Dioráma Vietnam 1968

Dioráma Vietnam 1968
Sdílej
 
Další 3Déčko ze série Diorámata vojenské techniky vás přivede do Vietnamu roku 1968, kde objevíte americký lehký obrněný transportér M113ACAV a sovětský obojživelný tank PT-76.

M113ACAV

V polovině 50. let minulého století se americká armáda začala zajímat o vývoj lehkých obrněných transportérů, které by bylo možné přepravovat letecky do jakékoli části světa. Vznikl prototyp vozidla M113 s hliníkovou korbou, původně se zážehovým motorem, později, od roku 1964, byly všechny nové M113 vybaveny vznětovými motory. Tento obrněný transportér se stal nejrozšířenějším typem svého druhu. Bylo vyrobeno přibližně 75 000 vozidel, která byla vyvezena do více než 50 zemí. Na jeho základě vzniklo nespočetně mnoho variant počínaje původním transportérem přes protiletadlový komplex až po nosič protitankových střel. M113ACAV byl typ s rozšířenou výzbrojí určený právě do vietnamské džungle pro boj s partyzány a pro doprovod konvojů.

PT-76

Sovětský svaz po 2. světové válce navázal na poměrně úspěšné konstrukce svých lehkých obojživelných tanků právě typem PT-76. Ten byl pak mnoho let standardním průzkumným vozidlem námořní pěchoty SSSR. Byl vyvezen do dalších států, kde se bojově angažoval, například do Indie, zemí Blízkého východu, Angoly a do Vietnamu. Hlavní výzbrojí tanku je kanon DT-56T ráže 76 mm, vedlejší pak kulomet SGMT ráže 7,62 mm. Největší výhodou stroje je však jeho obojživelnost. Po zdvižení vlnolamu na přídi se může pohybovat ve vodě pomocí turbín, a to rychlostí až 10 km/hod. a urazit tak vzdálenost až 65 km. Toho severovietnamská armáda dokázala využít při invazi na jih, především v bažinatém terénu delty řeky Mekong.

Robert Navrátil

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

M113ACAV

1. Předem podlepte díly 8, 13, 14. Nejprve slepte trup 1, přidejte podvozek 2 a oba pásy 3, 4. Do spodní přední části trupu nalepte díly 5. Podle nákresu následují detaily 6, 7, 8, světlomety 9, 10 a poklop 11.

2. Dále sestavte poklop střelce 12, 13, 14 s pancéřovým štítem 15, 16. K poklopu připevněte kulomet 19, 20 pomocí držáků 17, 18. Ty zároveň drží i štít kulometu 21.

3. Na závěr umístěte do zadní části vozidla vedle poklopu 7 dva kulomety M60 23 se štíty 22.

PT-76

1. Předem podlepte díly 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18. Nejprve sestavte základní část trupu 1. Zdola k němu přilepte podvozek 2 a oba blatníky 3, 4. Potom slepte pásy 5, 6. Nyní trup vybavte detaily 7–12.

2. Následuje sestavení základu věže 13, 14. Zdola věž zaklopte výztuhou 15 s otvorem pro osu otáčení, kterou vyrobte z kousku špejle. Věž osaďte kanonem 17 se štítem 16. Stavbu dokončete připevněním poklopů 18, 19.

Diorama

1. Předem podlepte díly 1, 4, 5, 13, 19. Na podlepený základ 1 přilepte bránu 2, 3. Do průchodu vlepte nízké schody 4, 5. Slepte zdobenou střechu 6 a usaďte ji na vrchol zdi.

2. Na vodní plochu přilepte pilíře 8 a na ně shora molo 7. Z dřevěného dílu 9 můžete vyrobit lávky. Rostliny 10, 11 umístěte na vhodná místa.

3. Dále můžete po povrchu diorámy rozmístit barely 12, 13, cedule 14, 15, bedny 16, 17, vlajku 18 a trosky 19. Do stop na cestě vlepte i oba tanky.

Klíčová slova:
tank, vystrihovanka, model, vietnam, 3decko