Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází vystřihovánky z papíru pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si vystřihovánku obrněného vozu a robotického psa ze série Vojenská technika, pokračování miniboxu sídliště Janov a historický model auta Citroën ze sady Muzeum vystřihovánek. Tady najdete fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s papírovými vystřihovánkami ✂️ můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Vojenská technika

Obrněný vůz a robotický pes

Sada vystřihovánek novinky zbraňových systémů

S nastupující robotizací se ve všech armádách světa začínají objevovat nové zbraňové systémy – bojoví psi. V podstatě se jedná o vysoce sofistikovaného robota ve tvaru čtyřnohého zvířete.

Řídicí elektronika je ukrytá v přední části, která je tvarována jako hlava. Tělo nese mechanické systémy, baterie a přístrojové nebo zbraňové vybavení. Namísto kol má čtyři mechanické končetiny, se kterými je systém schopen pohybu ve veškerém terénu, za každého počasí, ve dne i v noci.

Obrněný vůz a robotický pes •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Systémy fungují buď jako nosiči materiálu pro pěchotu, nebo jako samostatné zbraně řízené na dálku. Operátor této zbraně sedí v určité vzdálenosti obrněném automobilu. Roboti se používají nejen v armádě, ale také jako nosiče hasicích systémů tam, kde by hasiči byli přímo ohroženi na životech. Používají je také záchranáři při živelných katastrofách.

Přípravné práce

Můžete si slepit dva modely – robotického psa a doprovodný obrněný automobil. V dílu 4 je červené kolečko, které před zpracováním propíchněte.

Návod na slepení vystřihovánky:

BOJOVÝ PES

1. Stavbu začnete trupem psa 1. Slepte hlavu 2 a nalepte ji zepředu na díl 1. Postranní madla 3 připojte shora na díl 1.

2. Slepte střeliště 4 a připojte ho shora na díl 3. Seřízněte kulaté párátko na délku hlavně 5, natřete ho nazeleno a vlepte do dílu 4.

3. Slepte anténní systém řízení 6 a přilepte ho zezadu na díl 1. Dvě levé a dvě pravé mechanické nohy 7 připojte na díl 1. Nejdříve si bez lepení podle bílých lepicích ploch na dílu 1 vyzkoušejte jejich umístění.

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

DOPROVODNÝ OBRNĚNÝ VŮZ

1.Nejdříve k sobě přilepte poloviny dílů oken 15 (2×), 16 (2×), kol 17 a 18 (4×). Zatížené je nechte proschnout.

2. Nyní slepte trup automobilu 8. Následující díly 9 jsou dva. První, označený číslem 9 v červeném kolečku, je jednodušší, určený pro méně zkušené modeláře. Zkušenější modeláři použijí díl 9 v kolečku bílém. Zpracujete podle vašeho uvážení jeden z dílů 9 a nalepte ho zepředu shora na díl 8. Slepte k sobě poloviny pancéřového skla 10 a přilepte ho zepředu na díl 8.

3. Horní poklop se skládá z dílů 11–14. Díly 11 a 13 slouží pro vyztužení. Nalepte na sebe díly 11, 12, 13, 14 a celek připojte shora na díl 8. Na díl 8 nyní přilepte i proschlá pancéřová okna 15 a 16. Opět si jejich umístění ověřte nejdříve bez lepení. Na díl 8 nalepte celky proschlých kol z dílů 17, 18 (4×).

SÉRIE: VOJENSKÁ TECHNIKA

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

OBTÍŽNOST: SNADNÉ

 

Papírové miniboxy ABC

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle: domy Ke Hvězdárně II

V ABC č. 21/2023 jsme otiskli bytové domy v ulici Ke Hvězdárně. Vystřihovánkou v tomto čísle ulici Ke Hvězdárně zarovnáme navazujícím bytovým a obchodním domem. Všechno o sérii miniboxů sídliště Janov se dočtete tady.

Vystřihovánka miniboxu sídliště Janov v časopisu ABC •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky:


Prohlédněte návodnou kresbu. Žlutě podložená čísla označují díly základní, modré podložení označuje díly volitelné. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Bytový dům:

Slepte díly č. 2, 3 a 6. K dílu č. 2 přilepte díl č. 3, tečka na tečku. K celku přilepte střechu, díl č. 6. Zábradlí a dělicí stěny, díly č. 4, 5 a 7, jsou volitelné: Nejprve přilepte díly č. 4 a 5. Pomocí chlopní vlepte díly č. 7 a bodově je spojte s díly č. 4 a 5. Sestavený dům přilepte je k situaci, díl č. 1, tečka na tečku.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Obchodní dům:

Slepte díly č. 11, 12, 13, 14 a přilepte je k situaci, díl č. 1, tečka na tečku. Díl č. 15 slepte po krok 4. Díl vyztužte vlepením přířezů z vlnité lepenky, viz návodná kresba, a zaklopte – krok 5. Díl č. 15 přilepte k dílům č. 11, 12, 13 a 14. Slepte díly střešní zahrady č. 16, 17, 21 a přilepte je na vyznačená místa. Slepte volitelné díly č. 18, 19, 20, 22 a také je přilepte na vyznačená místa.

Spojovací lávka:

Obchodní dům lze propojit lávkou s parkovacím domem (ABC č. 20/2022, D3 abc 002), jinak díly nejsou potřebné. Díl č. 24 slouží k přesnému umístění lávky. Změřte vzdálenost mezi oběma domy a pak vlepte díl č. 24 do dílu č. 23. Celek přilepte na vyznačené místo dílu č. 15 a následně k parkovacímu domu.

Ploty:

Slepte díly č. 8, 9 a bodově je přilepte k situaci č. 1.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: SNADNÉ

 

Vystřihovánky auta

Dodávka Citroën: Huile Lesieur

Muzeum vystřihovánek

Reklamní vystřihovánka furgonu Citroënu 2CV AZU pochází z Francie. Auto se vyrábělo v letech 1954–1972. V roce 1955 několik dodávek zakoupil tradiční výrobce olejů Huile Lesieur a používal je na rozvážku svých výrobků. Lesieur je francouzská zemědělsko-potravinářská společnost založená v roce 1908. Logo se čtyřmi červenými diamanty pochází z roku 1909 a symbolizuje spojení Georgese Lesieura a jeho tří synů.

Vystřihovánka auta Citroën v časopisu ABC •  Josef Kropáček

Furgon 2CV AZU byl velmi rozšířený a jezdil v řadě firem. Právě proto měly Lesierovy vozy zářivě zelený nátěr s bílými vlnami a červenými nápisem a logem, aby je nebylo možné přehlédnout v přemíře konkurence. (Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz.)  

Návod na slepení vystřihovánky:

Sestavení modelu začněte přípravnými pracemi: narýhováním lomových čar, vystříháním dílů a jejich naohýbáním. Vytvarování karoserie, která je z jednoho dílu, vyžaduje trpělivost a přesnost. Nespěchejte a před nanesením lepidla si místa spojů vyzkoušejte nanečisto.

Pokračujte přilepením zadního spodního dílu. U předního spodního dílu před nalepením prořízněte vyznačený kruhový otvor pro otáčecí nápravu. Vytvarujte pravý a levý blatník, nalepte je na vyznačená místa. Zbývá sestavit kola a na blatníky přelepit světla. Pro dosažení lepšího vzhledu doporučujeme v průběhu stavby jednotlivé díly retušovat.

VYDAVATELSTVÍ: Lesieur

DODÁVKA HUILE LESIEUR

ROK VYDÁNÍ: 1955

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 14,5 x 21 cm

SÉRIE: ZÁBAVA

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

OBTÍŽNOST: SNADNÉ

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 22/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC