Věk barbarů 1: Vzhůru do chaosu stěhování národů

Věk barbarů 1: Vzhůru do chaosu stěhování národů
Sdílej
 
Naše příběhy se odehrávají v době upadající římské říše. Svět se třásl pod stěhováním národů a na doutnajících troskách antických měst začaly vznikat barbarské státy. Nový seriál časopisu ABC vás uvede mezi barbary. Nebude to žádné fantasy, ale spíše pořádné postapo!

 

Co je to vlastně apokalypsa neboli konec světa? Dnes ho máme spojený s výbuchem atomové bomby nebo úderem meteoritu. Doprovází ho také ztráta informací o světě kolem nás, tedy i výpadek internetu nebo elektřiny. Pro lidi žijící na sklonku čtvrtého století byl takovou událostí drtivý nájezd hunských kočovníků z východních stepí. Děsiví jízdní lučištníci plenící hraniční římské provincie naháněli hrůzu a navždy změnili tvář světa.

Řím versus barbaři

Římská vzdělanost a kultura, ale i politická touha po rozšiřování říše měla po tři století tradiční nepřátele v barbarech žijících za jejími hranicemi. Germánské kmeny střídavě vedly s Římem války a stávaly se spojenci (foederati). Vše změnil rok 375, kdy na nejvýchodněji žijící germánské Góty udeřili desítky tisíc Hunů. Během pouhých dvou generací byli bohatí římští patricijové, plebejci a chudí kolóni svědky rozpadu své říše, vyplenění Říma a usazení barbarů v provinciích. Dříve si římští císaři podrobovali národy, nyní výměnou za vojenskou službu nechávali Germány budovat na svém území barbarská království. Ta byla pouze volně podřízená římské říši. Germáni nemuseli platit daně, ale měli povinnost sloužit v římských legiích.

Objevy u Pálavy: Římané na Moravě

Objevy u Pálavy: Římané na Moravě

Dva císaři

Zánik říše samozřejmě nezpůsobili pouze nájezdníci, ti jen využili oslabení hranic. Římané měli totiž množství problémů s rozlehlou říší zabírající celou západní a jižní Evropu i kus Asie a Afriky. Císař už nebyl jeden, ale hned dva. Ten západní sídlil v Miláně a později v Ravenně, východní v Konstantinopoli (dnes Istanbul). Přes postupný rozpad, se jednalo o největší evropskou velmoc v historii lidstva.

Poslední noci roku 406 překročily kmeny Vandalů, Svébů a Alanů zamrzlou hraniční řeku Rýn a vtrhli do Galie, nejbohatší části Západořímské říše (červeně) a Hispánie (dnešní Španělsko) •  iStock.cz

Města měla vodovod, kanalizaci, veřejné záchody, lázně i nemocnice. Jednotlivé správní prefektury byly provázány sítí dlážděných silnic, takže z Říma kamkoliv na hranice říše mohl člověk dojet za necelý měsíc. Nejenom bohatí obyvatelé měst, ale i vojáci byli zvyklí na lékařské služby a návštěvu divadel nebo gladiátorské arény. Po pádu západořímské říše se ztratily i tak samozřejmá zařízení jako hodiny, vodní pumpa nebo použití stavebního betonu.

Komiks Potomci impéria

Věk barbarů bude na stránkách ábíčka doprovázet i komiks Potomci impéria (číst ho můžeš tady). Jeho hlavní hrdinka čtrnáctiletá Auraelie Flavia, které přátelé říkají prostě Auri, žije právě v době velkých změn. Řím se chvěje v základech a nikde není bezpečno. Putování Auri za naplněním svého osudu napříč Evropou nás proto zavede k mnoha barbarským kmenům, o kterých se dočtete více v našem seriálu. A těšit se můžete dokonce i na tematické vystřihovánky.

PŘÍŠTĚ: Mocní Frankové

Věk barbarů 2. díl: Mocní Frankové

Věk barbarů 2. díl: Mocní Frankové

Věk barbarů 3. díl: Poslední Říman

Věk barbarů 3. díl: Poslední Říman

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

 

Články odjinud