Vynálezy Leonarda Da Vinci: Postava v kruhu a ve čtverci

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Postava v kruhu a ve čtverci
Sdílej
 
Připravili jsme sérii vystřihovánek, ve které se budete moci seznámit s objevy a vynálezy Leonarda da Vinci.

 

Leonardo da Vinci: Muž, který předběhl dobu

Leonardo da Vinci: Muž, který předběhl dobu

 

Leonardo Da Vinci byl všestrannou renesanční osobností, žil ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století. V sérii budeme pokračovat předchůdcem tanku a šlapací lodí.

 

Leonardova ilustrace Vitruvianského muže je jedna z jeho nejpůsobivějších prací. Ilustraci Leonardo pojmenoval po římském architektu Vitriviusovi, který odvozoval míry podle rozměrů těla. Jedná se o perokresbu mužské postavy s nepoddajnými vlasy, jejíž natáhnuté končetiny se dotýkají obvodu kruhu a zároveň okraje čtverce, přičemž jeho pupek leží přesně ve středu kruhu a genitálie ve středu čtverce.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model vyžaduje přesnost, pečlivost a dostatek času na proschnutí jednotlivých dílů pod zátěží, aby nedocházelo k jejich deformaci.

2. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny rovněž plnou čarou, ale opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou.

3. Výřezy ploch z dílů jsou nakresleny červenou čarou se symboly nůžek.

4. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.Návodná kresba •  Antonín Krejčíř


 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte postavou muže. Je tvořena čtyřmi díly 1-4, které v polovině přehněte a připojte k sobě rubovými zrcadlově otočenými stranami tak, že pravou polovinu dílu 1 připojte k levé polovině dílu 2, pravou polovinu dílu 2 připojte k levé polovině dílu 3 atd. Výsledkem jsou dvě postavy pootočené vůči sobě o 90 stupňů. Před slepením dílu 4 a 1 umístěte do středu postavy bílou niť dlouhou asi 20 cm, na které se bude postava otáčet. Niť bude postavu přesahovat přibližně 5 cm na jejím horním i dolním konci. Nahoře vystupuje z hlavy, dole z palce nohy.

2. Budete pokračovat klecí. Je tvořena čtyřmi díly 5–8. Pečlivě je vystřihněte, vyřežte na vyznačených místech otvory, v polovině přehněte a připojte k sobě rubovými, zrcadlově otočenými stranami. Pravou polovinu dílu 5 připojte k levé polovině dílu 6, pravou polovinu dílu 6 připojte k levé polovině dílu 7 atd. Po slepení všech čtyř dílů nechte základ klece dokonale proschnout pod zátěží, aby nedošlo ke zkroucení.

3. Následuje vodorovná část klece – obruč –  která bude všechny čtyři svislé části držet ve správné poloze. Vytvořte ji ze čtyř dílů 9–12. Jeden díl přilepíte rubem ke druhému, ale pozor, jen jednou polovinou. Druhou polovinu druhého dílu připojte rubem ke třetímu dílu atd., až čtvrtý díl připojíte k prvnímu a tím se obruč uzavře. Celek nechte opět dokonale proschnout pod zátěží.

4. Než díly proschnou, vytvořte stojan. Vnější části stojanu s chlopněmi 14 a 16 podlepte z rubu vnitřními díly 18 a 20. Po proschnutí je připojte pomocí chlopní ke zbylým dvěma vnějším částem 13, 15 a následně je podlepte z rubu vnitřními díly 17, 19.

5. Nyní model zkompletujeme. Svislá ramena proschlé klece rozložte tak, aby svírala úhel 90 stupňů. Ostrým špendlíkem nebo jehlou vytvořte v místě, kde se stýkají všechna čtyři ramena nahoře i dole, otvor pro protažení nitě procházející postavou. Pak umístěte postavu doprostřed klece tak, aby se volně otáčela a zafixujte kapičkou lepidla.

6. Aby svislá ramena držela ve správné poloze, připojíme připravenou vodorovnou obruč. Před jejím připojením je třeba vytvořit na vyznačených místech čtyři zářezy na obruči a po jednom zářezu na každém rameni. Nyní navlékněte obruč na ramena, zasuňte zářez do zářezu a zafixujte kapičkou lepidla.

7. Zbývá umístit hotovou klec s postavou do stojanu. Vytvořte na vyznačených místech ve spodní části klece čtyři zářezy a stejný počet zářezů vytvořte na vyznačených místech na stojanu. Klec zasuňte do stojanu a opět zafixujte kapičkou lepidla. Pokud jste pracovali pečlivě, vznikla geometricky přesná klec tvořena kružnicemi a čtverci s otáčející se mužskou postavou uprostřed.

 

 

Ruka Terminátora existuje, funguje a používá se

Ruka Terminátora existuje, funguje a používá se

Geniální Leonardo: Da Vinciho vynálezy a skicy

Geniální Leonardo: Da Vinciho vynálezy a skicy

Podivný vynález: Vrtulník na lidský pohon? Už je ve vývoji!

Podivný vynález: Vrtulník na lidský pohon? Už je ve vývoji!