Jezdci apokalypsy Hunové převrátili Evropu vzhůru nohama

Jezdci apokalypsy Hunové převrátili Evropu vzhůru nohama
Sdílej
 
Zánik našeho světa je obvykle spojován s přírodní katastrofou nebo nebezpečím jaderné války. Apokalypsa způsobená vyhubením lidstva cizí mimozemskou rasou je naopak obsahem sci-fi filmů. Nepřítel v nich přichází z neznámého vnějšího prostoru a používá přitom nezvyklé zbraně. Představa takového barbarského národa šířícího zkázu se pro civilizované Římany zhmotnila v roce 375.

 

Hranici tehdy známého světa, jihoruskou řeku Don, překročili divocí Hunové. Pod kopyty koní tisíců jezdců střílejících za jízdy z luků zmizela část antického světa a začalo stěhování národů.

Húnové jako nestvůry a démoni

Původ hunské invaze je nejasný, ale měla zničující účinek na východní germánské kmeny, které přinutila hledat bezpečí v římských provinciích i za cenu dalšího boje. První zprávy Huny popisovaly jako zavalité ošklivé nelidi živící se syrovým masem. Římští křesťané je považovali za démony trestající hříšný svět. Ve skutečnosti se jednalo o kočovné kmeny pastevců ze severní Číny dokonale ovládající jízdu na koni a žijící v jurtách, kteří si podrobili barbarské kmeny od Černého moře až k Rýnu. Srdcem této hunské říše se počátkem 5. století stala opuštěná římská provincie Dácie.

MINULE Konec Říše římské a začátek věku barbarů 

Ztracená hranice: Konec Říše římské a začátek věku barbarů

Ztracená hranice: Konec Říše římské a začátek věku barbarů

Atilla ne s bičem ale na koni a s lukem

Kočovníci učili jezdit na koni už čtyřleté děti a používali vysoké sedlo, které dodávalo lukostřelci stabilitu. Nedostižnou zbraní Hunů byl reflexní luk, z něj dokázal jezdec na sto metrech vystřelit až osm šípů. Zlatem obložený luk byl také symbolem místních náčelníků zvaných logades podřízených hunským králům.

Vrcholu moci dosáhla jejich říše za krále Attily, jehož samotní Hunové považovali za boha. Zatímco východořímský císař Theodosius II. platil mírový tribut ve zlatě, Attila se utkal s bývalým spojencem římským konzulem Flaviem Aëtiem o budoucnost Západořímské říše. Hunové byli zastaveni na Katalaunských polích nedaleko Paříže. Vítězné římské legie zde s pomocí Visigótů roku 451 zabránili úplné apokalypse své říše, a když Attila o dva roky později zemřel, rozpadla se i obávaná hunská říše.

Attilova říše na vrcholu moci v pol. 5. století •  Wikipedia

Komiks Potomci Impéria

Na stránkách ábíčka doprovází náš seriál i komiks Potomci impéria (přečtěte si ho online tady), který se odehrává těsně po smrti krále Attily na podzim roku 454. Čtrnáctiletá Auraelie, které přátelé říkají Auri, se snaží v římském pohraničí nalézt svého nevlastního bratra Basila a přitom se mezi Huny dozví pravdu o svém skutečném původu. V komiksu naleznete i skutečné historické postavy a chán Ellek opravdu žil. Jako nejstarší Attilův syn byl posledním králem Hunů, ovšem jen několik měsíců, než zahynul v bitvě u řeky Nedao poražený od germánských Gepidů.

PŘÍŠTĚ:  Tajemství hunských hrobů

Hunové změnili tvář Evropy: Odhalte tajemství jejich hrobů

Hunové změnili tvář Evropy: Odhalte tajemství jejich hrobů

Legenda jménem Attila: Kde hledat jeho poklad?

Legenda jménem Attila: Kde hledat jeho poklad?

Bojovní Alamani: Tajemství barbarských hrobů

Bojovní Alamani: Tajemství barbarských hrobů

 

Články odjinud