Žací mlátička E 512

Sdílej
 
Součástí našeho seriálu o historii vystřihovánek v časopise ABC jsou i nové otištění některých zajímavých nejstarších modelů. Dnes vám přinášíme německý kombajn E 512 autorů Václava Šorela a Františka Kobíka. Z Ábíčka číslo 16 vypadly díky tiskařskému šotku návodné kresby - všechny vám je přinášíme v tomto článku.

Vstoupila do dějin
Německá žací mlátička E 512 se svým technickým vybavením, komfortem v kabině a pohodlností obsluhy stala ve své době oblíbeným pomocníkem.

Foto
Sklízet se s tímto kombajnem daly nejen veškeré druhy obilí, ale se speciálním přídavným zařízením také semena travin, řepky, vojtěšky, fazolí a řady dalších plodin.
Stroj má dieselový motor o výkonu 105 k, tři pojezdové rychlosti (od 1,4 km/hod. do 20 km/hod.), zpáteční chod, brzdění jednotlivých kol a balonové pneumatiky, vhodné i pro sklizně na prudkých svazích. Žací a mláticí systém je optimálně vyřešen, a tak téměř nedocházelo ke ztrátám zrn při sklizni.
Přípravné práce
Foto
Čáry --- značí místa, kam nalepíte jednotlivé díly modelu. Čísla v červeném čtverečku značí místa, kam přijde příslušná část modelu. Před vystřihováním podlepte celou stránku čtvrtkou. Tím se díly modelu zpevní. Po dokonalém zaschnutí lepidla vystřihněte jednotlivé části a slabě nařízněte místa ohybu.
Návod na slepení
Nejprve sestavte karoserii. Po ohnutí a sbalení slepte díl 1 a uzavřete jej bočnicemi 2 a 3. Na díl 1 přijde kabina řidiče 4. Kryt hnacího ústrojí 5 po dokonalém zaschnutí nalepte na díl 1. Druhou část karoserie vyrobte jako díl 1, a to tak, že na sbalený a slepený plášť 6 připevněte bočnice 7 a 8. Po zaschnutí umístěte na díl 1 a 5.
Zadní nápravu 9 po sestavení přilepte na díl 5. Dále vyrobte zadní kola tak, že díl 10 a 11 podlepíte kartonem nebo dýhou o síle asi 2 mm. Stejným způsobem zhotovte druhé kolo z dílů 12 a 13. Obě kola přijdou na díl 9. Hotový sběrač obilí 14 patří na díl 1. Na sběrač 14 nalepte předem sestavenou přední nápravu 15.
Foto
Podvozek dokončete tím, že vyrobíte přední kola. Nejprve skroužíte plášť 16, na který z obou stran nalepíte bočnice 17 a 18. Stejným způsobem složte i druhé kolo, a to z dílů 19, 20 a 21. Obě kola nalepte na nápravu 15. POZOR! Chcete-li si model zhotovit s otáčivými koly, pak v místech, kde se bude vkládat kol, udělejte otvor. Hřídele kol budou zhotoveny ze špejlí, proto otvory udělejte vždy tou špejlí, která bude pro danou osu použita. (Průměry špejlí se od sebe značně liší.) Rovněž do nápravy udělejte otvory, nasaďte hřídele a přilepte na karoserii. Kola slepte tak, že na díly kol z vnitřní strany nalepte korek a udělejte do něj otvor o stejném průměru, jaký mají jednotlivé hřídele.
Slepená kola nalepte na hřídele kol. Dejte pozor, aby se kola nepřilepila k nápravám a mohla se otáčet.
Nyní připravte schůdky tak, že sestavte nosnou část 22 a po jejím ohnutí do ní vlepte schůdky 23 a 24. Po zaschnutí je celé přilepte na díl 2. Výfukovou rouru 25 skružte, po slepení připojte držák 26 a celek upevněte na díl 2. Druhý držák 27 patří na díl 1 a 2 současně. Po zaschnutí udělejte jehlou otvory do dílu 26 a 27 a do otvorů nasuňte režnou nit, která znázorňuje napínací lana.
Žací lišta: Nejprve ohněte a zhotovte nosný díl 28, do kterého po ohnutí, skroužení a slepení upevněte lepidlem žací lištu 29. Otáčivá část žací lišty: POZOR! Zachovejte následující postup. Ohněte a slepte díly 30, 31, 32 a 33. V označených místech udělejte zářezy pro nosníky a otvor pro otáčení. Nyní uřízněte kulatou špejli označte si na ní podle montážního výkresu místa pro nasazení dílu 30, 31, 32 a 33. Tyto díly na špejli nasuňte a zalepte. Po zaschnutí nasuňte do zářezů hotové nosníky 34, 35, 36, 37 a 38 a zalepte. Do obou konců špejle udělejte otvor špendlíkem. Otvor udělejte též v označeném místě v dílu 28, nasuňte rotující část a připevněte špendlíky, které slouží jako ložisko. Takto sestavenou žací lištu nalepte na díl 14.
Tím je model hotov, doporučujeme vám jej celý nalakovat bezbarvým nitrolakem. Model dostane pěkný povrch a zpevní se.