Vystřihovánky v ABC 12: Letadlo Avia BH-9 a hospoda se zvonicí

Vystřihovánky v ABC 12: Letadlo Avia BH-9 a hospoda se zvonicí
Sdílej
 
V ABC 12/2017 najdete klasickou vystřihovánku letadla Avia BH-9 a ještě klasičtější hospodu a zvonici ze série Muzeum vystřihovánek. Tady máte návody na slepení a návodné kresby.

Letadlo Avia BH-9

Retro v ABC

K výročí šedesáti let vzniku ABC vydáme několik vystřihovánek významných autorů, kteří ábíčkem prošli a zanechali pro modeláře nezapomenutelný dojem. Návody budou v původním historickém znění, a protože jsou delší, než je dnes obvyklé, uveřejníme je vždy jen na webu www.abicko.cz. Jako prvního vám představíme Jaromíra Svobodu, který v ABC publikoval na konci 60. let minulého století. Vybrali jsme jeho letoun Avia BH-9, který v ABC dokonce nikdy nevyšel, přestože ho redakce slíbila uveřejnit ve 14. ročníku. K tomu ale nedošlo. Byl vydán až v nakladatelství Albatros v roce 1972. Bližší informace o autorovi najdete na stránkách www.papirovaarcheologie.cz.

 

Letadlo Avia BH-9: Návod na slepení •  Josef Kropáček


NÁVOD NA SLEPENÍ

K práci na modelech potřebujete:

Nůžky, žiletku, kvalitní a rychle schnoucí lepidlo, pravítko, tužku, jehlu, pinzetu, několik kolíčků na prádlo, černou tuš, štětec, černou nit, korkovou zátku, 2 špendlíky se skleněnou hlavičkou, lepenku asi 1 mm silnou (desky starého sešitu), 2 tuhy do patentní tužky, několik zápalek.

 

Všeobecné pokyny:

Díly jsou očíslovány v pořadí, které odpovídá postupu při sestavování modelů. Ty díly, které mají číslo v oranžovém kroužku, zesílíte nalepením na lepenku. Pro lepší orientaci je výhodné poznamenat si čísla na rubu jednotlivých dílů.

Plošky, vymezené pro slepování dílů navzájem, jsou označeny číslem nalepovaného dílu.

Hrany ohybů jsou vyznačeny takto:

-o-o-o-o-o-o-o-   ohyb od sebe

-x-x-x-x-x-x-x-   ohyb k sobě

Hrany před ohýbáním lehce nařízněte tupým nožem a podle pravítka, aby byl ohyb čistý a přesný.

Válcové a kuželové tvary docílíte nejlépe protažením tvarované části přes hranu stolu.

Lepené díly je nutné přitisknout k sobě po dobu, než lepidlo alespoň částečně zaschne. Použijte k tomu pinzety nebo kolíčků na prádlo.

Letadlo Avia BH-9: Vystřihovánka, která měla vyjít v ABC, se nakonec objevila tady •  Josef Kropáček

Návod:

Ve střední části trupu vyřízněte otvory pro sedadla a zasunutí nosníku křídel. Na rub dílu 1 přilepte spojovací pásky 1a a 1b. Po zaschnutí ohněte hrany a zalepte díl 1 tak, že vytvoříte tvar krabičky. Zevnitř vlepte sedadla 1c a 1d. Zoubkování na 1a a 1b označené křížkem ohněte o 90°. Na ně nalepte lepenkou vyztužené vzpěry 1e a 1f.

Z dílů 2 a 2a vytvořte podobně jako u dílu 1 prstenec, který nasadíte a přilepíte na zálepky, vyčnívající z dílu 1. Stejně postupujte u dílu 3, který nakonec zpředu uzavřete čelem 4.

Z dílu 5 vytvarujte (omotáním kolem tužky) válec, který přilepíte k čelu 4. Nakonec několika kapkami lepidla připevníte kužel 6, který umožní lehké otáčení vrtule 8. Jako osa poslouží špendlík se skleněnou hlavičkou, zapíchnutý do vrcholu kužele 6.

Díly 5A představují válce motoru. Bílý konec proužku přilepte pevně k zápalce, pak omotejte papír těsně kolem zápalky a konec zalepte. Vyčnívající zápalku odřízněte, nechejte jen asi 3 mm dlouhý kousek, který načerněte. Válců je 5 (1 proužek rezerva), připevněte je kapkami lepidla na díl 5.

Zadní část trupu letadla tvoří díl 7, na sazený na záložky dílu 1. Zalepte ochranná skla 9, 10 a opěru 11. Díl směrového kormidla 13 přeložte vpůli, slepte zevnitř a po zaschnutí ostřihněte. Nalepte obdélníčky 13a, 13b zesílené lepenkou. Na šikmé čáry na dílu 13 nalepte zápalku tak, aby přečnívala asi o 1 cm, tvoří tzv. „ostruhu“ – zadní část podvozku.

Výšková směrovka je ze tří vrstev. Vznikne dvojím přehnutím. Pak ji zalepte a ostřihněte. Zasuňte ji do drážek dílu 7 a zespoda zalepte. Směrové kormidlo 13 zasuňte zespodu do dílu 7 a pomocí obdélníků 13a, 13b přilepte.

Křídla jsou nasazena na trojvrstevný nosník 14, 14a, 14b. Každé z křídel ohněte v polovině, horní plocha je mírně zaoblena. Na zadní a vnější hranu naneste lepidlo v pruhu asi 1 cm širokém. Dovnitř zasuňte nosník (ještě ale nezalepovat), přitiskněte k sobě horní a dolní plochu křídla a po obvodu zajistěte kolíčky na prádlo. Po zaschnutí lepidla vyjměte nosník a ostříhejte přebytečný papír. Nosník zasuňte do trupu letadla a zalepte. Části vyčnívající z trupu potřete lepidlem, nasuňte křídla a stiskněte kolíčky na prádlo. Křídla spojte s trupem ještě vzpěrami 17 a 18, zesílenými lepenkou.

Nosníky podvozků 19 a 20 zpracujte obdobně jako směrové kormidlo. Jsou přilepeny k trupu a ke křídlu (zasuňte je mezi křídlo a trup). Dole jsou nosníky 19 a 20 propojeny příčkou 24 se zářezem pro zachycení stabilizační nitě.

Kolo 21, 22 se skládá zz vnitřní a vnější vrstvy, obě jsou zesíleny lepenkou. Obvod kola načerněte a kola propíchněte tak, aby otvorem bylo možné těsně provléci osu. Jako osu doporučujeme tuhu do patentní tužky o délce cca 45 mm. Osu provlékněte nosníky 19 a 20, z obou stran nasuňte kola, zalepte a na závěr přilepíte kuželové kryty kol. Proti bočním výkyvům je podvozek zajištěn nití. Navlečte ji do jehly, propíchněte trup a oba konce nitě zachyťte v zářezu dílu 24. Nit vypněte a konce zalepte.

Letadlo Avia BH-9

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Jaromír Svoboda

NÁROČNOST: 2

Muzeum vystřihovánek: Hospoda a zvonice •  Josef Kropáček

Muzeum vystřihovánek

Hospoda a zvonice

Vystřihovánky modelů staveb i techniky, které vznikly podle reálné předlohy, jsou vždy zjednodušené, aby je bylo možné ve zvoleném měřítku zhotovit. Míru stylizace si určuje autor modelu a u vystřihovánek se projevuje především ve výtvarném pojednání. Mnohdy se tak stává, že vytvořené modely od různých autorů se od sebe viditelně liší, i když jde o jednu předlohu. Konstrukce i barevné pojetí vystřihovánek v podání Miroslava Koláře odráží jeho duši výtvarníka a nemá ambice ukazovat nám konkrétní stojící objekty. Naše domečky bychom tak marně hledali při procházkách moravskými vesničkami. Komplet deseti lidových staveb z roku 1920 budeme uveřejňovat postupně. Již vyšly chalupa a mlýn. www.papirovaarcheologie.cz

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

K postupu lepení vám postačí původní návody a černobílá kresba na obrázcích dole. Práci vám usnadní fotografie sestavených modelů. K lepení namísto doporučeného „moravského klíhu“ použijeme běžné disperzní lepidlo. Při stavbě postupujeme jako obvykle. Nejprve si pečlivě jednotlivé díly prostudujeme a představíme, jak k sobě patří. Následuje narýhování lomových hran a přesné vystřižení či vyřezání. Před započetím lepení doporučujeme střihové a ohybové hrany zaretušovat odpovídající barvou. Hotové modely si můžete nalepit na malou podložku nebo počkat až na poslední model a na větší ploše si pak sestavit celou vesničku.

Číslo 3 Zvonička

Během stavby jsme se nesetkali s žádnou konstrukční chybou. Při osazování horní části zvonice si dejte pozor na přesné přilepení v ose věže a dodržení souměrnosti.

Číslo 4 Hospoda

Model hospody je jednoduše slepitelný, ale vyžaduje přesnost lepení. Náročnějším prvkem jsou pouze okenice a komín. U komínu udělal autor chybu v konstrukci, a tak se nepřirozeně odchyluje od střechy.

Hospoda a zvonice

VYDAVATELSTVÍ: Artigrafia

NAŠE DOMEČKY

ROK VYDÁNÍ: 1920

AUTOR: Miroslav Kolář

FORMÁT: 25 x 35 cm

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1

Muzeum vystřihovánek: Hospoda a zvonice •  Josef Kropáček

Papírová historie #17: Pozapomenutý autor mašinek Miloš Haman objeven!

Papírová historie #17: Pozapomenutý autor mašinek Miloš Haman objeven!

Nový seriál: Mašinky v ABC

Nový seriál: Mašinky v ABC

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Papírová historie: Mistr diorámat Přemysl Kubela

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Papírový svět: Fantomasova dodávka zdarma!

Autor

Jaromír Svoboda