Vystřihovánky v ABC 19/2017: Lunochod, dioráma s Masarykem a Muzeum vystřihovánek

Vystřihovánky v ABC 19/2017: Lunochod, dioráma s Masarykem a Muzeum vystřihovánek
Sdílej
 
V ABC 19/2017 najdete vystřihovánky vesmírného lunochodu, dřevěné chaloupky a stodoly z Muzea vystřihovánek a dioráma s Tomášem Garrriguem Masarykem. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Retro v ABC

K šedesátému výročí vzniku ABC uveřejňujeme třetí retro vystřihovánku. Návod níže je v původním historickém znění.

Model, který se objevil v šestém čísle 16. ročníku ABC (rok 1971), způsobil ŠOK. Správněji řečeno, vystřihovánku Lunochodu vytvořili zkušení autoři Václav Šorel a František Kobík, kterí se vtipně pod své modely podepisovali touto zkratkou. Pánové Šorel a Kobík mají na svém kontě nejen velké množství kosmické techniky ale i architekturu, automobily, tanky, házedla a experimentální letadla. Řadu modelů vytvořili podle komiksových předloh. Např. vesmírnou loď Prométheus znali čtenáři z jejich společného kresleného seriálu Vzpoura mozků.

A co je to vlastně Lunochod? Jde o sovětského dálkově ovládaného robota na kolech, který zkoumal povrch Měsíce v letech 1970 a 1971.  Vystřihovánka je samozřejmě oproti předloze zjednodušená a  podíváte-li se na dostupné fotografie na internetu, zjistíte v čem. Na našem fotce modelu již můžete některé úpravy spatřit, například doplněné středy kol a zadní kameru.

Lunochod: Návod n slepení •  ABC

Lunochod má narozeniny

Zní to skoro neuvěřitelně, ale čas neúprosně letí a první samohybný robot na Měsíci slaví své první "narozeniny". Před rokem 17. listopadu, přistála na povrchu Měsíce automatická stanice Luna 17 a po speciálním můstku z ní sjel dálkově řízený robot. Lunochod hned zahájil průzkum a fotografování nejbližšího okolí. Prodělal několik měsíčních nocí, kdy teplota v okolí klesala hluboko pod bod mrazu. Jeho aparatura však přežila obtížné podmínky a úspěšně plnila všechny úkoly vyslané ze Země.

K prvnímu výročí Lunochodu jsme pro vás spolu s našimi konstruktéry připravili papírovou vystřihovánku modelu Lunochodu. Při trošce šikovnosti a především trpělivosti si z ní můžete slepit hezký model, s nímž se můžete zúčastnit i tematické soutěže 18. ročníku STTM.

Lunochod: Návod n slepení •  ABC

Návod na slepení

Před vystřihováním si nalepte celou stranu 21 na čtvrtku. Po dokonalém zaschnutí podlepených částí je vystřihněte a slabě naříznete místa ohybu. Čáry ------- značí místa, kam nalepíte jednotlivé díly modelu. Čísla v červeném čtverečku označují místa, kam přijde nalepit příslušná část modelu.

Nejprve sestavíte šasí a podvozek. Ohnete a sbalíte díl č. 1, do kterého zasunete a vlepíte přepážky č. 2. Na díl č. 1 připevníte slepený díl č. 3. Nyní si odděleně sestavíte podvozkové dvojice spolu s příchytným ramenem. Doporučujeme vám slepit si sériově všechna kola, náhony, příchytná ramena a teprve potom vlastní dvojice. Slepovat začněte nejdříve náhony; díl č. 4 na č. 5. Kola vyrobíte tak, že na č. 6 nalepíte č. 7, zkroužíte pláště kol č. 8, zkusíte přiložením disku kola, zda je plášť v pořádku a pak slepíte. Po zaschnutí vlepíte do pláště č. 8 hotové díly č. 6 a 7. Nyní sestavíte příchytná ramena. Nalepíte k sobě díly č. 9 a 10, ohnete a slepíte pláštěm ramen č. 11, do kterého zasunete díly č. 9 a 10 a připevníte lepidlem.

Lunochod: Retro v ABC •  Josef Kropáček

Dále ohnete a slepíte jednotlivé díly č. 51. Zbývají již jen zbylé části podvozku (viz schéma na této straně). Hotová kola nalepíte na díl č. 4, na který z druhé strany připevníte díl č. 11. Takto sestavený dílec nalepíte na č. 51 a celé připevníte lepidlem k dílu č. 1. K podvozku patří také „ostruhové kolečko“ za Lunochodem (díl č. 12), které připevníte na č. 1.

Podvozek máte hotov, začnete vyrábět plášť s vědeckou aparaturou. Slepíte k sobě následující díly: č. 13 a 14; 15 a 16; 17 a 18. Zkroužíte a slepíte plášť č. 19. Pozor! Nezapomeňte vystřihnout otvory pro makety televizních kamer. Plášť č. 19 přijde na č. 14. Zkroužíte a slepíte první kamer č. 20, nalepíte na něj víčko č. 21, zasunete do pláště č. 19 a zevnitř zajistíte. Dále zkroužíte a slepíte druhý plášť č. 22, k němu čelo č. 23 a víčko č. 24. Po zaschnutí obě kamery spojte špejlí č. 25 podle schématického výkresu na této straně. Špejličku můžete obarvit červeně.

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Plášť uzavřete díly č. 15 a 16 a jako celek nalepíte na č. 1. Nyní následují díly č. 26, 27, 28, které jako celek přilepíte k č. 19. Na víko č. 17 přijdou hotová žebra č. 29, 30, 31, 32 a celé víko nalepíte na č. 16.

Nyní sestavíte boční kamery č. 33, s víčky č. 34 a připevníte vše na č. 19. Anténní systém sestavíte následovně. Ohnete a slepíte držák č. 35 na č. 19. Stejně tak vyrobíte díl č. 36 nalepíte jej na č. 35; č. 37 na č. 35. Nyní uříznete kulatou špejli č. 38 v délce asi 40 mm a nasunete na ni v rovnoměrných vzdálenostech díly č. 39 a č. 40 a celé nalepíte na č. 37. Ohnete a slepíte držák druhé antény č. 41 a připevníte k č. 19. Nyní skroužíte a slepíte č. 42, ten na díl č. 43 a celé na č. 41. Anténní systém dokončíte čtyřmi anténami č. 44 zhotovenými z kulatých špejlí zasazených do pláště č. 19 v místech označených šipkami.

Lunochod: Retro v ABC •  Josef Kropáček

Sestavení laserového odražeče. Nejprve slepíte držák č. 45, který přijde na č. 19, pak následuje vlastní laser č. 46, na který přijde kryt č. 47; celek připevníte na č. 45. Zbývá jen skříňka č. 48, na kterou v místech označených šipkou nalepíte kulatou špejli dlouhou asi 30 mm (č. 40). Na konce špejle č. 49 nalepíte plošky č. 50. Vše pak přijde na č. 13.

Tím je model Lunochodu hotov. Doporučujeme jej celý lehce přelakovat (lépe přestříknout fixírkou!) bezbarvým nitrolakem. Model bude mít lepší pevnost a pěkný vzhled.

Slepení: Michal Kavalier

Lunochod

SÉRIE: Vesmír

NÁROČNOST: 1

Dioráma T. G. Masaryk •  ABC

Dioráma

Výročí Tomáše Garriguea Masaryka

Přesně před osmdesáti lety, 14. září 1937, zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Bylo mu tehdy 87 let a naší mladé republice necelých 19. Ale už se nad ní stahovala černá mračna fašistického Německa. Rok po Masarykově smrti byla podepsána Mnichovská dohoda, Československo přišlo o pohraniční oblasti, vzápětí se odtrhlo fašistické Slovensko a zbytek republiky uchvátili Němci v březnu 1939. Masarykova smrt jako by byla varovným znamením, že pro český národ nastávají zlé časy. Masaryk národ spojoval tak silně, že většina obyvatel země jeho smrt upřímně oplakávala. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně, vystudoval filosofickou fakultu vídeňské univerzity a stal se profesorem na pražské Univerzitě Karlově. V roce 1891 vstoupil do rakouskouherské politiky jako poslanec Říšské rady a tuto funkci zastával až do roku 1917. Dne 14. listopadu 1918 byl zvolen prvním prezidentem Československa a ve funkci zůstal až do své smrti. Naše vystřihovánka je připomínkou výročí našeho prezidenta, který až do pozdního věku jezdil na koni v zahradách zámku v Lánech. 

Dioráma T. G. Masaryk: Návod na slepení •  ABC


Návod na slepení

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Celou vystřihovánku nejprve podlepte čtvrtkou, zatěžkejte a nechte dobře proschnout. 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Do dílu terénu 1 vyřízněte červeně vyznačené otvory a slepte s pozadím 2.

2. Postupně dioráma osazujte vystřiženými figurkami 3, 4, 5. Chlopně figurek prostrčíte otvorem v terénu a přilepíte z rubu. Při umísťování se orientujte podle návodné kresby nebo fotografie.

Tomáš Garrigue Masaryk

SÉRIE: Dioráma

NÁROČNOST: 1

Muzeum vystřihovánek: Dřevěná chaloupka •  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Naše domečky (dřevěná chaloupka a stodola)

Soubor vystřihovacích modelů lidových chaloupek od architekta Miroslava Koláře je mimořádným dílem. Těžko dnes zjistíme, kde se vzal nápad vytvořit ucelený komplet vystřihovánek vesnických objektů. Můžeme se domnívat, že šlo o inspiraci ze zahraničí. Ve svém dětství se autor mohl setkat s řadou vystřihovacích archů německého vydavatele J. F. Schreibera. Například s modelem městečka na fotce, jež se skládá z více než 14ti domů, mostu, kostelíka, kašny a dalších doplňků. Starší čtenáři ABC si možná vzpomenou na dvě vystřihovánky ze sady Stoletých novinek – na plovárnu a městskou bránu. Obě patří do tohoto modelu města z počátku 20. století.

Model městečka německého vydavatele J. F. Schreibera •  Josef Kropáček

Kolářovy Naše domečky měly ale následovníky. V roce 1956 vyšly v nakladatelství Krásné literatury hudby a umění na čtyřech arších Domečky od Karla Cmírala. Tentokrát modeláři dostali do rukou ukázky lidové architektury z různých krajů Československa.  Sadu deseti lidových staveb Naše domečky z roku 1920 budeme uveřejňovat postupně. Již vyšly chalupa, mlýn, hospoda, zvonice a kostelíček. www.papirovaarcheologie.cz

Muzeum vystřihovánek: Stodola •  Josef Kropáček

Návod na slepení

Původní návodné texty s obrázky, které přetiskujeme, vám budou dostatečnou radou jak oba modely domečků sestavit. Při stavbě postupujeme jako obvykle. Nejprve si pečlivě jednotlivé díly prostudujeme, abychom pochopili, jak k sobě patří. Následuje narýhování lomových hran a přesné vystřižení či vyřezání. Před započetím lepení doporučujeme střihové a ohybové hrany zaretušovat odpovídající barvou. Vystřihovánky vznikly před bezmála sto lety, proto buďme shovívaví k možným nepřesnostem v konstrukci.

Číslo 7 Dřevěná chaloupka a studna

Při lepení jsme se setkali s chybou u umístění chlopně ve štítu, kde je kabřinec (kulaté zakončení střechy). Spodní díl kabřince, tzv. záklop, vlepte až po osazení střechy na stěny domu. Pozor si dejte při lepení brány s vraty a vrátky i při lepení schodiště, aby se vám nezkroutily.

Číslo 8 Stodola, chlívek, ploty

Sestavení stodoly a chlívku je bez problémů. Náročnější na přesnost a trpělivost je stavba plotu se sloupky a vyzdívkou s trámy a stříškou. Je zcela na vás, do jakého tvaru plot slepíte. Bude-li vám chybět jeden sloupek na zakončení plotu, tak si ho můžete vyrobit sami nebo kraj zídky přelepit proužkem papíru a zaretušovat.

Naše domečky

VYDAVATELSTVÍ: Artigrafia

ROK VYDÁNÍ:1920

AUTOR: Miroslav Kolář

FORMÁT: 25 x 35 cm

Sedmdesátiletý "kluk" od vystřihovánek

Sedmdesátiletý "kluk" od vystřihovánek

Papírová historie #21: Kolumbova karavela Pinta otevřela v ABC novou éru

Papírová historie #21: Kolumbova karavela Pinta otevřela v ABC novou éru

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí