Pevnost Boyard

Pevnost Boyard
Sdílej
 
Boyard je impozantní pevnost tyčící se přímo z moře nedaleko přístavu La Rochelle na francouzském západním pobřeží.

 

Stavba je 61 m dlouhá, 32 m široká a přes 20 m vysoká. Nápad na její vybudování se zrodil v hlavě krále Ludvíka XVI už v roce 1666. Kvůli nepřekonatelným technickým problémům se však s konstrukcí základů začalo až v roce 1801 za vlády Napoleona.

Za osm let ale byla stavba skoro na třicet let přerušena. Znovu se na ní začalo intenzivně pracovat v letech 1837–1857 kvůli zhoršeným vztahům s Velkou Británií a pevnost byla dokončena. V té době už začal tento typ opevnění ztrácet na významu, protože mezitím došlo k velkému rozvoji dalekonosného dělostřelectva. Na přelomu 19. a 20. století pevnost sloužila jako vězení.

Nejslavnější éra mohutné stavby začala až v roce 1990, kdy se poprvé v televizi objevil francouzský soutěžní pořad, u nás známý pod názvem Klíče od pevnosti Boyard. Letos v zimě byly vysílány díly anglické verze soutěže Pevnost Boyard.

 


MODEL PEVNOSTI

SÉRIE HRADY A ZÁMKY

OBTÍŽNOST 3

MĚŘÍTKO 1 : ??


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Předem podlepte silnějším kartonem podklad 1 a díly 8-25, slabším kartonem díly 4, 7, 33, 34, 36, 37.

2. Do vytvarovaného nádvoří 2 vlepte zvýšené patro 3a podepřené díly 3b a 3c. Na díl 3a přilepte díl 4 a osm sloupů 5. Nádvoří 2 na obou koncích uzavřete pomocí dvou dílů 6.

3. Celek připevněte zdola ke střeše 7. Sestavte zvýšený okraj střechy 26, 27 a hotový celek do něj vsuňte. Podle návodné kresby umístěte všechny podlepené díly 8-25.

4. Nyní sestavte celou obvodovou zeď 28, 29, 30, 31. Díly 29, 31 se lepí těsně k sobě na spojku 30. Zdí olemujte střechu s nádvoří. Připravte si podpěru 38, která vyrovná výškový rozdíl mezi obvodovými zdmi a nádvořím, a celou budovu můžete přilepit na podklad.

5. Pokračujte stavbou majáku 32 s výztuhami 33. Na základ věže přilepte podlepené okruží 34 a prosklenou budku 35, 36 se střechou 37.

 

Stavebnice renesančního zámku

Stavebnice renesančního zámku

Pražská Chodovská tvrz

Pražská Chodovská tvrz

Stavebnice románského hradu (1. díl)

Stavebnice románského hradu (1. díl)


Klíčová slova:
hrad, pevnost, boyard