Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020
Sdílej
 
V ABC č. 5/2020 vychází vystřihovánka lesního stroje skidder a papírový model historické lodi Santa Clara, která se proslavila jako Niňa, jedna z lodí Kryštofa Kolumba, když objevil Ameriku. Tady najdete návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Santa Clara

Niňa, loď s dvojím plachtovím

Kryštof Kolumbus vyplul na svou objevitelskou výpravu na začátku srpna 1492 a v polovině října objevil první ostrovy Karibiku. Jeho flotila se skládala ze tří lodí, karaky Santa Maria a dvou karavel – Pinta a Niňa. Niňu neboli Santa Claru si z tohoto čísla postavíte. Když vyplouvala na výpravu, měla tzv. latinské plachty (trojúhelníkové), jak je znázorňuje náš model. Ještě během plavby, při zastávce na Kanárských ostrovech, nechal ale její kapitán plachtoví přestavět na vhodnější zvané redonda, které kombinuje menší trojúhelníkovou plachtu s velkými čtvercovými. Po ztrátě vlajkové lodi Santy Marie Kolumbus dokončil výpravu právě na palubě Nini, a natolik si ji oblíbil, že ji jako vlajkovou loď využíval i při dalších výpravách.

Kryštof Kolumbus: Výpravy do neznámého světa

Kryštof Kolumbus: Výpravy do neznámého světa

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 14, 16, 17, 26. Díl 13 podlepte 2×.

3. Díly 22, 29, 34, 41 zhotovte ze špejle o průměru 2 mm. Díly 27, 32, 39 vyrobte ze špejle o průměru 3 mm. Hnědě označené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory v dílech 13, 14 (4×), 17, 18 (2×), 21 (4×), 25 (2×), 37 (2×), 38, 44 (2×), 47. Pro lanoví si připravte bavlnku béžové barvy. Černá bavlnka poslouží k připevnění ráhen ke stěžňům a imitaci kotevního lana.

Návod na slepení papírového modelu historické lodě Santa Clara Clara •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu zahajte lepením spodní části trupu. Dle návodné kresby (dále jen NK) vymodelujte příď z dílů 1, 2, 3. K celku zpředu připevněte kýl 4. Trup poté prodlužte díly 5, 6. Na rub dílu 1 vlepte vnitřek ohrazení paluby 7. Pokračujte opětovným prodloužením boků, a to celky složenými z dílů 8, 9 (pravobok) a 10, 11 (levobok).

2. Trup odložte stranou a pokračujte palubou. Z dílů 12, 13 vytvořte palubní jícen a přilepte jej na rub dílu 14 tak, aby nezakrýval otvor pro osu hlavního stěžně. Díl 14 vymodelujte dle NK a doplňte jej dílem 15. Při lepení dílu 15 dbejte na to, aby chlopně označené 18! nebyly přichyceny k dílu 14. Celek od špičky v krocích vlepte do již připraveného trupu.

3. Záďovým dílem 16 dokončete obvod trupu. Pomocný díl 17 pro ukotvení zadního stěžně, pasuje shora na díl 14 a z rubu na díl 16. Horní palubu 18 nejprve lepidlem uchyťte k chlopním dílu 15 a až následně ji připevněte k ohrazení dílů 8, 10, 16. Schůdky 19 (levobok) a 20 (pravobok) spojují hlavní palubu 14 s hodní palubou 18.

4. Než začnete karavelu osazovat doplňky, vytvořte pomocí jehly o průmětu 0,7–1 mm v trupu díry pro lanoví na místech vyznačených červenou tečkou – díly 7 (2×), 14 (6×), 18 (4×).

5. Prvním doplňkem je kotva. Vymodelujte díl 21 a vsuňte do něj osu 22. Na osu uvažte černou bavlnku a několikrát ji kolem osy obtočte. Druhý konec uvažte pomocí jehly ke kotvě 23 v přibližné vzdálenosti 30 mm od osy 22. Následně k zádi 16 připevněte kotvu 24.

Návod na slepení papírového modelu historické lodě Santa Clara Clara •  Tomáš Svoboda

6. Pomocný díl 25 slouží jako aretace hlavního stěžně, připevněte jej na spod paluby 14. Nyní můžete trup dílem 26 ze spodu uzavřít.Vyrobte plachty spojením dílů 30, 31; 35, 36; 42, 43. Z rubu plachet (díly 31, 36, 42) jehlou vytvořte díry na místech vyznačených červenou tečkou pro lanoví.

7. Do stěžňů 27, 32, 39 vyhlubte pomocí skalpelu či kulatého pilníku šikmý žlábek pro ráhna tak, jak je naznačeno na předlohách dílů v kresbě vystřihovánky. Pokud pro stěžně nepoužíváte grilovací špejle se špičkou, vybruste vlajkové žerdi u dílů 32, 39 do příslušného tvaru brusným papírem. Díly 28 (3×) napevno obtočte kolem každého stěžně dle předlohy.

8. Ráhno 29 přilepte šikmo ke stěžni 27. Pomocí plachty 30, 31 přitom kontrolujte sklon ráhna, aby spodní strana plachty byla kolmá ke stěžni a nejvyšší bod ráhna odpovídal značení v předloze. Černou bavlnkou pak spoj ještě upevněte a závěrečný uzlík zakápněte lepidlem. Podobně si počínejte u prostředního stěžně 32 s plachtami 35, 36 a ráhnem 34, a také u hlavního stěžně 39 s plachtami 42, 43 a ráhnem 41.

9. Zkušebně zasuňte stěžně do palub lodi dle NK a natočte je tak, aby ráhna hlavního a středního stěžně byla při pohledu shora těsně mimo díry pro lanoví A, C v trupu, tj. aby lanoví pro každý stěžeň bylo na levoboku před plachtou a na pravoboku za plachtou. Vymodelujte díl 37 a jehlou do něj vytvořte díry pro lanoví B. Díl nasuňte na střední stěžeň 32 a posuňte jej až k ráhnu, zatím jej nelepte. Napevno obtočte díl 33 dle předlohy kolem stěžně 32 a na něj zespodu přilepte díl 37 tak, aby díra pro lanoví B směřovala přímo k dírám A. Obdobné platí pro hlavní stěžeň a díly 44, 40 a díry C, D. Díl 44 posléze ještě doplňte košem 45, 46.

10. Pro přišití plachet vyjměte stěžně z palub. Plachty k ráhnům šijte pomocí malé jehly béžovou bavlnkou dle vzoru na NK. Uzlíky vždy nezapomeňte zajistit kapkou lepidla. Hotové celky není třeba k trupu lepit.

11. Béžovou bavlnkou vytvořte i lanoví. Délky bavlnek volte raději s rezervou a provlékejte je trupem tak, aby uzlíky na koncích byly vždy schovány na vnitřní straně trupu lodi. Lanový dle NK opatřete upínáky 48 (12×). Na stěžeň 32 připevněte vlajku 38 a na stěžeň 39 vlajku 47.

SÉRIE: Lodě

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 150

NÁROČNOST: 3

Kompletní Kolumbova flotila vystřihovánek:

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka lesního stroje skidderu •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Skidder

Lesní stroje

Z ABC č. 1 jste si mohli slepit harvester, pokračujeme skidderem. Tento lesní traktor je používaný při těžbě dřeva pro vytahování pokácených stromů z lesa – klády se přepravují z místa těžby do místa překládání. Tam jsou naloženy na kamiony nebo na železniční vozy a poslány k dalšímu zpracování. Skidder má na jedné straně hydraulické rameno pro nakládání nebo tažení kmenů a na druhé straně má radlici pro případnou úpravu terénu, kvůli průchodnosti v lese. 

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě.

Návod na slepení

1. Stavbu začnete slepením podvozkové části 1. Pak slepte motor 2 a nalepte ho na díl 1. Stejně postupujte u kabiny 3, po slepení ji přilepte k dílům 1 a 2.

2. Držáky pro zadní kola 4 (2×) přilepte z obou stran na díl 1.Slepte výfuk 5 a nalepte ho shora na díl 2.Radlici zkompletujte z dílů 6, 7 a 8. Díly si nejdříve vytvarujte a přiložte k sobě bez lepení! Pak je slepte a celek nalepte zezadu na díl 1.

Návod na slepení vystřihovánky lesního stroje skidderu •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Motor hydrauliky 9 nalepte před kabinu na díl 1. Rameno hydrauliky 10 má nahoře i dole krátké červené čárky. Ty nastřihněte, plošky ohněte směrem k sobě, obě poloviny dílu 10 slepte a hotový díl nalepte na díl 1.Slepte přední oporu pro rameno 11 a nalepte ji na díl 1. Rameno 12 nalepte shora na díly 10 a 11.Boční hydrauliky 13 a 14 nalepte na díly 9 a 11. Slepte nakládací hlavu 15 a přilepte ji zespoda na díl 12. Zuby 16 (4×) vytvarujte podle návodné kresby do oblouku a nalepte je na díl 15.

4. Čtyři kola vzniknou slepením vnitřních a vnějších polovin 17, 18, 19 a 20 (vše 2×). Nejdříve si prohlédněte kresbu vzoru pneumatik na těchto dílech, a pak si díly 17–20 bez lepení přiložte k modelu. Vzor pneumatik musí mířit vždy ve směru jízdy! Kola 19 jsou pravé přední a zadní kolo ve směru jízdy, kola 20 jsou kola levá. Kola nalepte na vyznačené plochy na dílech 1 a 4.

SÉRIE: Zemědělská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Papírová historie: První plachetnice v ABC

Papírová historie: První plachetnice v ABC

Vystřihovánky v ABC č. 4/2020

Vystřihovánky v ABC č. 4/2020

Vystřihovánky v ABC č. 3/2020

Vystřihovánky v ABC č. 3/2020