Vývoj hradu 6: Jak se staví hrad II.

Vývoj hradu 6: Jak se staví hrad II.
Sdílej
 
"Jeřáb na věži se začal opět otáčet. Tuna kamení stoupala pomalu do výšky třiceti metrů."

 

V Čechách koncem 13. století nastal rozkvět gotické hradní architektury. Po způsobu krále a s jeho svolením si totiž svoje rodová sídla začali stavět i přední šlechtici. Jejich hrady se ovšem svojí velikostí a opevněním zdaleka nemohly měřit s těmi královskými. Stavba hradu totiž byla nesmírně nákladná a král byl ve výhodě i proti šlechticům s rozsáhlým rodovým majetkem nebo výnosnými zemskými úřady.  

Časová osa: Přemyslovští králové •  ABC/Matyáš Namai

Rolníci a řemeslníci

Stavbu hradu pro urozeného pána řídil vždy stavitel, obvykle kamenický mistr se svými tovaryši. Vybral místo, našel vhodný zdroj kamene a najal další pracovníky. Vedle kameníků, zedníků a tesařů vyžadovala stavba i výrobce lan, cihláře, dehtáře a především kováře, kteří vyráběli mříže, kování i závěsné prvky dveří.

Jako první ovšem na místo přicházeli poddaní rolníci z okolí, kteří vykáceli les, zbudovali cesty a započali s lámáním hradního příkopu. Mistr stavitel pak vyměřil jednotlivé budovy a zpracoval jejich zmenšený sádrový model.  

První přestavba hradu Křivoklát za Václava I. kolem roku 1245 •  ABC/Milan Weiner

Přerušování stavby hradu

Na místě budoucího hradu vznikla dočasná vesnice s rozlehlými dílnami, sklady a příbytky řemeslníků. Právě potřeba neustále platit a živit množství lidí nutilo urozeného stavebníka přerušovat výstavbu. Řemeslníci navíc sice pracovali až dvanáct hodin denně, ale pouze od konce dubna do začátku října. V zimě probíhaly práce zejména v kamenické huti při tesání bloků. Výstavba hradu se proto mohla protáhnout i na deset let.

Francouzský hrad Guédelon je stavěn dobovými postupy. Na snímku je tesařská konstrukce pro položení kamenné klenby •  Getty Images

Jeřáb na věži

Nejdříve byl postaven hradní palác a velká věž. I více než tunu těžké kamenné bloky se z nádvoří dostávaly do vyšších pater pomocí šlapacího jeřábu umístěného na horní plošině věže. Zatímco zdi se stavěly z místního lomového kamene, pro nosné prvky, gotické klenby a ostění oken i dveří se používaly přesně otesané pískovcové bloky. Jako střešní krytina sloužily slaměné došky, dřevěné šindele a od 15. století i pálené tašky neboli prejzy.


Vystřihovánka k seriálu

Pokračování naší vystřihovánky zachycuje čerstvě dostavěný biskupský hrad Hohenburg. Na konci 13. století založili bavorští kolonisté v podhradí královského hradu Dolní Brody město a pojmenovali jej Hohenburg. Později hrad získal biskup a německý název mu už zůstal.

PŘÍŠTĚ: Šlechtické hrady


Vývoj hradu 5: Jak se staví hrad I.

Vývoj hradu 5: Jak se staví hrad I.

Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Nečekaný objev: V Kanadě narazili na neznámou obří jeskyni

Nečekaný objev: V Kanadě narazili na neznámou obří jeskyni

Lokiho hrad: Pevnost v Arktickém oceánu

Lokiho hrad: Pevnost v Arktickém oceánu

 

Články odjinud