Věk barbarů 5: Zánik měst vyvolal apokalypsu

Věk barbarů 5: Zánik měst vyvolal apokalypsu
Sdílej
 
Moderní civilizace spojila svůj pokrok s životem ve městech, která stejně jako ta římská mají svým obyvatelům přinášet výhody skrze pohodlné bydlení a zábavu. Důležitý je i obchod a možnost zakoupit výrobky z továren. Naopak zemědělské produkty musí být do města vždy dováženy a pěstovány na venkově. Začátkem příští apokalypsy proto může být třeba nedostatek nafty pro nákladní auta a vlaky, aby se města bez jídla začala vylidňovat

 

Římané, ač neznající spalovací motory, se v pátém století dostali do podobných problémů. Germánské nájezdy římské provincie ekonomicky vyčerpávaly a již nebyl dostatek prostředků na údržbu hradeb a opravu cest. Antická města se postupně dostala do rukou barbarů.

Chudá římská  města

Většina obyvatel Římské říše sice žila na venkově, ale velká římská municipia i pouze palisádou chráněná menší civitas byla středisky antické kultury, náboženství a správy provincií. Císaři zde byli podřízeni občané curiales, kteří se dědičně museli starat o město i výběr daně annona od chudých rolníků v jeho okolí a případné nedoplatky uhradit ze svého. Římské zákony od čtvrtého století nutily většinu občanů říše vykonávat řemeslo svých rodičů a synové vojáků se stávali legionáři. Přes zničující a vytrvalé útoky barbarů nebylo proto možné opustit chudnoucí města ani statky. Římský stát neměl dost peněz na obranu hranic i díky daňovým privilegiím zámožných senátorů, kteří vlastnili nejvíce pozemků.

MINULE: Barbaři s dlouhými vousy >

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

Věk barbarů 4: Barbaři s dlouhými vousy

Barbarům napospas

Germánské kmeny toužily obsadit zejména úrodnou půdu římských provincií, přesto ani pohraniční města odříznutá od zbytku říše neodolala jejich náporu. V roce 430 bylo opuštěno dunajské Aquincum a přenecháno kočovným Hunům. Největší římské město severně od Alp Trevír bylo naopak Huny zcela vypáleno a připadlo Frankům stejně jako nedaleký Štrasburk Alemanům. V roce 2017 archeologové odkryli přímo pod ulicemi francouzského Vienne luxusní římskou vilovou čtvrť s mozaikami ze třetího století. Biskupské město totiž bylo uchráněno nájezdům pod ochranou spojenců germánských Burgundů.

Čti komiks o zániku Římské říše: Potomci impéria >

Mapa měst zničených po roce 455 n. l.: Římská municipia v sever- ních provinciích – červeně jsou označena sídla vypleněná barbary v polovině 5. století •  Archeodonum

Odkaz římské civilizace

Nedostatek zásob, daně a zájem Germánů hlavně o zemědělskou půdu na venkově vylidnil stotisícová antická města. Pravidelná šachovnicová síť ulic, vodovody, kanalizace i hradby nebyly dále udržovány a centra provincií se zmenšila na zlomek původní rozlohy. Noví germánští obyvatelé ovšem často pozměnili původní římský název. Zde vám přinášíme zajímavé srovnání nejznámějších z nich:

Londinium – Londýn

Vindobona – Vídeň

Argentoratum – Štrasburk

Colonia Agrippina – Kolín nad Rýnem

Mogontiacum – Mainz

Augusta Treverorum – Trevír

Augusta Vindolicorum – Augsburg

Burdigala – Bordeaux

Genava – Ženeva

Mediolanum – Milán

Lutetia Parisiorum – Paříž

Lugdunum – Lyon

PŘÍŠTĚ: Ztracená hranice

Věk barbarů 1: Vzhůru do chaosu stěhování národů

Věk barbarů 1: Vzhůru do chaosu stěhování národů

Věk barbarů 2. díl: Mocní Frankové

Věk barbarů 2. díl: Mocní Frankové

Věk barbarů 3. díl: Poslední Říman

Věk barbarů 3. díl: Poslední Říman

 

Články odjinud