Vývoj hradu 8: Hrady doby Karla IV.

Vývoj hradu 8: Hrady doby Karla IV.
Sdílej
 
"Království našel jsem zpustošené a hrady bez krále…"

MINULE: Šlechtické hrady

Podivné časy nastaly v Českém království začátkem 14. století. Kdejaký rytíř měl zde více majetku než samotný český král. Když teprve sedmnáctiletý kralevic Karel překročil roku 1333 hranice Čech, nenašel jediný hrad, který by patřil jeho otci Janu Lucemburskému. Všechny královské statky byly v zástavě u šlechticů, kteří Janovi půjčili peníze na tažení v cizině. Jen díky obratné politice Karel IV. postupně obnovil zašlou slávu království a získal císařský titul vladaře Svaté říše římské.

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 pro ochranu horníků v okolí Kašperských Hor na Šumavě, kde se v této době začalo těžit zlato •  Profimedia.cz

Hrady bez věží

Velké množství dnešních zřícenin hradů a tvrzí pochází právě ze 14. století. Důvodem jejich hojného počtu byla nejdříve neklidná doba válek a později zlepšení poměrů za císaře Karla IV. Panské sídlo si najednou mohli dovolit i méně majetní nižší šlechtici. Dokladem, že i přesto byla stavba hradů pro mnohé nákladná, jsou jejich menší rozměry. Nově se vedle mohutného donjonu, věžového paláce, objevují i hrádky zcela bez věží. Hrady s mohutnou plášťovou zdí a ochozem místo věže bychom našli hlavně na Moravě. Vysoká obvodová hradba chránila palác a další stavby, které k ní byly zevnitř dokola přistavěny. Na hradech Kašperk nebo Radyně, založených panovníkem, bychom věž také hledali marně: Jádro hradu tvořily dva proti sobě postavené paláce. Nejvýznamnější Karlův hrad Karlštejn potom patří k zvláštnímu typu dvouvěžových hradů stejně jako Trosky v Českém Ráji.

Císař Karel IV. (vládl 1347–1378) nechal vystavět i "dvojče" Kašperku – hrad Radyně u Plzně. Původně se jmenoval Karlskrone •  Profimedia.cz

Známky bohatství

V klidných časech vlády Karla IV. se víc než na obranu hradu začal klást důraz na pohodlí a přepych šlechtického sídla. Paláců bylo víc a byly čím dál prostornější, s větším počtem místností. Symbolem luxusu bylo sklo: Aby gotická hranatá okna propouštěla více světla, vkládaly se do nich ručně vyráběné skleněné tabulky. Opravdovým znakem bohatství pána hradu byly potom nástěnné malby a fresky.


Vystřihovánka k seriálu

Naše vystřihovánka vám přináší zvláštní typ hradu. Jedná se o městský biskupský hrad Hohenburg, tedy pevnost spojenou s městem společným opevněním. Na rozdíl od venkovských hradů šlechty, které měly především obrannou funkci, si zde biskup vybudoval rezidenci odrážející jeho bohatství a moc.

PŘÍŠTĚ: Jak se žilo na hradě


Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Vývoj hradu 1: Slovanská hradiska

Vývoj hradu 1: Slovanská hradiska

Vývoj hradu 2: Život na hradisku

Vývoj hradu 2: Život na hradisku

Vývoj hradu 3: Jak se dobývalo hradisko

Vývoj hradu 3: Jak se dobývalo hradisko

Vývoj hradu 4: Nejstarší hrady v Čechách

Vývoj hradu 4: Nejstarší hrady v Čechách

Vývoj hradu 5: Jak se staví hrad I.

Vývoj hradu 5: Jak se staví hrad I.

Vývoj hradu 6: Jak se staví hrad II.

Vývoj hradu 6: Jak se staví hrad II.

 

Články odjinud