Vynálezy Leonarda Da Vinci: Loď s pedály

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Loď s pedály
Sdílej
 
Staletí před Markem Twainem, který popisoval kolesové parníky na Mississippi, Leonardo da Vinci navrhl loď, která se dala snadno ovládat.

 

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Válečný stroj na ruční pohon

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Válečný stroj na ruční pohon

 

 

Obsluha měla pomocí pedálů přenášet pohyb na rotující lopatky pohánějící loď vpřed. Leonardo se často nechal inspirovat přírodou, a tak i tvar lodi se zúženou přídí umožňující snadno manévrovat je napodobenina těla ryby.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny rovněž plnou čarou, ale s bílou šipkou. Otvory jsou nakresleny červenými úhlopříčkami.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte vnějším trupem. Vytvarujte zadní díl 1 s kýlem a připojte záď 2. Pokračujte připojením střední části trupu 3 a přední části trupu 4. Po správném vytvarování a částečném slepení přední náběhové části trupu rubovou stranou k sobě docílíte správného tvaru.

2. Pokračujte vytvarováním vnitřní části trupu 5. Pomocí párových dílů 5a a 5b tvar zafixujte a připojte k vnější části. Nemusíte lepidlo nanášet na celý povrch dílu 5, stačí pětimilimetrový proužek lepidla při horním okraji trupu. Vnitřní část dokončete vlepením vnitřní části zádě 6.

 

Vynález geniálního Leonarda •  Antonín Krejčíř

 

3. K dokončení trupu zbývá připojit límec ze slepených dílů 7 a 8, který nechte proschnout pod zátěží. Po proschnutí a začernění hran límce naneste štětečkem na horní hranu trupu lepidlo a trup připojte k límci v místě vyznačeném přerušovanou bílou čarou. Vytvarujte rozpěru 9 a umístěte ji vodorovně do střední části trupu. Svisle umístěte na vyznačené místo v trupu a na rozpěře trám 17, který s bočními úchyty slouží k ukotvení pohonného ústrojí.

4. Následuje stavba lopatkových kol. Vystřihněte dvanáct lopatek 10 a vytvořte z nich základ pohonných kol slepením jejich rubovými stranami. Boky lopatkových kol vytvořte slepením dílů 11 a 12 s hotovými otvory, nechte je proschnout. Pak rozmístěte lopatky do správné polohy a zafixujte je přilepením bočních dílů.

5. Z černého drátu o průměru 1,5 mm vytvořte dvě klikové osy sloužící jako šlapadla, díly 13. Ze dvou dílů 14 vytvořte stočením distanční válečky, které udrží kola v dostatečné vzdálenosti od úchytů pohonného ústrojí. Úchyty vytvořte ze dvou dílů 15 s hotovými otvory. Ze čtyř dílů 16 vytvořte dva fixační kroužky slepením rubovou stranou. Na delší část klikové osy navlékněte v tomto pořadí fixační kroužek 16, úchyt 15, distanční váleček 14 a lopatkové kolo. Kratší konec osy vsuňte do otvoru v dílu 17 a úchyt 15 pevně připojte k límci 8. Obdobně postupujte při konstrukci a uchycení druhého kola. Fixační kroužky 16 spojte napevno s klikovými osami kapičkou lepidla. Zabráníte tak vysouvání hřídelí z  úchytu 17.

5. Podstavec vytvořte z přední a zadní části 18, 19 a dvou postranních částí 20.

 

 

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Postava v kruhu a ve čtverci

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Postava v kruhu a ve čtverci

Vystřihovánky v ABC č. 14

Vystřihovánky v ABC č. 14

Geniální Leonardo: Da Vinciho vynálezy a skicy

Geniální Leonardo: Da Vinciho vynálezy a skicy