Vývoj hradu 4: Nejstarší hrady v Čechách

Vývoj hradu 4: Nejstarší hrady v Čechách
Sdílej
 
„Polední slunce zatančilo na hradním vrchu. Dubové trámy, šindele i celá hradba svítily novotou a nad hradiskem se vzápětí poprvé ozval hlas zvonu.“

 

Středověký hrad byl opevněným sídlem šlechtice, ze kterého spravoval své panství. Od slovanských hradisek raného středověku k prvním hradům v Čechách ovšem musely uběhnout tři století vývoje. V západní Evropě se hrady objevují už v 10. století, ale nejstarším kamenným hradem u nás je Přimda založená až kolem roku 1121. Rozvoj skutečné hradní architektury v Čechách pak přichází v první polovině 13. století za krále Václava I.

Časová osa: Od českého knížectví k českému království •  ABC

Kastelánský hrad

Po zániku Velké Moravy v 10. století se v Čechách prosadil mocný rod Přemyslovců. Během následujících dvou staletí se přemyslovský stát rozšířil prakticky na celé Čechy i Moravu. Rozlehlé území bylo třeba spravovat a jeho hranice bránit. Vládnoucí knížata proto zakládala menší sídla chráněná dřevěnou hradbou, kde žil jimi dosazený kastelán. Tento šlechtic byl správcem kraje a velitelem vojenské posádky. Kastelánské hrady neměly hradní věže a zdivo se zde používalo pouze výjimečně. Dřevohlinitý val s lícem z opuky měl proto i Pražský hrad, než jej v polovině 12. století nechal kníže Soběslav I. opevnit kamennou románskou hradbou nejstarší u nás.

Rekonstrukce přemyslovského hradu Starý Plzenec ve 12. století podle R. Míky •  archiv Curia Vítkov, archiv autora, archiv Radek Míka

Otázka prestiže

Ojedinělými zděnými stavbami na hradiscích byly románské rotundy a menší kostely vystavěné z kvádrů spojených maltou a omítnutých vápnem. Jejich stavba byla nákladná a vyjadřovala postavení svého zakladatele: Méně majetní šlechtici si mohli na svých dvorcích dovolit kostely pouze dřevěné. Naopak knížecí rotunda svaté Kateřiny na Znojemském hradě byla vyzdobena i vzácnými nástěnnými freskami.


Vystřihovánka k seriálu

V ABC 15/2018 vyšlo pokračování naší vystřihovánky. V polovině 13. století se na místě dávno zaniklé slovanské svatyně nachází malý královský hrad Dolní Brody. Kamenná rotunda svatého Jiří v podhradí je posledním pozůstatkem staršího knížecího dvorce.

PŘÍŠTĚ: Jak se staví středověký hrad

Strašidelné hrady: Komu straší ve veži a kde duch kazí fotky?

Strašidelné hrady: Komu straší ve veži a kde duch kazí fotky?

Středověk je dřina: Jak se staví hrad

Středověk je dřina: Jak se staví hrad

Vývoj hradu 3: Jak se dobývalo hradisko

Vývoj hradu 3: Jak se dobývalo hradisko


 

 

Články odjinud