Stavebnice románského hradu (2. díl)

Stavebnice románského hradu (2. díl)
Sdílej
 
Pokračování vystřihovánky románského hradu z ABC č. 15.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. U připravených variant jsou hvězdičkou označena místa, na která přilepíte stejně označené chlopně některých staveb. Tím je zajištěna správná orientace jejich osazení na terén.

2. U některých dílů nejsou místa pro přilepení dalších dílů vyznačena, můžete je proto osadit podle doprovodné fotografie nebo podle vlastní představy. Žebřík (část h, díl 4) opřete buď o hradbu (část g, díl 2), nebo ke vstupu do patra objektu stájí (část d, díl 2).

Stavebnice románského hradu (1. díl)

Stavebnice románského hradu (1. díl)

ROZVRŽENÍ STAVEBNICE

1. Celek se skládá z osmi objektů a tří doplňků. Můžete si postavit hrad na základnách T1, T2 a T3, nebo realizovat vlastní návrh. Vystřihovánka hradu má tři strany, první dvě byly uveřejněny v ABC č. 15. Stavby mají pojednány vždy všechny strany a umožňují tak mnohostranné použití.

2. Jednotlivé objekty postavíte podle návodných kreseb. Každý objekt je označen písmeny a–g, doplňky h (studna, žebřík, prapor) a tribunový kostel j.

3. V dnešním dokončení najdete tyto části stavebnice:

část g: hradby, dílů 5, kusů 11

část h: doplňky – studna, žebřík, prapor, dílů 5, kusů 5

základna T2 a T3

4. Nejprve postavte všechny objekty. Pak si bez lepení vymodelujte navržené varianty. Získáte představu o stavebních možnostech. Zkuste si vymyslet vlastní variantu a teprve pak začněte stavět.

Klíčová slova:
hrad, vystrihovanka, 3decko