Voják římské legie

Sdílej
 
Legie vyžadovala tvrdou disciplínu a poslušnost. Za to se o vojáka zcela postarala. Vedle jídla, ošacení a ubytování mu byl vyplácen i žold. Základní útočnou zbraní vojáka římských legií bylo vrhací kopí, poboční zbraní pak krátký meč s listovou čepelí. Vystřihovánka římského vojáka je určena jak rozsahem, tak způsobem provedení především těm modelářům, kteří se stavbou vystřihovánek teprve začínají.

Legie vyžadovala tvrdou disciplínu a poslušnost. Za to se o vojáka zcela postarala. Vedle jídla, ošacení a ubytování mu byl vyplácen i žold. Základní útočnou zbraní vojáka římských legií bylo vrhací kopí, poboční zbraní pak krátký meč s listovou čepelí. Řadový legionář nosil meč na pravé straně, důstojníci na levé. K ochraně sloužila tepaná bronzová nebo železná přilba. Přes tuniku voják oblékal anatomicky tvarovaný krunýř, někdy tvořený kovovými pásy. Od pasu byl chráněn visícími pruhy ze surové kůže. Obuví legionáře byly hrubé kožené sandály. Díky mistrovské válečné taktice ovládli staří Římané takřka celý tehdy známý svět.

Přípravné práce

Foto
Vystřihovánka římského vojáka je určena jak rozsahem, tak způsobem provedení především těm modelářům, kteří se stavbou vystřihovánek teprve začínají. Sestavení není proto složité, vyžaduje však pečlivost. Pracujte proto s rozmyslem a se stavbou nepospíchejte. Při zaoblování dílů si pomáhejte kulatou tužkou nebo násadkou štětce. Díly značené červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Díly, které jsou označeny černými terči s bílým číslem, není třeba podlepovat vůbec. Ostatní části vystřihovánky podlepte kancelářským papírem. Hrany a lomy jednotlivých dílů retušujte příslušným odstínem vodové barvy již během lepení.
Návod na slepení
Do dílu 1 vyřízněte otvor na pozdější usazení hlavy a díl zpracujte (řezy jsou označeny červenou ryskou). Přilepte boky 2 a 3. Stočte suknici 4 a přilepte k ní ovál 5. Slep suknice bude vzadu (na oválu 5 je vyznačen ryskou). Po slepení díl zkompletujte s trupem. Do části pravé ruky 6 nasuňte díl 7 a natočte jej tak, aby místa slepů obou dílů navazovala. Vytvarujte a slepte rukáv 8. Díl 9 z rubu začerněte fixou a nastřihněte na vyznačených místech. Poté jej přilepte po obvodu na rukáv. Hotový rukáv nasuňte na horní část ruky, ponechte volně a ruku přilepte na vyznačené místo k trupu. Po dokonalém zaschnutí přilepte za pomocnou chlopeň také rukáv. Pro větší pevnost můžete kápnout trochu lepidla do místa v podpaží. Obdobně sestavte z dílů 10, 11, 12 a 13 levou ruku.
Foto
Díl 14 – pruhy kožené zástěry - z rubu načerněte, nastřihejte podle vyznačení a přilepte k suknici 4. Pokračujte nalepením dílu 15. Vytvarujte krunýř 16 a přilepte k němu horní díl 17. Vystřihněte a zpracujte zadní díl krunýře 18. Obě části k sobě slepte zatím pouze chlopněmi v oblasti ramen. Po dokonalém proschnutí krunýř zkušebně nasaďte na trup figurky a podle potřeby dotvarujte. Brnění nelepte zatím k figurce, ale pouze pomocí bočních chlopní k sobě (krunýř je konstruován záměrně větší a volnější, aby se dala snadněji sestavit). Po zaschnutí brnění definitivně usaďte v oblasti ramen (zakryjete tak případné nedostatky v lepení rukávů) a definitivně pomocí několika malých kapek lepidla bodově přilepte k figurce.
Z dílů 19 a 20 slepte levou nohu. Díly k sobě opět lepte tak, aby se místa spojů kryla. Pravou nohu sestavte obdobně z dílů 21 a 22. Obě nohy nalepte na ovál 23 a celou sestavu po zaschnutí vlepte pod suknici figurky.
Stočte a slepte díl hlavy 24. Bodově v oblasti uší přilepte obličej 25. Dbejte, aby horní hrana obličeje byla v zákrytu s dílem 24, brada se legionáři tak vysune směrem dopředu asi o 3 mm. Pokračujte stavbou přilby z dílů 26, 27 a 28 boční lícnice (z rubu díly nabarvěte hnědou fixou). Díl 27 umístěte slepem k zadní části přilby - je vyznačena značkou. V dolní části slepte k sobě boční lícnice. K přilbě poté přilepte štítek čela 29 (z rubu nabarvěte také hnědou fixou). Slepte k sobě díly chocholu 30, 31 a přilepte navýšení 32 a 33. Hrany chocholu zaretušujte a přilepte natupo k přilbě. Hotovou přilbu opatrně nasaďte a přilepte k hlavě. Hlavu prozatím odložte.
Vystřihněte řemen meče 34, z rubu začerněte a nalepte bodově na vyznačené místo na rameni a suknici. Z dílů 35, 36 a 37 sestavte meč. Hotový meč přilepte na vyznačené místo k řemenu a kožené suknici.
Pokračujte stavbou podstavce figurky. Do dílu 38 prořízněte vyznačené otvory a slepte s bočním kruhovým dílem 39. Při lepení dbejte, aby nápis označující figurku byl vpředu na středu. Napomůže vám značka v zadní části dílu 38. Podstavec uzavřete kruhem 40. Nohy figurky zasuňte do otvorů až po místo vyznačení a dobře přilepte. Dejte pozor, aby postava stála na podstavci pěkně rovně. Po dokonalém zaschnutí zpracujte dolní části nohou 41, 42 a nalepte je chlopněmi k podstavci. Zadní část dílů přilepte k figurce.
Slepte k sobě líc a rub pláště 43 a 44. Plášť podle vyznačených rýh lehce vytvarujte. Horní část pláště slepte z dílů 45, 46 a vytvarujte prohnutím. Oba díly pláště zkompletujte. Figurku dotvarujte a bodově přilepte. Body přilepení nejsou značené – vyplynou vám z míst dotyku samy.
Zpracujte kožené nátepníky 47 (2x). Vytvarujte ruce 48, 49 a přilepte k nátepníkům. Ruce volně nasuňte na paže, ale zatím nepřilepujte. Pozor na záměnu pravé ruky za levou.
Slepte líc a rub štítu 50 a 51. Přilepte vyvýšení 52 a 53. Z rubu štítu nalepte madla na držení 54 (2x). Špejli dlouhou 11,5 cm na jednom konci zploštěte ostrým nožíkem a nabarvěte nahnědo. Plochým koncem špejli vsuňte mezi dolní část dílů 55, 56 a slepte. Pod znak legie naviňte ozdobné třásně 57 (z rubu je nejprve natřete červenou barvou). Umístěte znak legie i štít na místo, domodelujte prsty a vše dobře přilepte.
Na závěr nalepte na obličej natupo nos 58 (protože se jedná o malý dílek, máte jej ve vystřihovánce raději 2x). Hlavičku nasuňte na místo, natočte ji podle své fantazie a přilepte.
Konstrukce a slepení modelu