Vystřihovánky v ABC č. 7/2020

Vystřihovánky v ABC č. 7/2020
Sdílej
 
V ABC č. 7/2020 vychází vystřihovánka lesního stroje Forwaderu a papírový model římské strážní věže Turra, kterou jsme pro vás připravili jako doplněk ke komiksovému seriálu Potomci impéria a k němu navázané sérii článků Věk barbarů. Tady najdete návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Zemědělská technika

Forwader

Lesní stroje

Forwader vyváží z lesa pokácené a zpracované klády. Na rozdíl od podobného lesního stroje skidderu (vyšel v ABC č. 5/2020) veze náklad na vlečce s žebry. Náklad není tažen po zemi, tím se snižuje negativní dopad na lesní půdu a cesty. Na druhou stranu ale nemůže jako skidder táhnout celé klády, pouze části nařezané na určitou délku danou velikostí vlečky. Forwadery se vyrábějí v různých velikostech. Od nejmenších, s nosností maximálně 3 tuny, až po ty největší, které mohou převážet až 16 tun nařezaných klád.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky lesního stroje Forwaderu •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Návod na slepení

1. Stavbu začněte traktorem, dílem 1. Pokračujte motorem 2 a nalepte jej dopředu na díl 1. Slepte kabinu 3 a připojte ji k dílům 1 a 2. Stejně postupujte u nádrže na olej 4, přilepte ji k dílům 1 a 3. Slepený výfuk 5 nalepte z boku na díl 2.

2. Slepte podélnou osu vlečky 6 a přilepte ji zezadu k dílu 1. Nyní slepte osy podvozku 7 (2×) a přilepte je z obou stran k dílu 6.

3. Následují žebra vlečky. U žeber 8 a 9 (2×) označují červené šipky ohnutí ploch směrem k sobě. Přední žebro 8 vytvarujte, po ohnutí a slepení v něm vystřihněte čtverec označený červenými úhlopříčkami. Zpracované žebro 8 přilepte k dílu 6. Slepte žebra 9 (2×) a nalepte je rovněž k dílu 6. Tmavě šedou plochu žebra 10 ohýbat nebudete, poslouží k přilepení na díl 6.

4. Zpracujte rameno nakládacího jeřábu 11, přilepte ho k dílu 6. Hydraulické rameno 12 nalepte shora na díl 11.

5. Na závěr k sobě přilepte poloviny dvoukolí 13 a 14 (obě 2×). Díly 13 připojte k dílům 7, díly 14 přilepte k dílu 1.

SÉRIE: Zemědělská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Papírový model římské strážní věže Turra •  Pavel Dobrovský (slepení Antonín Krejčíř)

Stavby

Strážní věž Turra

Tuto vystřihovánku jsme pro vás připravili jako doplněk ke komiksovému seriálu Potomci impéria (čtěte tady) a k němu navázané sérii článků Věk barbarů (čtěte tady). Komiks i články se věnují době rozpadu Římské říše a stěhování národů v Evropě. Vystřihovánka je modelem právě jedné z typických římských staveb. V době, kdy byla Římská říše ještě silná, stávaly na jejích hranicích liniová opevnění zahrnující malé opevněné stanice jízdních oddílů a jednotlivé strážní věže, kterým se říkalo turry. Věže byly rozmisťovány vždy tak, aby strážní na sebe viděli. Obvykle to byly tři turry na jednu římskou míli (1480 m). Před věžemi se táhl příkop někdy doprovázený i palisádou.

Přípravné práce

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čarou s bílou šipkou. Výřezy ploch jsou označeny červenou úhlopříčkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

3. Před stavbou modelu se rozhodněte, jestli chcete mít model propracovanější, nebo se spokojíte s jednodušší verzí. Rozdíl je v tom, že při volbě jednodušší verze můžete vypustit díly 2, 3, 8, 9.

Návod na slepení papírového modelu římské strážní věže Turra •  Antonín Krejčíř

Návod na slepení

1. Stavbu modelu započněte dolní částí věže 1. Pokud jste zvolili detailnější variantu, vyřízněte z dílu dveře a okno. Do otvorů přilepte z rubové strany zpracované dveře 2 a okno vytvořené z obvodové části 3 a vlastního okna s okenicí 4. Celek připojte k terénu 5 s předem vyříznutým otvorem. Zeď s vchodem musí směřovat ke kratší z rovnoběžných stran terénu.

2. Pokračujte ochozem věže. Vytvoříte jej slepením rubových stran vnější části 6 a dvou vnitřních částí 7. Po důkladném proschnutí můžete ochoz přilepit k celku. Modeláře pracující na detailnější verzi čekají nejdrobnější části stavby – trámoví pod ochozem. Vytvoříte jej z dvaceti trámů 8 a čtyř úhlopříčných trámů 9.

3. Následuje stavba horní částí věže 10. Pokud jste zvolili detailnější variantu, vyřízněte z dílu dveře a okna (3×). Do otvorů přilepte z rubové strany zpracované dveře 2 a tři okna opět vytvořená z dílů 3 a 4. Po vytvarování horní části věže ji připojte k ochozu. Zeď s dveřmi musí opět směřovat ke kratší z rovnoběžných stran terénu. Oba vstupy do věže jsou tak nad sebou.

4. Střecha věže vznikne slepením rubových stran vrchního dílu 11 a spodního dílu 12. Po důkladném proschnutí můžete střechu přilepit k celku.

5. Ochrannou palisádu vytvořte ze samostatných dílů 13 a 14. Každý z dílů po přehnutí slepte rubovou stranou k sobě a nechte důkladně proschnout pod zátěží, aby se díly nezkroutily. Stejně zpracujte i žebřík 15, opět musí proschnout pod zátěží. Po proschnutí palisády ji připojte k delší rovnoběžné straně terénu tak, aby se vstupní branka nacházela nad cestou zakreslenou na terénu. Žebřík 15 umístěte směrem k dolnímu vstupu do věže.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Antonín Krejčíř

MĚŘÍTKO: 1 : 87

NÁROČNOST: 2

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Vystřihovánky v ABC č. 6/2020

Vystřihovánky v ABC č. 6/2020

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020