Dioráma legionářského vlaku

Dioráma legionářského vlaku
Sdílej
 
Slepte si Orlíka, který bojoval v rámci Československých legií za Ruské občanské války v letech 1918–19.

 

 

V květnu 1918 legionáři zajali bolševický obrněný vlak, který se už za dva dny pod jménem Orlík účastnil bojů. Byl poškozen „divokou“ lokomotivou bez posádky a pak byl přeorganizován. Plošinový vůz jel vepředu, následovaly dva dělové vozy vyzbrojené kanonem a několika kulomety, lokomotiva a nakonec motorový obrněný vůz Zaamurec se dvěma dělovými věžemi. Posádku tvořilo 66 kulometčíků, 3 čety vojáků, obsluhy děl a dva obrněné automobily. Po stažení legií z Ruska vlak patrně zůstal k dispozici japonské armádě.

Obrněný automobil Jeffery Poplavko

Vozidlo zkonstruoval velitel roty Viktor Poplavko na podvozku dvoutunového nákladního auta Jeffery Quad v roce 1915. Automobil měl poháněn obě nápravy zážehovým vodou chlazeným čtyřválcem Buda o objemu 4 780 ccm a výkonu 32 koňských sil. Maximální rychlost činila 35 km/hod. Vozidlo mělo pancéřovaný motorový prostor, kabinu osádky a valníkovou zadní část bez bočnic. Vozidlo o délce 4 520 mm, šířce 2 000 mm a výšce 2 140 mm vážilo necelých 8 tun. Celkem jich bylo vyrobeno 30. Jedno vozidlo tohoto typu používaly i naše legie na Rusi po názvem Janošík.

 

 

Obrněný vlak •  ABC

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

Plošinový vůz

1. Podlepte díl 2 kartonem. Nejprve sestavte základní díl 1, zdola vlepte výztuhu 2. Z částí 3, 4 sestavte dvě vzpěry podlážky a upevněte je k dílu 2.

2. Dále na díl 2 přilepte čtyři lichoběžníkové části 5 a kola 7 na osách 6. Na obě čela vagonu přilepte nárazníky 8, 9 a na střed spojovací háky 10. Na modelu zaretušujte hrany.


Dělový vůz

1. Podlepte díly 8, 10, 11, 13a, 23. Na základní díl 1 připevněte pancéřovou nástavbu 2 a potom plošinovou část 3. Díl 4 oba celky propojí.

2. Z dílů 5, 6, 7 sestavte podvozek a osaďte ho v místech naznačených červenou značkou koly 8. Celek upevněte zdola na díl 1 spolu s kryty kol 9.

3. Následuje dělová věž. Podlahu 10 zdola doplňte na střed dílem 11 a kouskem špejle jako osou. Díl 12 z rubu zatřete tmavou barvou interiéru a slepte do kužele, shora ho doplňte dílem 13 a střechou 13a. Na podlahu 10 připevněte držák kanonu 14. Potom podlahu vlepte do dna věže tak, aby červená šipka směřovala ke střílně. Otvorem střílny nebo dveřmi upevněte na držák i kanon 16 s úchytem 15.

4. Pokračujte detaily – nalepte střílny 17, 18, ventilaci 19, okruží 20 s komínkem 21 a díl 22. Na boky vagonu přilepte kolejnice 23, zepředu a zezadu pak nárazníky 24, 25 a háky 26. Model na závěr zaretušujte.

 

 

Obrněný automobil Jeffery Poplavko

1. Podlepte díly 9, 10 kartonem. Nejprve sestavte kabinu 1, zdola vlepte přední blatník 2 s vnitřní výztuhou 3. Přední část trupu uzavřete dílem 4. Podobně sestavte zadní část trupu 5 s blatníkem 6 a s výztuhou 7. Trup uzavřete dílem 8.

2. Kola slepte z částí 9, 10 a olemujte obručemi 11. Model doplňte detaily 12, 13, 14. Zaretušujte hrany.

 

Dioráma 

1. Na podlepenou plochu 1 umístěte 35 vystřižených pražců 2, předtím můžete světlé kolejnice zatřít hnědou barvou rzi. Prostorové kolejnice 3 k pražcům upevněte pomocí spojek 4.

2. Z dílů 5 a 6 sestavte sloupek, k němu připevněte příčné desky 7. Na ně nalepte plot 8 s cedulí 9. Z plochy 10 vystříhejte jednotlivé desky a umístěte je na podklad i na plošinový vagon.

 

 

Co bude v ABC č. 11: Simpsonovi slaví čtvrtstoletí

Co bude v ABC č. 11: Simpsonovi slaví čtvrtstoletí

Vystřihovánky v ABC č. 11

Vystřihovánky v ABC č. 11

Vystřihovánka v ABC č. 10: Škoda 200 RS

Vystřihovánka v ABC č. 10: Škoda 200 RS