Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihni a sestav si papírový model hydroplánu ze sady polární stanice v Arktidě, vystřihovánku středověkého obléhacího stroje - beranidla a minibox mobilního operačního centra Jupiter. Tady najdeš fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami ✂️ můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

✈️ Letadla

Hydroplán

Sada polární stanice v Antarktidě

Hydroplány jsou to letadla, která mohou startovat a přistávat na vodě. V některých případech mají zesílené spodní strany plováků, aby mohly startovat i z ledových ploch. Vznikají buď přestavěním trupu do tvaru lodě, nebo jako v případě našeho modelu připojením plováků ke klasickým letadlům. Používají se při zásobování, přepravě i při zásazích zdravotníků na vzdálených místech vodních ploch, jsou oblíbeny v turismu. Hydroplán je posledním modelem sady polární stanice v Antarktidě.

Přípravné práce

Hrany na dílech 5 a 12 označené červenými šipkami budete ohýbat směrem k sobě. Nejdříve slepte křidélka 4, vzpěry 10, 11 (4×), 12 (2×) a vrtuli 13. Nechte zatížené dobře proschnout.

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu začněte kabinou 1. Pokračujte motorem 2 a nalepte ho zepředu na díl 1. Trup hydroplánu 3 připojte rovněž na díl 1.

2. Proschlá křidélka 4 nalepte shora na díl 3. Směrovku 5 umístěte shora na díl 4. Slepte k sobě obě
poloviny křídel 6, 7 a celek nalepte shora na díl 1.

3. Slepte plováky 8, 9 a spojte je vzpěrou 10. Vzpěry 11 (4×) připojte na vyznačená místa na dílu 1. Celek z dílů 8, 9 a 10 nalepte zespoda k dílům 11. Pomocí vzpěr 12 (2×) spojte díly 1, 6 a 7.

4. Na závěr přilepte zepředu na díl 1 vrtuli 13. Úhel otočení vrtule necháme na vás.

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

OBTÍŽNOST: snadné

Jak se skládají vystřihovánky obléhacích strojů 👉

Video se připravuje ...

Ábíčko video mag Ep 5: Maker Faire a padělání peněz • Zdroj: ABM

Vojenská technika

Beranidlo

Obléhací stroje

Pojízdné beranidlo jakožto obléhací nástroj ztratilo svůj význam s nástupem dalekonosných katapultů a děl. V dobách starověku a středověku ale hrálo v dobývání hradu významnou roli. Podobně jako obléhací věž, i beranidlo by mohlo být lehce zničeno ohněm. Útočníci jej proto opatřovali kůžemi či kovovými pláty, aby zvýšili šanci, že stroj bude k branám nepřítele dopraven bez úhony. V některém z příštích čísel ABC ještě do sady obléhacích strojů přibude katapult.

Vystřihovánka středověkého beranidla v časopisu ABC •  Tomáš Svoboda

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Osy kol zhotovte ze špejle o průměru 3 mm, osy madel ze špejle o průměru 2 mm. Lana vyrobte z černé nitě. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. V dílech 6, 7 připravte díry pro provléknutí nití P. Místa jsou vyznačena červenou tečkou (4× v díle 6, 6× v díle 7).

Návod na slepení vystřihovánky

1.Dle návodné kresby (dále jen NK) slepte tělo beranidla z dílů 1, 2, 3, 4. Díly 1 a 3 představují vnější stěny beranidla, zatímco díly 2, 4 patří pohledovými stranami do vnitřku obléhacího stroje.

2. Pokračujte tvorbou střechy a do ní zavěšeného beranidla. Vytvarujte hřeben 6 a na jeho boky nalepte dle NK střešní plochy 5 (2×). Z dílu 7 vyrobte beranidlo. Připravte si dvě nitě znázorněné v NK dílem P a s jejich pomocí propojte beranidlo 7 s hřebenem 6 tak, aby mezera mezi jednotlivými díly byla 1,5 cm a beranidlo se mohlo volně houpat.

Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

3. Spojte obě hotové části modelu k sobě. Věnujte přitom pozornost orientaci beranidla patrné z NK. Delší část beranidla musí ze stroje vpředu vyčnívat.

4. Orientace je důležitá i pro nalepení podvozku 9 ke zbytku modelu. Díl má být přilepený tak, aby se mezi madla 10 pro tlačení obléhacího stroje kupředu a kola vešli vojáci. Správný směr lze opět vyčíst z NK.

5. Po přilepení podvozku jej opatřete osami 11 pro kola (3×) a osami madel 10 (2×). Madla se k podvozku lepí, zatímco osy pro kola nikoli.
6. Posledním krokem stavby je výroba šesti kol a jejich přilepení k osám 11. Kola vyrobte z plášťů 12 (6×) a disků 13 (12×).

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 80

OBTÍŽNOST: snadné

 

🚓 Miniboxy

Mobilní operační centrum Jupiter

Stejně jako v minulém ABC č. 12/2023 uveřejňujeme model policejního auta, tentokrát kamionového speciálu, coby pozvánku na výstavu Případy Zvláštního oddělení papíru v pražském Muzeu Policie ČR. Výstava proběhne od 4. července do 17. prosince 2023 na adrese Ke Karlovu 453/1, Praha 2 – Nové Město.

Minibox mobilního operačního centra Jupiter v časopisu ABC •  Milan Weiner

Návod na sestavení miniboxu:

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Slepte podvozek, díl č. 1, po krok 4. Z vlnité lepenky vlepte dovnitř ztužující přířez. Díl krokem 5 zaklopte. Slepte díl č. 2 a opět vlepte přířez z vlnité lepenky. Oba díly slepte. Nejprve přilepte chlopeň, následně oba boky nástavby. Slepte díly č. 3, 4 a 5. U dílu č. 4 otočte obě šedé chlopně o 180° a přilepte je.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Přilepte díl č. 3, tečka na tečku, k dílu č. 1 a k němu kabinu, díl č. 4. Přilepte oba boky kabiny k dílu č. 1. Na horní stranu kabiny přilepte sestavený spojler, díl č. 5. Na nástavbu přilepte výstražná světla, díl č. 6.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBTÍŽNOST: snadné

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 13/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC