Automobily: Expediční trabant EGU

Automobily: Expediční trabant EGU
Sdílej
 
V sérii vystřihovánek Automobily vychází expediční trabant EGU.

 

Kdo jezdí s expedičním trabantem? Přece dobrodruzi! Přesvědčte se sami:

 

Staň se dobrodruhem! Trabantem až na konec světa

Staň se dobrodruhem! Trabantem až na konec světa

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

1. Oranžově podložené díly jsou základní. Modře podložené díly jsou rozšiřující, není je tedy nutné na model osazovat.

2. Na stavbu modelu budete potřebovat nůžky, pravítko, nožík (odlamovaní nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu a lepidlo (nejlépe disperzní, např. Herkules). Ze špejle o průměru 2 mm zhotovíte osy 23 (2x). Z drátu o průměru 1 mm vyrobíte tažné zařízení 49. Kouli na konci vytvoříte postupným namáčením do lepidla.

3. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím).

4. Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení vytvarujte na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo pomocí válcových předmětů – tužky, štětce a podobně. 5. Otvory, které je nutno propíchnout, jsou značeny červenou úhlopříčkou. Otvory propíchnete v dílech 17, 20, 25 (4x). Díly 46 (4x) podlepíte kartonem tloušťky 0,5 mm. Na rub dílů 1 a 3 si přenesete úsečky A-A, B-B, C-C, D-D.

 
NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve slepíte levý bok z dílů 1, 2 a pravý bok z dílů 3, 4. Před lepením je nutné díly 1 a 3 natvarovat podle návodné kresby a nalepit chlopně v zadních částech dílů na jejich ruby. Na takto vytvořené plochy nalepíte zadní světla 5 (2x).

2. Oba boky spojíte dílem 6. Dále doplníte čelní sklo 7 a kapotu 8. 3. Na zadní část mezi díly 1 a 3 vlepíte díl 11. Ve spodní části budou díly 1, 3 a 11 vzájemně slícované. Dále model doplníte zadními dveřmi 10.

4. U střechy 9 je nutné nejprve v předních rozích vystřihnout malé trojúhelníčky, nalepit rubovou zadní část střechy a nakonec díl v prstech mírně natvarovat do oblouku. Přední rohy střechy spojíte pomocí chlopní 9a (2x). Hotovou střechu nalepíte na vyznačená místa na dílech 2, 4, 7 a 10. Lepení začnete v zadní části jednoho z boků karoserie, pak přilepíte druhý bok, oblast čelního skla a nakonec přilepíte chlopničky v zadní části. Střecha by měla být na modelu osazena tak, že v přední části budou prostřihy navazovat na spojení čelního okna a boků. V zadní části bude mít střecha přesah cca 1 mm. 5. Doplníte přední světlomety z dílů 12 (2x) a 13 (2x). Spoje na dílech 12 orientujte směrem dolů.

6. Budete pokračovat podvozkem. Nejprve si připravíte přední nápravu z dílů 16, 17 a 18. Hotovou nápravu nalepíte na rysky A-A a B-B. Dále do modelu vlepíte zadní nápravu z dílů 18, 20 a 21 na rysky C-C a D-D. Podvozek dokončíte nelepením dílů 15, 19 a 22. Do otvorů v dílech 17 a 20 vsunete osy 23 (2x) a vycentrujete je. Na osy nasunete a zalepíte zarážky 24 (4x). Kola sestavíte z dílů 25 (4x), 26 (4x) a 28 (4x), která nasunete na osy a zalepíte. Kola by se měla po zalepení volně otáčet.

7. Aby se model blížil více skutečnosti, můžete jej doplnit o detaily. Na kapotu doplníte vzduchový filtr z dílů 29, 30, 31 a 32. Celek nalepíte na šedý puntík na dílu 8. Přední nárazník sestavíte z dílů 34 (2x), 35 a nalepíte na  vyznačená místa, doplníte kanistry 33 (2x) a SPZ 36. Zadní nárazník slepíte z dílů 37 (2x) a 38. Do vnějšího dílu střešní zahrádky 39 vlepíte vnitřní část 40. Příčky dílu 40 lepíte natupo k bokům a doplníte držáky 41 (6x). Zahrádku bodově nalepíte na střechu 9. Na zahrádku podle návodné kresby rozmístíte náhradní kola z dílů 27 (2x), 28 (2x), 47(2x), kanystry 42 (2x) a desky 46 (4x). Dále nalepíte zpětná zrcátka 42 (2x) a tažné zařízení 49. Model doplníte nalepením předních světel na zahrádku z dílů 43 (2x), 44 (2x) a 45 (2x). Světla nalepíte natupo podle návodné kresby na díl 40. Na zadní příčku zahrádky doplníte světlo z dílů 50, 51 a 52.

 

 

Trabantem napříč Jižní Amerikou

Trabantem napříč Jižní Amerikou

Trabantem napříč Afrikou: kdo říká, že to nejde?

Trabantem napříč Afrikou: kdo říká, že to nejde?

Trabantem Jižní Amerikou

Trabantem Jižní Amerikou