Vývoj hradu 3: Jak se dobývalo hradisko

Vývoj hradu 3: Jak se dobývalo hradisko
Sdílej
 
"Noční tmu rozsvítily požáry. Kníže stál na hradbách, odmítal se pokořit. Bohové ať sami rozhodnou, kdo se nedožije rána! Zvuk rohu oznámil útok."

 

Evropa raného středověku ztratila s kulturní vyspělostí antického světa i písemné záznamy. Zůstaly nám pouze archeologické doklady. Jenže dřevo, nejčastější stavební i výrobní materiál Slovanů, nemůže vydržet staletí. O dobývání a obraně mocných a pevných hradisek dnes proto vypovídají jen zarostlé valy s hroty šípů a kopí.

Slované na časové ose •  ABC

Masivní hradby

Obrana hradiska spočívala v uhájení hlavní až šest metrů vysoké hradby. Ta byla stavěna z překřížených dubových klád vodorovně zapuštěných do hliněného valu. Před opevněním byl vyhlouben příkop na vnější straně opatřený ostrými kůly. Nejmocnější hradiska Velké Moravy v 9. století střežily hradby 5–10 metrů široké, navíc opatřené čelní zdí z nasucho skládaných kamenů. Valy byly i dva až tři kilometry dlouhé. Délka opevnění nutně souvisela s množstvím bojovníků, kteří jej museli hájit.

Přibližné rozmístění slovanských kmenů v 9. století (podle Kosmovy kroniky) a nejdůleži- tější hradiska doložená archeologickými výzkumy •  archiv Curia Vítkov, archiv autora

Na zteč!

Nepřítel se však často spokojil pouze s vypleněním okolních nechráněných vesnic – hradiska byla obléhána jen výjimečně. Není divu, byl to riskantní podnik. Útočníci museli vyrazit vrata brány nebo zaházet příkop a po žebřících ztéci hradby. Šípy a kopí na ně přitom létaly z obou stran. Mohli si vypomoci ohněm, ale brány byly pobíjeny namočenými kůžemi proti zapálení. Z hlediska obránců byla větším problémem voda než oheň. Nic nemohlo zkrátit obléhání tak jako nedostatek vody pro lidi i pro dobytek! Hradiska v Libušíně a v pražské Šárce proto měla opevněné i vodní prameny.


Slovanští bohové

Na Velké Moravě se poprvé setkáváme s kamennými kostely. Křesťanství se zde rozvíjelo od poloviny 9. století. Předtím ovšem po staletí Slované uctívali boha hromu Peruna, slunečního Svaroga, bohyni Mokošu a mnoho dalších. Perunova svatyně je i součástí našeho hradiska Doljnobrody, jehož vystřihovánku jste našli v minulém čísle.

PŘÍŠTĚ: Nejstarší hrady v Čechách


Vývoj hradu 1: Slovanská hradiska

Vývoj hradu 1: Slovanská hradiska

Vývoj hradu 2: Život na hradisku

Vývoj hradu 2: Život na hradisku

Elitní válečníci historie: Polští husaři, okřídlení zachránci Vídně

Elitní válečníci historie: Polští husaři, okřídlení zachránci Vídně

 

 

Články odjinud