Automobily: Policejní vůz

Automobily: Policejní vůz
Sdílej
 

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou čarou. Pokud se má díl v nařezávané části ohnout o 180°, je k hraně navíc přidán symbol plné šipky. Čerchovaná čára značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou úhlopříčkou. Retuš hran provádějte nejlépe vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění a lepší vzhled modelu podlepte všechny červeně označené díly.

3. Díl 64 (2x) zhotovte z kuchyňské špejle o průměru 3 mm, kterou podle potřeby lehce začistěte brusným papírem. Šedě a černě označené díly natřete podobnými odstíny barev.


 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte díly 1 a 2. Vyřízněte v nich červenými úhlopříčkami vyznačené plochy a zaplňte je z rubu díly 3 (4x) a z líce klikami 4 (4x). Přilepte zadní směrovku 5 (2x). Zadní okno 6 vytvarujte a spojte s vrchní částí kufru 7. Teprve pak celek postupně lepte k dílům 1 a 2. Podobně postupujte u předního okna 8, stěračů 22 (2x) a střechy 9.

2. Kapotu složte z dílů 10, 11 a 12.Na zadní část auta 13 přilepte světla 14. Slepte nárazník z dílů 15, 16 (2x), 17, 18, 19, 20, 21 a společně se zadní částí jej připevněte ke kufru a dílům 1, 2. Připravte si blatníky 23 (4x). Vytvarujte je a přilepte k dílům 1 a 2 tak, aby jejich konce vycházely z míst ohybu spodní lišty auta.

3. Pomocí spojů 25, 27 vymodelujte nosný díl 24 představující čelo automobilu a osaďte jej světly 26. Celek z dílů 28, 29, 30, 31 a 32 lepte k čelu postupně. Dávejte pozor na správné usazení na bocích. Nový celek spojte s kapotou 10 a díly 1, 2.

4. Podvozek lepte od zadní části auta. V dílech 33, 35, 37 a 44 vyřízněte otvory pro osy kol. Z dílů 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 40 složte nosník pro zadní nápravu. Celek lepte do karoserie postupně od dílu 13. Podobným způsobem zkompletujte nosník pro přední nápravu z dílů 42, 43, 44, 45, 46 a 63. Do karoserie jej připevněte pouze k dílu 24. Dalším lepením pokračujte až po upevnění předního nárazníku. Střední díl podvozku 41 kvůli přístupu do nitra modelu zatím nelepte.


Návod na slepení •  ABC


5. Z postranních spodních lišt k bokům auta přilepte pouze dva zadní díly 47 a 50. Pokračujte výfukem z dílů 53 a 54. Díl 54 z rubu začerněte a vytvořte z něj trubku, kterou následně vsuňte do vytvarovaného dílu 53. Celek připevněte na díl 40.

6. Přední nárazník slepte z dílů 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62. Celek připevněte k nosnému dílu 24. Spojte zbytek nosníku přední nápravy s díly 1, 2 a přidejte přední lišty 49, 52. Do podvozku vsuňte osy kol 64 (2x). Mějte na paměti, že kola budou k osám pevně připevněna, špejle tedy k nosníkům nelepte a pouze je z vnějších stran ukotvěte slepenými díly 65 (4x).

7. Na střechu auta 9 přilepte držáky sirény 66 (4x). Sirénu slepte z dílů 67, 68, 69, 70 (2x), 71 (2x), 72 (4x), 73, 74 a 75. Díly 68 a 69 vytvarujte do oválu, který pečlivě spojte dílem 70 tak, aby nedošlo k vyosení. Ze stran připevněte díly 67 a 71. Spoje u okrajů překryjte pásy 72. Díl 74 nalepte na díl 73 a společně připevněte na čelo sirény. Zadní část tvoří díl 75. Celek přilepte ke střeše 9 a držákům 66. Modrá část sirény by měla být z předního pohledu vpravo.

8. Zrcátka slepte z dílů 76, 77, 78 (2x) a umístěte je do obdélníčků vyznačených v dílech 1, 2 u přechodu předního skla v kapotu. Podvozek dokončete dílem 41 a postranními lištami 48, 51. Kola slepte podle návodné kresby z dílů 79 (4x), 80 (4x), 81 (4x), 82 (4x) a připevněte je na osy 64.ABC 9/2016: Vystřihovánky

ABC 9/2016: Vystřihovánky

Automobily: Létající auto

Automobily: Létající auto