Vrtulník ER-1

Vrtulník ER-1
Sdílej
 
Chcete se proletět? S parádní vystřihovánkou vrtulníku ER-1 se vám to může podařit!

 

Papírová armáda ABC: Kobra S-11

Papírová armáda ABC: Kobra S-11

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně. Prořezy pro osazení os jsou značeny černou úhlopříčkou, výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

2. Na rub dílu 1 si přenesete rysku A-A, na kterou budete v průběhu stavby lepit žebro, tj. díl 2.

3. Díl 14 vyrobíte z kulatého párátka a díl 18 z kuchyňské špejle. Oba díly jsou nakresleny ve vystřihovánce ve skutečné velikosti a s vyznačením, kde budou osazeny v konstrukci a na kterém místě na nich budou upevněny další (a jaké) díly. Místa, která budou viditelná, natřete černou tuší nebo barvou.


Vrtulník ER-1 •  Richard Vyškovský

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Zkompletujete díl 1. Pak horní část dílu 1 uzavřete.Na díl 3 přilepíte zpracovaný díl 17 a díl 3 přilepíte nejprve na díl 1, pak na rysky A-A na jeho vnitřních stranách a nakonec díl 1 uzavřete přední částí dílu 3.

2. Pokračujete podnožím:Zkompletujete díly 6, 7 a 8, sestavíte je podle návodné kresby a připojíte k dolní části vrtulníku na vyznačené místo na dílu 1.

3. Díly 5 a 4 protáhnete osu 14 z párátka a nasadíte na ni sestavený rotor. Ten vyrobíte ze tří zkompletovaných dílů 12, vzájemně slepených podle vyznačených rysek na středových částech. Spojené díly 12 přilepíte na zkompletovaný díl 11, hotový rotor nasunete na osu 14 a zajistíte zkompletovanou zarážkou 13, kterou přilepíte na osu. Rotor se musí na ose volně otáčet!

4. Na hlavní osu 18 ze špejlenavinete a přilepíte v její dolní části díl 19 a zaklopíte víčkem dílu 19. Pak osu 18 protáhnete trupem vrtulníku a přilepíte k dílům 1 a 3z obou stran. Zkompletujete jeden díl 17 a díl 15, díl 17 přilepíte na vyznačené místo na dílu 15, díl 15 navlečete na osu 18 a přilepíte podlenávodné kresby. Ze čtyř zkompletovaných dílů 16 vyrobíte nosný rotor, navlečete ho na osu 18 tak, aby dosedl na dolní zarážku (z dílů 17 a 15) a pak na osu 18 navlečete poslední zkompletovanou zarážku 17 a přilepíte podle návodné kresby. Nosný rotor se musí mezi zarážkami 17, 15 a 17 volně otáčet.

5. Zpracujete díly 20, 21 a přilepíte je na vyznačená místa na dolní části trupu, tj. na díl 1. Poslední prací je zkompletování dílu 22 a jeho osazení na vyznačené místo na dílu 1.Papírová armáda ABC: Vrtulník H-17 Panter

Papírová armáda ABC: Vrtulník H-17 Panter

Sestavte si papírovou helikoptéru!

Sestavte si papírovou helikoptéru!

Vrtulník Raven 4 Squadron

Vrtulník Raven 4 Squadron