Stavebnice renesančního zámku

Stavebnice renesančního zámku
Sdílej
 
Říká se sice "Můj dům, můj hrad", ale není nad pěkný renesanční zámek. Díky ábíčku si ho může dovolit postavit každý!

 

VARIANTY STAVBY

Stavebnice renesančního zámku je navržena ve dvou variantách T1 a T2. Varianta T1 reprezentuje uzavřenou stavbu odpovídající rytířským představám pozdně středověkých šlechticů – válečníků. Varianta T2 reprezentuje bohatství šlechtice, který se intenzivně zabýval hospodářstvím a ekonomickými problémy svého majetku. Je to projev jeho moci, úspěchu a společenského postavení, pro které zakládá okrasné zahrady a kupuje a vystavuje umělecká díla.

U obou variant však ustupují do pozadí bezpečnostní opatření, jako rozsáhlé hradební prvky, bašty, obranné věže, dělostřelecké bašty atd. Jsou nahrazeny spíše ohradními zdmi a drobnějšími bastiony.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

Doporučujeme provést popsanou technickou úpravu jednotlivých dílů hned poté, co jste se rozhodli, kterou variantu si vyberete, případně jaké části použijete pro vlastní návrh. Budete se při vlastní stavbě lépe soustředit na stavební činnost bez zdržování úpravou jednotlivých dílů.

2. Na některých terénních chlopních je zakreslena hvězdička, která určuje osazení chlopně na terén se stejným označením. U varianty T2 doporučujeme ohradní zeď e6 doplnit brankou, tj. dílem e11. Správné osazení branky umožňuje zakreslení její osy na chlopních dílů e6 a T2 kolečkem s čárkou osy a na díl e6 při stavbě varianty T1.

3. Na některých dílech nejsou místa pro přilepení dalších dílů vyznačena. Můžete je osadit podle doprovodných fotografií nebo podle vlastních představ.

 


ROZVRŽENÍ STAVEBNICE

1. Celek se skládá ze sedmi částí. Zámek si můžete postavit na základnách T1 a T2, nebo realizovat vlastní návrh. Vystřihovánka má tři strany, zbylé dvě najdete v ABC č. 7. Stavby mají pojednány vždy všechny strany a umožňují tak mnohostranné použití.

2. Jednotlivé části postavíte podle návodných kreseb. Kvůli orientaci jsme označili každou část písmeny a, b, c, d, e, g, h. Jejich označení a čísla dílů jsou podložena vždy stejnou barvou.

3. Stavebnice má tyto části:

část a: velká věž (světle modrá), ABC č. 7 - číslovaných dílů 16 (1 – 8, 8•, 9 – 15), kusů 21

část b: obytná křídla (fialová), ABC č. 6 - dílů 4, kusů 6

část c: palácová křídla (zelená), ABC č. 6 - dílů 7, kusů 19

část d: starý palác (růžová), ABC č. 7 - dílů 4, kusů 7

část e: opevnění (žlutá), ABC č. 6 a 7 - dílů 11, kusů 25

část g: brána (šedá), ABC č. 6 - dílů 7, kusů 8

část h: hospodářské objekty (hnědá), ABC č. 7 - dílů 9, kusů 19

základna T1, ABC č. 7

základna T2, ABC č. 7

Ani v jedné ze základních variant nejsou použity všechny díly vystřihovánky. U varianty T1 nepoužijete díly: a12 (2x), a13 (2x), a14 (2x), a15 (2x), g3 ani díly části h. U varianty T2 nepoužijete díly a2, a5 (2x) a e10 (2x).

4. Nejprve postavte všechny části bez vzájemného slepení. Pokud si vyberete jednu ze dvou navržených variant, sestavte jejich části do správného celku. Při tom si „ohmatáte“ způsob jejich spojování. To platí i pro případ, že navrhnete vlastní variantu. Při konečném sestavení zámku postupujte obezřetně, nespěchejte, a pokud bude třeba, jednotlivé části nebo i celky nechte v průběhu stavby proschnout pod lehkou zátěží na hladkém a rovném podkladu. Vyhnete se tím případnému zkroucení či prohnutí stavby. Doprovodné fotografie vám budou při stavbě užitečným průvodcem. Podle nich nebo podle vlastní představy osaďte na střechy zpracované komíny.

 

Chvalský zámek

Chvalský zámek

Pražská Chodovská tvrz

Pražská Chodovská tvrz

Stavebnice románského hradu (1. díl)

Stavebnice románského hradu (1. díl)

Klíčová slova:
zamek, vystrihovanka, renesance, 3decko