Vystřihovánky v ABC č. 10/2020

Vystřihovánky v ABC č. 10/2020
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC vychází historický papírový model československého dvouplošníku Avia 534 z roku 1936 (nebo 1937), který je vzpomínkou na úspěchy prvorepublikového československého letectva. V ábíčku č. 10/2020 najdete také vystřihovánku římského akvaduktu, která je bonusem ke komiksu Potomci impéria.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Letadlo Avia 534

Muzeum vystřihovánek

Vystřihovánka pocházející z roku 1936 nebo 1937 je vzpomínkou na úspěchy prvorepublikového československého letectva. Propagační model vytiskla pro potřeby modelářských kroužků M.L.L. (Masarykovy letecké ligy) pražská továrna na letadla AVIA. Představuje stíhací stroj Čsl. vojenského letectví AVIA 534. Na archu je uveden přesný typ letadla, dovolujeme si to však zpochybnit. Podle fotografií totiž model siluetou trupu a podvozkovýma nohama odpovídá letadlu AVIA 634, které bylo vyrobeno v roce 1936 pouze v jednom prototypu a do dnešních dob se nedochovalo. I přes nesporné kvality byla dvouplošníková stíhačka v polovině 30. let koncepčně zastaralá. Budoucnost, jak bohužel ukázala 2. sv. válka, patřila strojům s jednou nosnou plochou a posléze i s reaktivním pohonem. (Josef Kropáček, www.papirovaarcheologie.cz)

Návod na slepení

1. Naši pradědečkové se při stavbě modelu museli obejít bez návodu. My vám ale s lepením modelu pomůžeme. Jako vždy si vystřihovánku pečlivě prostudujte. Autor modelu se dopustil několika drobných konstrukčních chyb, na které vás v průběhu stavby upozorníme.

2. Narýhujte střihové i ohybové hrany, které po vystřižení a ohnutí zaretušujte příslušným odstínem barvy. K postupu lepení vám pomůže výčet očíslovaných dílů v rámečku a návodná kresba v pravém dolním rohu vystřihovánky. Díly označené písmenem n (žebra křídel, profily trupu) podlepte silnějším papírem.

3. Lepení začněte křídly 1, 2, 3 a pokračujte ocasními plochami 5, 6, 10. Konce křídel vytvarujte a podlepte kouskem papíru.

Návod na slepení historického papírového modelu československého dvouplošníku Avia 534 v časopisu ABC č. 10/2020 •  Josef Kropáček

4. Následuje slepení trupu 4 za pomoci žeber 13, 14, 15 a 21, které je náročnější především v motorové části. Díl 15 nalepte na korkovou zátku oříznutou do požadovaného průměru. Začněte dolní šedou částí, kterou nalepíte kolem dílu 15. Pak přilepte horní část a postupně uchyťte i další části tak, že se budou přes sebe překrývat. Právě vytvarování motorového krytu je místem, které není konstrukčně zcela zvládnuté. Buďte trpěliví a před nanesením lepidla si vše vyzkoušejte. Přilepte kryt kokpitu 9, ocasní plochy 5, 6, 10 a kryt chladiče 12.

5. Pokračujte přilepením obou dolních křídel. Vlajky směřují dolu. Následuje uchycení horního křídla za pomocí vzpěr 7, 8, 23 a 24, které si nejdříve podlepíte zeleným papírem. Opět budete potřebovat hodně trpělivosti i zručnosti. Začněte krajními velkými vzpěrami a pak trupovými.

6. Zpracujte kola a vlepte je do vytvarovaných krytů 11 a 17 ještě před jejich slepením. Kvůli nepřesné konstrukci buďte trpěliví. Díly podvozkových noh 19 a 20 potřebují drobnou úpravu. Odstřihněte obě bílé chlopně i s klínky a zalepte do nich plochá párátka. Celky zkompletujte s kryty kol a přilepte k trupu.

7. Listy vrtule podlepte šedým papírem a přilepte ke kousku obarveného párátka tak, abyste jeho přečnívající část zasunuli do vrtulového kuželu, který pak přilepíte na díl 15. Zbývá přilepit ostruhu 20.

SÉRIE: ZÁBAVA

NÁROČNOST: 2

VYDAVATELSTVÍ: AVIA

ROK VYDÁNÍ: 1936–37

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 34 × 48 cm

Vystřihovánka římského akvaduktu v časopisu ABC č. 10/2020 •  Antonín Krejčíř

Akvadukt

Modely ke komiksu Potomci impéria

V příběhu čtrnáctileté Auraelie se v komiksu Potomci impéria (čtěte tady) dostanete do Římské říše podléhající nájezdům barbarů. Zatímco svět Římanů pohltilo stěhování národů, některé z jejich staveb přetrvaly dodnes. Mezi nejnáročnější projekty římských stavitelů patřily vodovody, bez nichž by se antická města se stovkami tisíc obyvatel neobešla. Přiváděly vodu z horských pramenů do fontán a lázní. Akvadukt byl vyzděným kanálem těsně pod úrovní země a voda v něm tekla v mírném spádu. Nejznámější součástí vodovodu jsou obloukové mosty (pontes) stavěné tam, kde kanál musel překonat údolí nebo městskou zástavbu. Samotný Řím měl proto jedenáct akvaduktů, ale nejdelší (250 km) zásoboval Konstantinopol, dnešní Istanbul. (Jan Zeman)

Model z této série vyšel v ABC č.7/2020.

Vystřihovánky v ABC č. 7/2020

Vystřihovánky v ABC č. 7/2020

Přípravné práce

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Výřezy ploch z jsou označeny červenou úhlopříčkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

3. Před stavbou modelu se rozhodněte, jestli chcete mít model propracovanější nebo se spokojíte s jednodušší verzí. Rozdíl je v tom, že při jednodušší verzi vhodné pro začínající modeláře vypustíte oranžové díly 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 21. U složitější verze doporučujeme všechny díly zvětšit na 200 %.

Návod na slepení vystřihovánky římského akvaduktu v časopisu ABC č. 10/2020 •  Antonín Krejčíř

Návod na slepení

1. Stavbu modelu započněte od základny 1. Ze strany zakresleného vodního toku připojte pravý břeh vytvořený z dílů 2 a 5. Z druhé strany pak připojte levý břeh z dílů 3 a 4.

2. Pokračujte spodním patrem akvaduktu 6. Pokud jste se rozhodli pro jednodušší verzi, nemusíte vystřihovat žádný oblouk nebo jen ten nejširší, do kterého vlepíte klenbu 8. Pokud vytváříte složitější verzi, vystřihněte vnitřky všech oblouků a postupně místo nich vlepte klenby 7, 8, 9 (3×) a 10. Celek umístěte na základnu. Z pěti dílů 11 vytvořte náběhové hrany pilířů. Připojte je ke spodnímu patru a základně akvaduktu.

Návod na slepení vystřihovánky římského akvaduktu v časopisu ABC č. 10/2020 •  Antonín Krejčíř

3. Následuje druhé patro akvaduktu. U jednodušší verze ho vytvoříte z jediného dílu 12. U složitější verze vystřihněte všechny oblouky a postupně místo nich vlepte klenby 13, 14, 15 (2×), 16, 17 (3×), 18 (2×) a 19. Celek zpracovávejte na rovném podkladu, aby nedošlo k jeho zkroucení. Po proschnutí jej můžete umístit na zpracované spodní patro akvaduktu.

4. U posledního třetího patra akvaduktu je jednodušší verze tvořena díly 20 a 22. U složitější verze musíte v dílu 20 vystřihnout 34 oblouků a na jejich místo vlepit klenby 21 (34×). Stavbu doporučujeme jen zkušeným modelářům a při zvětšení modelu uvedeném v přípravných pracích. Celek opět zpracovávejte na rovném podkladu. Díl 22 přehněte a slepte k sobě rubovými stranami, nechte proschnout pod zátěží. Pak jej připojte k dílu 20 a celé třetí patro spojte s celkem spodního a druhého patra.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Antonín Krejčíř

MĚŘÍTKO: 1 : 1000

NÁROČNOST: 2

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánka ke stažení: Československý tank

Vystřihovánka ke stažení: Československý tank

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020