Pinta - loď Kryštofa Kolumba

Sdílej
 
Dnes vám přinášíme vystřihovánku, která doplňuje naší historii papírových modelů. S ohledem na snazší slepení modelu jsme provedli v návodu drobné úpravy. Pintu, jednu z lodí Kryštofa Kolumba, vám představujeme v naší vystřihovánce jako malý model. Ve skutečnosti však byla dlouhá 20,8 m, široká 7,5 m a hloubku ponoru měla 2,5 m.

Znovu v ABC

Dnes vám přinášíme vystřihovánku, která doplňuje naší historii papírových modelů. S ohledem na snazší slepení modelu jsme provedli v návodu drobné úpravy.

Foto
Představovat Kryštofa Kolumba, objevitele Ameriky, je jako nosit dříví do lesa. Vždyť už malí školáci dnes vědí, že tento mořeplavec se snažil nalézt novou cestu přes moře do Indie a doplul přitom ke kontinentu dnešní Ameriky. Jeho jméno je trvale spojeno s lodí Santa Maria, na které plul. Již méně známé je, že při jeho plavbách v letech 1492, 1493, 1498 a 1502 ke břehům Ameriky (Kolumbus tam plul čtyřikrát) doprovázely loď Santa Maria další dvě, jako doprovodná plavidla. Ta menší se jmenovala „Nina“, větší „Pinta“. Pintu vám představujeme v naší vystřihovánce jako malý model. Ve skutečnosti však byla dlouhá 20,8 m, široká 7,5 m a hloubku ponoru měla 2,5 m.

Přípravné práce
Při práci nespěchejte, nechtějte model slepit za jeden večer. Kvapná a uspěchaná práce nikdy nepřináší dobré výsledky. Však si model sestavujete pro svoji zábavu. Povšimněte si spodního okraje vystřihovánky. Jsou zde čáry (A, B, C, D, E), které udávají rozměr stěžňů a ráhen.
Nejprve nalepte větší díly (10, 11, 12, 13, 30, 31, 32) na list kancelářského papíru, model se tím zpevní. Díly kostry a paluby podlepte čtvrtkou (kromě chlopní). Předem si v návodu ověřte jednotlivé díly podle číslování. Před slepením si příslušnou součást složte a vytvarujte. Místa ohybu lomu papíru lehce nařízněte. Zde nejsou naznačeny ohyby z rubu a líce tisku. Proto se řiďte návodnými kresbami.
Slepení modelu
Foto
Začnete dílem 1 (podélná výztuha trupu). Úchytky vyhněte střídavě vpravo a vlevo. Místa označená čarou prostřihněte. Jednotlivá žebra výztuhy trupu prostřihněte podle označení, úchytky vyhněte dopředu. Nyní jednotlivá žebra vsunete podle jejich očíslování do středového dílu 1. Nejlépe je začít žebry č. 5, 6, 4 atd. Žebra přichytíte dvěma úchytkami stejného čísla. POZOR na celkové rovné slepení kostry trupu! Na takto slepenou kostru, nalepte palubu 9.
Přikročíte k potahování trupu, což je nejtěžší. Předem je nutno díly dobře vytvarovat. Začnete s dílem 10 a 11, díly prostřihnete podle silnější čáry (vzniknou pruhy). Před přilepením si ověřte jak díl odpovídá tvaru žeber atd. POZOR - díl 10 a 11 přilepte spodním okrajem po celé délce a po celé ploše pouze na žebra č. 4 a 5. Ostatní žebra zatím zůstávají volná, nepřilepená. Nyní v přední části trupu lepte od spodu pruh po pruhu na sebe - nutno je při tom tvarovat.
Obdobným způsobem slepíte zadní část trupu díly 12 a 13. Slepíte bočnice 14 v přední části k sobě. Dovnitř bočnic nalepte vnitřní díly - 15 tak, aby se vrchní okraje kryly. Na palubu přilepte díly 17, 19, 20. Vytvarujte a slepte podstavec hřídele - 22 a hřídel - 23, který vznikne srolováním do plné trubičky. Na hřídel natočte několik otáček silnější nitě - viz nákres. Na konce nití se nalepí kotvy - 24. Na zadní část trupu nalepte díl 21. POZOR, přilepit jen od poloviny dolů! Vrchní část je zatím nepřilepená. Vytvarujte díl 16, k otvoru v palubě přilepte schody - 18. Celý díl 16 přilepte k bočnicím - 14 a vrchní části dílu 21.
Nyní si zhotovte ráhna a stěžně ze špejlí (rozměry A, B, C, D, E). Smirkovým papírem je upravte a nabarvěte hnědou vodovou barvou nebo černou tuší. Na stěžně umístěte plachty (díly 30, 31, 32). Boční lanoví - 33 slepte k sobě a přilepte na vyznačené místo. Na střední stěžeň přilepte hotový strážní koš - 37. Dovnitř vlepte smotek papíru, tak aby koš šel nasadit na stěžen. Přilepte kormidlo - 26, přední a zadní ráhno - D, E. Na stěžně přilepte prapory - žlutou dolů a vlajky díly - 35, 36, 38. Stojánek slepíte z bočnic - 28 a 29, které se slepí k sobě a ve spodní části se prostřihnou. Stejně tak i střední díl, který se prostřihne podle označení a nasune na bočnice.
Kdo si chce svůj model ještě zlepšit, opatří jej lanovím ze silnějších niti. Jako vzor rozvěšení lan vám poslouží celkový obrázek (kresba) lodi. Případně je možné model přelakovat bezbarvým, rychle schnoucím lakem. Dobrý vítr do plachet a při sestavování modelu vám přeji redakce ABC a autor.

Autor

Ladislav Müller