Neuskutečněné projekty: Jupiter 1 (Dokončení)

Neuskutečněné projekty: Jupiter 1 (Dokončení)
Sdílej
 
Na počátku 60. let bylo jasné, že klasické raketové motory nebudou výkony stačit k letům na vzdálenější planety. Proto se začalo pracovat na motorech nukleárních.

 

Neuskutečněné projekty: Jupiter 1

Neuskutečněné projekty: Jupiter 1

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model rakety je celkem na pěti stranách. První dvě strany vyšly v ABC 16, zbývající tři strany otiskujeme v ABC 17. Díly obsažené v ABC 16 jsou v návodné kresbě nakresleny modře, díly z ABC 17 jsou šedé. Pokud vám model připadá složitý, můžete si slepit jenom raketoplán z dílů 27–30. Ostatní díly si uschovejte, můžete se k nim vrátit a celou raketu si dostavět později.

2. Všechny části předem narýhněte. Červené šipky označují plochy, které budete ohýbat směrem k sobě.

 

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Slepte motor 9. Trysku slepte z dílů 11, 12 a nalepte ji na díl 9. Spojovací chodbu 6 nalepte rovněž na díl 9. Motorovou část z dílů 6, 9, 11 a 12 nyní přilepte k dílu 8. Slepte díly nosné konstrukce 10 (4x) a nalepte je po obvodu na díly 8 a 9.

2. Slepte spodní část řídícího střediska 13 a nalepte ji na díl 3. Stejně postupujte u dílu 14, ten nalepte na díl 10. Spodní část motoru 15 nalepte zespoda na díl 9. Slepte chladič motoru 16 a nalepte ho shora na díl 9. 

3. Systém přivádění paliva z nádrže je tvořen díly 17–21. Všechny tyto díly slepte. Pro správné nalepení jsou lepicí plochy označeny červenou a zelenou barvou. Přívod paliva k motoru 17, 18 nalepte na díl 9. Čerpadla 19, 20 nalepte na díl 8. Spojovací potrubí 21 (2x) nalepte na díly 17, 19 a 18, 20.

4. Slepte spojovací chodby 22 (2x) a nalepte je z boku na díl 7. Obytné moduly 23 (2x) přilepte k dílům 22. Slepte dohromady podstavec 24, stožár 25 a anténu 26. Celek nalepte shora na díl 7.

5. Slepte trup raketoplánu 27. Shora nalepte směrovku 28 a na boky pak levé křídlo 29 a pravé křídlo 30.

 

 

Neuskutečněné projekty: Letadlo Ascender

Neuskutečněné projekty: Letadlo Ascender

Neuskutečněné projekty: Raketoplán Star Clipper

Neuskutečněné projekty: Raketoplán Star Clipper

Neskutečněné projekty: Raketoplán Hermes

Neskutečněné projekty: Raketoplán Hermes

Klíčová slova:
projekty