Dioráma: Korunovace Karla IV. českým králem

Dioráma: Korunovace Karla IV. českým králem
Sdílej
 

 

Karel I. nebo Karel IV.?

Karel Lucemburský, později známý jako Karel IV., fakticky vládl Českému království už od podzimu roku 1333, kdy přijel do Prahy z Itálie. Tehdy sedmnáctiletý kralevic se ujal vlády za svého v zemi nepřítomného otce Jana Lucemburského, který mu udělil titul markraběte moravského. O třináct let později, v srpnu 1346 padl Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku a Karel v té době již krátce držel titul římského krále, tedy vládce celé Svaté říše římské. Když otec zahynul, spěchal Karel do Čech, kam dorazil počátkem roku 1347. Dne 2. září téhož roku byl korunován českým králem. Tuto událost zobrazuje naše diorama. Král byl v Českém království korunován jako Karel I. Titulární jméno Karel IV. se vztahuje ke Svaté říši Římské. Krále u nás korunoval první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ostatně povýšení pražského biskupství na arcibiskupství papežem Klimentem VI. 30. dubna 1344 bylo také zásluhou mladého Lucemburka.   

 

 

Návod na slepení •  ABC

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Celou vystřihovánku nejprve podlepte čtvrtkou, zatěžkejte a nechte dobře proschnout. 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve vystřihněte pozadí 1. Do dílu 2 vyřízněte červeně vyznačené otvory a slepte s dílem 1. 

2. Postupně dioráma osazujte vystřiženými figurkami 3–16. Chlopně figurek prostrčíte otvorem v terénu a přilepíte z rubu. Při umísťování se orientujte podle návodné kresby nebo fotografie.

Vystřihovánky ze série Dioráma:

Dioráma: Bitva u Kresčaku

Dioráma: Bitva u Kresčaku

Dioráma: Pasování Karla na rytíře

Dioráma: Pasování Karla na rytíře