Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy
Sdílej
 
Úpadek vyspělé antické kultury v době stěhování národů si lze představit stejně, jako bychom dnes přišli o elektřinu. Většina internetových dat by rázem zmizela a informace by zůstaly jen na papíře. V pátém století, zatímco si římští kupci vedli záznamy na tabletech z dýhy a občané běžně posílali dopisy na papyrech, kmeny germánských nájezdníků písmo nepoužívaly. Barbarská království na troskách římského světa ovšem sama rychle zatoužila po jeho luxusu i způsobech.

 

V burgundském království vznikl nejstarší germánský zákoník Lex Gundobada. Upravoval soužití původních Římanů a Burgundů v okolí jejich sídelního města Genevy. Název získal od pokřtěného krále Gundobada, který jím stanovil weregild cenu za život. Vraždu odsuzuje, ale při zabití ve sporné sebeobraně určuje pokutu 150 solidů za šlechtice a Římany, život svobodných rolníků pak stál jen polovinu. Správa království byla rozdělena do krajů zvaných pagi vedených úředníky s římským titulem comes a křesťanskými biskupy.

MINULE: Poslední Říman >

Věk barbarů 3. díl: Poslední Říman

Věk barbarů 3. díl: Poslední Říman

Nesmrtelní barbarové

Burgundi se během svého tažení do Galie začátkem pátého století na krátkou dobu usadili i v Čechách, ale kočovní Hunové je vytlačili dál na západ k Rýnu. Z této doby se dochovala unikátní legenda zpívaná původně bardy zapomenutým jazykem Burgundů. Píseň o Nibelunzích vypráví o zničení jejich rýnského království hunským králem v roce 436 a odchodu do provincie Sapaudie pod Alpami. Porážkou Burgundů franskými králi v sedmém století zanikla i burgundština, ovšem díky pozdějším latinským opisům a vikingským ságám přežila nejstarší germánská legenda dodnes.

Potomci impéria: Čti komiks o zániku Římské říše >

Mapa stěhování Burgundů 5 stol. n. l.: Burgundi jako spojenci Říma hlídali hranice před nájezdy Alemanů •  Drac

Burgundové byli pěvci a básníci

Mnohem více než o původním vzhledu Burgundů, protože rychle přejali římské způsoby, víme o snaze jejich pěvců napodobit latinské básníky. Římský biskup Sidonius z města Vienne, sám básník, byl totiž patrně se značným utrpením přítomen germánským hostinám. Příteli Catullinovi v dochovaném dopise dokonce napsal, že když dlí mezi vousatými Burgundy, zapáchajícími cibulí a česnekem, musí tleskat jejich pěvcům s drnčivou řečí a vlasy mazanými žluklým máslem pro lepší lesk. Germánský jazyk zkrátka nebyl uzpůsoben jemnému umění římského verše hexametru.

PŘÍŠTĚ: Barbarská města

Věk barbarů 1: Vzhůru do chaosu stěhování národů

Věk barbarů 1: Vzhůru do chaosu stěhování národů

Kde udělali Vikingové chybu, když osidlovali Grónsko?

Kde udělali Vikingové chybu, když osidlovali Grónsko?

Věk barbarů 2. díl: Mocní Frankové

Věk barbarů 2. díl: Mocní Frankové

 

Články odjinud