Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází vystřihovánky z papíru pro děti i dospělé. Sestavte si model dioráma hradu Rábí. Nebo muzejní vystřihovánku africké vesnice. Tady najdete fotky a návody na slepení.

Časopis ABC s papírovými vystřihovánkami ✂️ můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc, kde seženete i starší čísla. Doručení je zdarma.

Dioráma

Hrad Rábí

Papírový model

Zřícenina hradu Rabí leží v jihozápadních Čechách nedaleko města Sušice nad řekou Otavou. Hrad byl založen pravděpodobně v 1. polovině 13. století rodem Wittelsbachů. Poté ho získali páni z Budětic a po nich Švihovští z Rýzmberka. V majetku tohoto rodu zůstal hrad několik staletí. K dalším významným majitelům patřil Vilém z Rožmberka nebo Chanovští z Dlouhé Vsi. Posledními majiteli byli Lambergové (do roku 1920).

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1380, kdy patřil Půtovi Švihovskému (na modelu vpravo nahoře jej vidíte na figurálním náhrobku, který je umístěný nad jeho hrobem v kostele v Horažďovicích). O Půtovi Švihovském lidové pověsti vypráví, že ho po smrti odnesl za kruté zacházení s poddanými čert. Pravdou však je, že Půta byl velmi vzdělaným šlechticem, vlivným politikem a poradcem panovníka Vladislava II. Jagellonského.

VIDEO: Lepičovo doupě

Jak zmenšit papírové dioráma, aby se vešlo do krabičky od zápalek?

Video se připravuje ...

Ábíčko video mag S3EP15: Mistr praku a vystřihovánka hradu Rábí • Zdroj: ABM

Původně malý románský hrad Rabí byl několikrát přestavován a rozšiřován, až nakonec patřil mezi největší a nejvyspělejší pevnosti ve střední Evropě. V letech 1420 a 1421 hrad obléhalo vojsko vedené Janem Žižkou z Trocnova. Při druhém obléhání tady přišel slavný husitský vojevůdce o druhé oko. Ve 2. polovině 16. století přestal být hrad udržován a začal chátrat, což urychlilo i jeho vyplenění během třicetileté války.

Dnes je nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách chráněna jako kulturní památka a spravuje ji Národní památkový ústav. Hrad je veřejnosti přístupný, nabízí několik prohlídkových okruhů a konají se tu různé kulturní akce.

Přípravné práce

1. Vodítkem při lepení modelu je kromě návodu fotografie hotového diorámatu. Základem je otevřená krabička bez přední (respektive horní) stěny. Stačí obyčejná papírová, případně si můžeme dát práci s dřevěnou. Musí však mít hloubku minimálně 4 cm (může být o něco víc) a rozměr zadní stěny 17 x 12,5 cm, tj. podle pozadí, dílu 1. Pro snazší práci méně zkušeným doporučujeme zvětšit rozměr zadní stěny na 17,1 x 12,6 cm. 

2. Nemáme-li vhodnou krabičku po ruce, slepíme ji z kartonu. Pokud vzniknou nehezké rohy, chlopně apod., přelepíme je vhodným barevným papírem, popřípadě bílou čtvrtkou, kterou podle uvážení nabarvíme.

3. Jednotlivé díly podle návodu postupně vystřihujeme nůžkami nebo vyřezáváme modelářským skalpelem. Ořez značí krajní černá čára, ohyb od sebe dolů přerušovaná černá čára uvnitř dílů. Čáry ohybu jsou ideální narýhovat tupým nožem, aby došlo k rovnému, přesnému ohybu a papír se nelámal. V některých dílech jsou červeným křížkem na bílém pozadí vyznačené části na vyříznutí. Díly není nutno podlepovat.  

Hrad Rábí •  Wikipedia

4. Zkušenější modeláři mohou podle potřeby mezi jednotlivé vrstvy diorámatu využít vzpěry. Složíme je ze dvou stejně dlouhých dílů 8. Vzpěrami se vůči sobě jednotlivé vrstvy modelu zpevní a zároveň si od sebe udrží přesnou vzdálenost.

Vzpěry jsou přeformátovány, jeden čtvereček je vzdálenost mezi sousedními vrstvami. Chceme-li tedy spojit dvě nejbližší vrstvy, vystřihneme dvojici o délce tří čtverců. Díly slepíme, takže vznikne prvek ve tvaru písmene H (viz návodná kresba). Delšími stěnami vzpěry přilepíme na sousední vrstvy.

Je nutno dát pozor, kam vzpěry umístíme. Měly by plnit svůj účel, ale neměly by být příliš vidět při pozorování modelu diváky. Než vzpěry nalepíme, je dobré jejich umístění vyzkoušet a tužkou si je na ruby dílů zakreslit.

Nákres vzpěr •  Ondřej Sedláček

Návod na slepení vystřihovánky:

1. Jako první vlepíme na zadní stěnu k horní hraně krabičky pozadí, díl 1, a to horní hranou (ve vystřihovánce popsáno). Nepokrývá celou zadní stěnu – dolní polovina zůstane prázdná, ale tu zakryjí další části modelu. Poté si připravíme zadní část hradu s věží, díl 2, ve kterém vyřízneme okno v torzu věže vpravo. Případně lze ještě vyříznout úzkou střílnu v hradbě úplně vpravo. Pak díl vlepíme chlopněmi na dno krabičky. Před vlepením doporučujeme zpevnění v levé třetině a v pravé třetině pomocí dílů 8, které vlepíme mezi tento díl 2 a pozadí. Pozor, všechny vrstvy lepíme svisle a musejí být od sebe vzdáleny 0,9 cm. Není však třeba nic měřit, vzdálenosti odpovídají šířce chlopní. 

2. Pokračujeme přední částí hradeb, díl 3. Vyřízneme dvě okna a bránu, pak vlepíme na dno a boky krabičky. Opět můžeme zpevnit dílem 8, nejlépe uprostřed. Dále si připravíme kostel s chalupami, díl 4, zase ho můžeme uprostřed zpevnit dílem 8. Pak zpracujeme a vlepíme do horní části krabičky náhrobek, díl 5. 

3. Připravíme si díly 6 a 7, Jana Žižku na koni a nápis. Hned je ale nevlepujeme. Nejprve umístíme do popředí na střed dna krabičky nápis 7 a poté najdeme vhodnou polohu pro Jana Žižku. Místo si označíme tužkou ryskami a vojevůdce vlepíme. Pak vlepíme nápis. Nakonec vystřihneme díl 9 s textem o historii hradu, který nalepíme na střed na zadní stranu krabičky.

SÉRIE: DIORÁMA

AUTOR: Ondřej Sedláček

OBTÍŽNOST: snadné

 

Muzeum vystřihovánek

Africká vesnice

O původu reklamní vystřihovánky propagující kávové náhražky rakouské pobočky německé firmy Heinrich Franck Söhne (Jindřicha Francka a synové) jste se dozvěděli u Čínského města (ABC č. 6/2024). Po návštěvě asijského kontinentu se přesouváme do Afriky. Vzdálené světy učarovaly nejednomu chlapci, jenž lačně hltal např. romány Julese Verna. A právě vystřihovánky pomáhaly výpravy za dobrodružstvím a objevy částečně zhmotnit.

Vydavatelé papírových modelů často hledali náměty právě v krajích dýchajících romantikou. Dětem pak vystřihovánky nedělaly jenom radost, ale dokázaly je také poučit. Na počátku 20. století bylo největším vydavatelem „světových“ vystřihovánek nakladatelství Josefa F. Schreibera z Esslingenu. Jeho zpracování africké chatrče vidíte v náhledu. 

Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz  

Černošský dům v Africe •  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky:

Na začátku stavby si můžete celou stranu podlepit kancelářským papírem. Pro snadnější ohnutí narýhujte chlopně určené ke stání figurek a domorodých příbytků. Pokračujte jejich vystřiháním, případně je modelářským skalpelem opatrně na podložce vyřežte.

V případě, že jste si stránku podlepili, bude vystřihání o něco náročnější. Práci si můžete usnadnit obstřižením figurek s milimetrovým okrajem od obrysu postavičky. Pokud jste se rozhodli pro detailní vystřihání, doporučujeme vzniklou hranu zaretušovat černou barvou. Rozmístění figurek na podložku je zcela na vaší fantazii a hravosti.    

SÉRIE: ZÁBAVA

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

OBTÍŽNOST: snadné

VYDAVATELSTVÍ: Heinrich Franck Söhne A.G.

ROK VYDÁNÍ: 30. léta 20. století

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 30 x 23 cm

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC