Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází vystřihovánky z papíru pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si model velitelského modulu mise Apollo Columbia CM-107 a pokračování miniboxu Zoo Janov. Tady najdete fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s papírovými vystřihovánkami ✂️ můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc, kde seženete i starší čísla. Doručení je zdarma.

Vystřihovánky vesmír

Velitelský modul mise Apollo Columbia CM-107

Mise Apollo

Apollo byl americký program pilotovaných kosmických letů, jejichž cílem bylo přistání člověka na Měsíci. Přes počáteční problémy jej nakonec podpořil prezident J. F. Kennedy, který nechtěl, aby Sovětský svaz ve „vesmírném závodě“ sbíral všechna prvenství. Do programu Apollo následně putovaly obrovské finanční prostředky a úsilí nejlepších vědců a inženýrů. Výsledkem bylo úspěšné přistání na Měsíci a návrat astronautů v roce 1969.

Díky vesmírné misi Apollo se dostal první člověk na Měsíc •  iStock.com

Náš papírový model představuje velitelskou loď Columbia. Z celé obrovské rakety Saturn V, která misi vynesla do vesmíru, přežila a vrátila se na Zemi právě jen kabina Columbie. V ní také zůstal na orbitě Měsíce astronaut Michael Collins, který bohužel neměl možnost projít se po měsíčním povrchu jako jeho kolegové Neill Armstrong a Buzz Aldrin. Kabina přistála v Tichém oceánu a dnes je vystavena v Muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu.

Přípravné práce:

1. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko a nožík. 

2. Všechny díly a spojovací chlopně si před lepením narýhujeme v místech ohybu pomocí nožíku a pravítka. Díly nejdříve sestavíme na sucho bez lepení a poté opatrně lepíme k sobě za použití menšího množství lepidla. Model není složitý, je ale důležité lepit přesně. 

3. Pokud budete zpracovávat oddělitelnou kabinu a pokračovat stavbou lunárního modulu z ABC č. 3/2024, zhotovte v dílech 2, 3, 5, 6 a v oranžových dílech 1, 5 otvory vyznačené červenou úhlopříčkou. 

Návod na slepení vystřihovánky:

1. Model můžeme sestavit s oddělitelnou kabinou a nebo v jednodušší verzi s kabinou bez možnosti oddělení. Nejdříve pečlivě vytvarujeme s pomocí spojky vytvoříme kužel kabiny 1. Díl 2 podlepíme a s jeho pomocí uzavřeme kabinu zespodu. Nahoře kabinu uzavřeme dílem 3. 

2. Nyní sestavíme válec servisního trupu 4. Zespoda jej uzavřeme dílem 5. Pokud stavíte model bez oddělovací kabiny, můžete kabinu přilepit na horní část trupu tak, aby spoj na spodní straně navazoval. Pokud se rozhodnete pro složitější verzi s oddělovací kabinou, pak kabinu prozatím odložte a odstřihněte zoubkové chlopně na horním okraji trupu. 

3.  K trupu zdola připojíme plochý díl 6. Správně ho orientujeme pomocí červené šipky směrem ke spoji na trupu. Z dílů 7, 8 a jejich spojek vytvoříme trysku hlavního motoru a přilepíme ji na spodek trupu. Na horní okraj trupu přilepíme díl 9. Na vršek kabiny s pomocí spojek vytvarujeme a přilepíme dvojici dílů 10 a 11, které budou tvořit spojovací uzel.

Návod na slepení •  Roland Havran

4.  Nyní se vrátíme ke druhé straně trupu a sestavíme držák antény 12 s vytvořeným otvorem v místě červené úhlopříčky. Díl 12 nalepíme na trup v místech zelené šipky. Přehnutím a slepením vytvoříme díly antény 13 (opět s otvorem) a 14. Z kulatého párátka si vytvoříme dvě kulaté tyčky A a B. Obě natřeme šedivou barvou. Po zaschnutí přilepíme anténu 13 k tyčce A. Tyčku B prostrčíme anténou 13 a na její vršek přilepíme díl 14. Celek zasuneme do držáku antény na trupu. 

5. Připravíme si čtyři krabičky manévrovacích motorů 15 a také čtveřici trysek 16. Postupně je přilepíme na vyznačená místa k trupu. Posledním dílem je ještě dvojice senzorových ploutviček 17, které přilepíme na boky trupu po hraně pomocí trochy lepidla.

ODDĚLITELNÁ KABINA (oranžové díly)

1. Při stavbě složitější verze si připravíme s pomocí spojky obruč 3, kterou spojíme s dílem 4 (vytvořeným opět s pomocí spojky) a uzavřeme jej dílem 5. Tento celek tvoří ochranný tepelný štít a přilepíme jej na spodek kabiny, kterou jsme si pro tuto příležitost odložili. 

Vystřihovánka vesmírného velitelského modulu mise Apollo •  Roland Havran

2. Dále spojíme díl 1 s dílem 2 (vytvořeným s pomocí spojky), které můžeme ještě podlepit. Tento celek vložíme do servisního trupu. Pokud jsme lepili přesně a pečlivě, měla by nyní jít kabina volně vsadit do prohlubně v trupu a pomocí špejle, kterou protáhnete celým trupem celek spojit. Tato špejle poté poslouží ke spojení s modelem lunárního modulu, který vyjde v ABC č. 3/2024, nebo si můžete model umístit samotný na jednoduchý stojánek.

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Roland Havran

MĚŘÍTKO: 1 : 72

OBTÍŽNOST: snadné

 

Papírové miniboxy ABC

Janov zoo

Urbanistou snadno a rychle: Janov zoo

V ABC č. 25–26/2023 jsme začali nový celek sady Janov – zoo, a to vstupní částí. Vystřihovánkou v tomto čísle ji dokončíme pavilonem zvířat, ubytovnou a skladem s dílnou.

Vystřihovánia minibox Zoo Janov v časopisu ABC •  Milan Weiner

Pavilon ryb, ptáků a kozorohů:

Slepte díly č. 11, 12, 13, 14 a 17, 18, 19, 20. Díly č. 11 a 12 vyztužte vlepením přířezů z vlnité lepenky (VL). K situaci z ABC č. 25–26/2023 přilepte díly č. 11 a 13. K dílu č. 13 a situaci přilepte díly č. 14, 15 a 16. Dále připojte díly č. 17, 18, 19 a 20. Tím je skála ve výběhu kozorohů hotova. Kozorohy, po slepení obou polovin a vystřižení, umístěte podle uvážení do výběhu a na skálu.

Ubytovna zoo:

Do obou slepených dílů č. 1 a 2 vlepte ztužující přířezy z vlnité lepenky. Díly vzájemně slepte a přilepte k situaci.

Sklad a dílna:

Slepte díly č. 3 a 5. Slepte obě poloviny střechy č. 6 a štítů č. 7, 8. Přilepte okraj střechy č. 4. K dílu č. 3 přilepte střechu č. 4 a k dílu č. 5 střechu č. 6. Vše přilepte k situaci.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Brány:

Slepte obě poloviny dílů č. 9, 10 a vytvarujte je podle návodné kresby. Přilepte je na vyznačená místa na situaci.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: snadné

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 2/2024.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC