 a záda kabiny 19.

TATRA 815 DAKAR

1 : 50

Venkovská bouda •  ABC

Muzeum vystřihovánek

Venkovský krámek: Návod na slepení

Modelem venkovského krámku si představíme německou tiskárnu a vydavatelství Robrahn & Co. z Magdeburgu. Firmu založil v roce 1823 Eduard Robrahn a nabízel litografický tisk obrázkových listů a knih. Syn Rudolf v roce 1856 sortiment rozšířil o vystřihovánky. Archy obsahovaly německé názvy občas doplněné o české a maďarské. Známé jsou i vystřihovánky označené italsky, francouzsky, anglicky a španělsky, což dokazuje, jak široký trh Robrahnova produkce zaujímala.

Na počátku 20. století začalo vydavatelství používat značku složenou z písmen RCM umístěných do erbovního štítu. Firma zanikla ve třicátých letech. Model krámku byl vytištěn pravděpodobně v roce 1883 a je v originále nazván Farmerhütte, v doslovném překladu farmářova chýše. List s vystřihovánkou je součástí velkého archu obsahujícího tři další stavby. Na obrázku vidíte další ukázku z produkce tohoto vydavatelství, větrný mlýn nebo Betlém. www.papirovaarcheologie.cz

Návod na slepení

Model není složitý. Prostudujte si jednotlivé díly vystřihovánky a za pomocí ostrých nůžek, modelářského nože, pravítka a lepidla se můžete pustit do díla. V průběhu stavby doporučujeme retušovat vodovými barvami hrany střihu a ohybu. Hotový model osaďte na barevně upravenou podložku a doplňte pečlivě vystřiženými figurkami. Namísto návodné kresby i textu vám poslouží malý obrázek a fotografie slepeného modelu.

Vydavatelství

Robrahn & Co. in Magdeburg

VENKOVSKÝ KRÁMEK

Rok vydání: cca 1883

Autor: neznámý

FORMÁT: 17 x 20,5 cm

Obě vystřihovánky najdete v ABC 12

Automobily: Vojenský veterán Tatra T-29

Automobily: Vojenský veterán Tatra T-29

Muzeum vystřihovánek: Bouda u sněžných jam

Muzeum vystřihovánek: Bouda u sněžných jam