Stavebnice gotického hradu

Stavebnice gotického hradu
Sdílej
 
Postavte si hrad podle svého! Aktualizováno o novou návodnou kresbu z čísel 5 a 6.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

ROZVRŽENÍ STAVEBNICE

1. Celek se skládá z osmi objektů, které vám umožní postavit si hrad buď podle dvou variant, které vám nabízíme včetně základen T1 a T2, nebo realizovat váš vlastní návrh. Vystřihovánka hradu má tři strany, které najdete v ABC č. 4, 5 a 6. Stavby mají pojednány vždy všechny strany a umožňují tak mnohostranné použití při uplatnění vlastních představ.

2. Jednotlivé objekty postavíte podle návodných kreseb. Pro lepší orientaci jsme označili každý objekt samostatně písmeny a–h. Jejich označení a čísla dílů jsou podložena vždy stejnou barvou. Mimo návodné kresby jednotlivých objektů jsme do ABC č. 5 připravili i celkovou návodnou kresbu hradu pro variantu T1.

3. Stavebnice má tyto části:
část a: hradní palác (žlutá barva), ABC č. 5 - číslovaných dílů 13, kusů 16
část b: purkrabství (světle zelená), ABC č. 6 - dílů 8, kusů 14
část c: stáje a kovárna (tmavě zelená), ABC č. 6 – dílů 6, kusů 6
část d: vstupní brána (hnědá), ABC č. 6 - dílů 9, kusů 15
část e: velká věž (tmavě modrá), ABC č. 4 - dílů 7, kusů 9
část f: hradby, bašta, spojky a opěráky (světle modrá), ABC č. 4 (díly 1–13), 5 (díly 14–16), 6 (díl 17) - dílů 17, kusů 29
část g: malá věž (šedivá), ABC č. 4 (díl 1), 5 (díl 2 a 3), 6 (díl 4) - dílů 4, kusů 4
část h: hladomorna (oranžová), ABC č. 5 - dílů 6, kusů 6 základna T1, ABC č. 5 základna T2, ABC č. 6

4. Předtím, než se rozhodnete, jak hrad sestavíte, doporučujeme postavit všechny objekty stavebnice. Pak si zkusmo bez lepení vymodelujte navržené varianty na základny T1 a T2, získáte tak představu o stavebních možnostech. Nezávisle na tom si také zkuste vymyslet vlastní variantu a teprve pak začněte stavět. Při stavbě variant T1 nebo T2 připomínáme, že žádná nevyčerpá všechny díly. Pokud budete realizovat vlastní návrh, doporučujeme koupit list barevného papíru pro terén, na který budete stavět. Zvolený terén podlepte kartonem, sololitem, překližkou nebo nějakým jiným pevným materiálem.

STAVEBNICE GOTICKÉHO HRADU

ABC 4, 5, 6/2010
ŘADA architektura
SÉRIE hrady a zámky
NÁROČNOST 4
MĚŘÍTKO 1 : 333
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst

Klíčová slova:
hrad