Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Video se připravuje ...
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihni a sestav si papírové dioráma hradu Žampach a vystřihovánku miniboxu Sídliště Janov. Tady najdeš fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Dioráma

Hrad Žampach

Hrady východních Čech

Založení Žampachu stejně jako řady jiných opevněných sídel v Orlickém podhůří souvisí s kolonizací českého pohraniční za posledních Přemyslovců. Gotický hrad byl postaven pravděpodobně starým českým vladyckým rodem Hložků na přelomu 13. a 14. stol. Některé prameny uvádějí, že hrad získal svůj název zkomolením německého jména obce Písečná (Sandbach), ležící pod hradnímn kopcem.

Nejznámějším vlastníkem hradu byl v polovině 14. stol. rytíř Jan ze Smojna zvaný Pancíř. Zapsal se do historie prý jako udatný bojovník a dokonce zachránce Karla IV. v Itálii, když se vracel s císařskou korunou z Říma. Za to byl od něho osobně oceněn zlatým řetězem. V roce 1355 byl ovšem stejným panovníkem, taktéž prý osobně, odsouzen k oběšení za loupežnictví a dokonce na stejném zlatém řetězu.

Vývoj hradu 8: Hrady doby Karla IV.

Vývoj hradu 8: Hrady doby Karla IV.

Do historie vstoupil hrad také o dvě století později, kdy zde místní kovář falšoval peníze. Existenci penězokazecké dílny doložily nedávné archeologické objevy tyglíků. Po třicetileté válce byl hrad zcela zničen a postupem let byly zbytky budov rozebrány.

Dnes zůstalo  jen torzo klenutých prostor bývalého paláce (uprostřed diorámatu), mohutný opěrný pilíř, na kterém je nyní vyhlídka (vpravo v pozadí), a zarostlé zbytky hradních zdí, kolem nichž vede stezka roubená proutěnými palisádami. Hradní zřícenina je celoročně volně přístupná.

Přípravné práce:

1. Vodítkem při lepení modelu je kromě návodu fotografie hotového diorámatu. Základem je otevřená krabička bez přední (respektive horní) stěny. Stačí obyčejná papírová, případně si můžeme dát práci s dřevěnou. Musí však mít hloubku minimálně 4 cm (může být o něco víc) a rozměr zadní stěny 17 x 12,5 cm, tj. podle pozadí, dílu 1. Pro snazší práci méně zkušeným doporučujeme zvětšit rozměr zadní stěny na 17,1 x 12,6 cm.

Dioráma hradu Žampach •  Ondřej Sedláček

2. Nemáme-li vhodnou krabičku po ruce, slepíme ji z kartonu. Pokud vzniknou nehezké rohy, chlopně apod., přelepíme je vhodným barevným papírem, popřípadě bílou čtvrtkou, kterou podle uvážení nabarvíme.

3. Jednotlivé díly podle návodu postupně vystřihujeme nůžkami nebo vyřezáváme modelářským skalpelem. Ořez značí krajní černá čára, ohyb od sebe dolů přerušovaná černá čára uvnitř dílů. Čáry ohybu jsou ideální narýhovat tupým nožem, aby došlo k rovnému, přesnému ohybu a papír se nelámal. Díly není nutno podlepovat.

4. Zkušenější modeláři mohou podle potřeby mezi jednotlivé vrstvy diorámatu využít vzpěry. Složíme je ze dvou stejně dlouhých dílů 9. Vzpěrami se vůči sobě jednotlivé vrstvy modelu zpevní a zároveň si od sebe udrží přesnou vzdálenost. Vzpěry jsou přeformátovány, jeden čtvereček je vzdálenost mezi sousedními vrstvami.

Chceme-li tedy spojit dvě nejbližší vrstvy, vystřihneme dvojici o délce tří čtverců. Díly slepíme, takže vznikne prvek ve tvaru písmene H (viz návodná kresba). Delšími stěnami vzpěry přilepíme na sousední vrstvy. Je nutno dát pozor, kam vzpěry umístíme.

Měly by plnit svůj účel, ale neměly by být příliš vidět při pozorování modelu diváky. Než vzpěry nalepíme, je dobré jejich umístění vyzkoušet a tužkou si je na ruby dílů zakreslit. PROSÍM TENTO ODSTAVEC DOPLNIT OBR. Vzpery-nakres

Návod na slepení dioráma hradu •  Ondřej Sedláček

Návod na slepenívystřihovánky:

1. Jako první vlepíme do krabičky na zadní stěnu pozadí – díl 1. Poté si připravíme les s vyhlídkou, díl 2, který vlepíme chlopněmi na boční stěny krabičky a na její dno. Pozor, všechny vrstvy lepíme svisle a musejí být od sebe vzdáleny 0,9 cm. Není však třeba nic měřit, vzdálenosti odpovídají šířce chlopní.

2. Pokračujeme torzem paláce, díl 3. Nezapomeneme vystřihnout nebo vyříznout otvor označený červenými úhlopříčkami. Dále si připravíme pravou část přesahujícího lesa, díl 4. Vlepíme ho vpravo na bok krabičky tak, aby díl začínal 1 cm pod horní stěnou a opět měl od předchozí vrstvy torza paláce odsazení 0,9 cm. Pak si připravíme palisádu, díl 5. Vlepíme ji po celé šířce krabičky na spodní stěnu. Následuje nápis, díl 6. Nejprve ho slepíme k sobě (vytvoří stříšku) a poté jej nalepíme dolů na střed do popředí.

3. Pranýř, díl 7, vlepíme do levého spodního rohu. Jako poslední umístíme doprava dolů postavu penězokazce-kováře, to je díl 8. Nakonec vystřihneme díl 10 s textem o historii hradu, který nalepíme na střed na zadní stranu krabičky.

SÉRIE: Dioráma

AUTOR: Ondřej Sedláček

OBTÍŽNOST: snadné

Miniboxy

Sídliště Janov

Dokončení nádraží: Stanice TramTrain

V ABC č. 7/2023 a 8/2023 jsme otiskli nádražní celek přímo navazující na Janov, funguje i samostatně. Nyní celek dokončíte 2. nástupištěm, přestupní stanicí TramTrain a zastřešením autobusového nádraží. Můžete si slepit i autobus a lokomotivu.

Dopravní uzel je zpracován v provozně optimální formě, najdete zde bezkolizní příchod a odchod pěších, odstavení aut v parkovacím domě postaveném dříve, napojení na cyklostezku s cyklověží, předjezd osobních aut a taxi. Navazuje autobusové nádraží s napojením duobusů (autobusy s možností pohybu po kolejích) na železniční systém a tramvají v režimu TramTrain (tramvaje s možností jízdy po železničních kolejích).

Budeme pokračovat železničním muzeem napojeným podzemním koridorem na nádražní budovu. Koridor také propojí centrum Janova s parkem podél řeky. Dočkáte se Železniční ho obchodní ho domu s překvapením.

Vystřihovánka miniboxu Sídliště Janov •  Milan Weiner

Z ABC č. 11 si slepíte další prvky nádražního celku: 2. nástupiště, přestupní stanici TramTrain a zastřešení první části autobusového nádraží. Můžete si sestavit i autobus a lokomotivu. Buď si nádražní celek slepíte jako samostatný model, nebo ho přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021, v ABC č. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 23/2022 a v ABC č. 1, 4, 5/2023.

Návod na slepení vystřihovánky:

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe, podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

2. nástupiště (díly č. 1–8):

Díly č. 1, 2, 3 a 4 přehněte na polovinu, pomocí chlopně (krok 1) slepte a pod zátěží nechte proschnout. Sloupy, díly č. 5 (11×), slepte do ruličky. Do dílů č. 1–4 vsuňte bez lepení ztužující přířezy z vlnité lepenky odpovídající tloušťky a délky široké 10 mm mimo otvory pro sloupy.

Přilepte čela všech dílů. Do dílu č. 1 a 2 vlepte sloupy, dbejte na kolmost v obou rovinách. K dílu č. 1 přilepte výtah, díl č. 6. Přilepte střechy, díly č. 3 a 4, ke sloupům a výtahu. Do dílu č. 7 vlepte přířez z vlnité lepenky a přilepte zarážedlo, díl č. 8. Sestavené nástupiště přilepte k situaci (ABC č. 7/2023).

Přestupní stanice (díly č. 11–13):

Do dílu č. 12 vlepte přířez z vlnité lepenky. Slepte všechny tři díly. Sestavený celek přilepte k situaci.

Vystřihovánka miniboxu Sídliště Janov •  Milan Weiner

Zastřešení nástupiště autobusového nádraží (díly č. 21–30):

Slepte obě strany střechy, díly č. 25 a 26, pod zátěží nechte proschnout. Díly č. 21 a 22 přehněte na polovinu, pomocí chlopně (krok 1) slepte, přilepte čela. Sloupy, díly č. 29 (6×), slepte do ruličky a vlepte do dílů č. 21 a 22, dbejte na kolmost v obou rovinách. Sestavené celky přilepte na vyznačená místa dílu č. 25, tečky na tečky. Přilepte díly č. 23, 24, 27 a 28. Na sedmý sloup přilepte díl č. 30 a celek přilepte k dílu č. 25.

Lokomotiva (díly č. 41–44):

V dílu č. 42 prořízněte čtyři vyznačené otvory. Slepte díly č. 41 a 42, tečka na tečku. Slepte díl č. 43 a vystřihněte označenou šedou plochu. Kabinu zasuňte bez lepení do vyříznutých otvorů a pomocí chlopní ji přilepte. Přilepte střechu, díl č. 44.

Autobus (díl 31):

Slepte podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: snadné

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 11/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC