Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihni a sestav si papírový model auta Škoda Yeti a vystřihovánku miniboxu sídliště Janov - zastřešení nádražního celku. Tady najdeš fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Automobily

Škoda Yeti

Vůz městské policie a výstava modelů

Můžete si postavit jeden ze dvou služebních vozů Škoda Yeti 116 nebo 129, které používala Městská policie v Praze 9. Vystřihovánku uveřejňujeme jako pozvánku na červencovou výstavu papírových modelů v pražském Muzeu policie ČR. Více se dozvíte v příštích ABC.

Přípravné práce

1.Slepíte jeden ze dvou vozů a případně použijete volitelné doplňky (plastické blatníky, kliky dveří, lišty). Čísla těchto dílů jsou podložena růžovou barvou. Čísla základních dílů jsou podložena žlutou. Přilepení některých doplňků (budete na ně v návodu upozorněni) není na modelu vyznačeno, protože pokud je nepoužijete, pak by bílá místa rušila vzhled. Orientujte se dle návodných kreseb (dále jen NK). Model je náročný na tvarování boků karoserie. Prostudujte si NK s návazností jednotlivých dílů. Dbejte, aby díly karoserie lícovaly se  středovými ryskami na dílech.

Papírový model škody Yeti •  Pavel Skokan

2. Na ruby dílů 1, 2, 21, 22, 23 a 24 přenesete úsečky A–A až E–E, budete na ně později lepit žebra nosičů kol a plastické blatníky. Díly 40a, 67a, 74 (2×), 78 (2×), 90 a 91, 101 (4×), 103 (2×) podlepíte kladívkovou čtvrtkou. Díly 62 (2×) a 63 (2×) podlepíte kancelářským papírem. Díly 15, 30, 31, 49, 50, 70, 71, 72 (2×) 86 a, b a 96 (4×) podlepíte kartonem o síle 1 mm.

3. Ze špejle o průměru 2 mm si připravíte osu přední nápravy 80 a zadní 81. Natřete je tmavě šedou barvou. Z drátku o průměru 0,5 mm nebo štětiny z koštěte připravíte vedení napájení majáku 104 a anténu 99. Konec antény opakovaně ponoříte do disperzního lepidla a po zaschnutí vzniklou kuličku natřete černou barvou.

Návod na slepenívystřihovánky:

Návod na slepení •  Pavel Skokan

1. Stavbu zahájíte slepením boků karoserie. NK1 Vystřihnete a vytvarujete boky 1 a 2 (pokud se rozhodnete pro složitější variantu s plastickými blatníky, tak světle modré plochy odstřihnete a vyříznete prohlubně klik dveří). K vytvarovaným bokům přilepíte technické chlopně 3 (2×), 4 (2×). Pokud chcete, doplníte boky prohlubněmi 5 (4×), klikami 6 (4×) a lištami 62 (2×) a 63 ( 2×). Pokud stavíte jednodušší variantu, tak boky doplníte předními naznačeními plastičtějších blatníků 17, 18 a zadními 19, 20. Lepíte na světle modré plochy na bocích 1 a 2.

2. Ke střeše 7 (kde nezapomeňte udělat otvory pro vedení napájení majáku a anténu) můžete přilepit díl 35 a střechu odzadu postupně přilepíte k oběma bokům karoserie. NK1 Z rubu kapoty motoru 8 přilepíte díl 15 a po proschnutí ji ještě doplníte dílem 16, který lepíte na plochu vytvořenou sílou dílu 15. Celek opět přilepíte k oběma bokům karoserie 1 a 2. Po mírném proschnutí přilepíte natupo ještě spodní část čelního skla ke hraně dílu 16.

3. Nyní k masce vozu 9 (pokud zpracováváte plastické blatníky, tak nezapomeňte dle naznačených červených rysek udělat prostřihy po liniích předních blatníků v délce cca 5 mm) přilepte chlopně 10, 11, 14 spolu se světly 12 (2×) a 13 (2×). NK1 Pokud stavíte složitější variantu modelu, tak nyní k bokům 1 a 2 přilepíte lemy předních blatníků 21 a 22. Lepte je od středu, kde využijete přenesených úseček A–A. Nyní můžete celou přední část přilepit k dílům 1, 2, 8, 21, 22 (jednodušší varianta 17, 18). K základní části kapoty motoru 8 přilepte díl 27, který nezapomeňte v jeho přední části dle naznačených červených rysek nastřihnout v délce cca 2 mm.

Díl 27 na díl 8 lepte jen na jeho okrajích. Přední část kapoty 27 vytvarovanou do mírného oblouku přilepíte ke chlopni 14. Tento celek dokončíte přilepením dílu 28 k dílu 9 a dílu 29 spolu s dílem 32. K přednímu nárazníku 26 přilepíte jeho chlopeň 25. Vytvarovaný nárazník přilepíte k masce 9. Ke spodní hraně masky 9 nyní přilepíte z rubu žebro 31, kterým zafixujete správný tvar přední části vozu. Celek doplníte přilepením spodního žebra 30 spolu s díly 33 a 34.

Návod na slepení •  Pavel Skokan

4. Pokračujete zpracováním zadní části vozu. NK2, NK5 K technické chlopni 36 přilepíte díl 37 a celek postupně přilepíte ke střeše 7 a bokům 1, 2. Zvolte si číslo služebního vozu a podle toho pokračujete přilepením zadního skla 38. Do dílu 41 vlepíte zpracovaný prolis 42 spolu s SPZ 43 (dle zvoleného čísla vozu), chlopní 39 a dílem 64. Celou zadní část přilepíte k zadnímu sklu 38 a technickým chlopním 3 (2x). 

Zadní část vozu zafixujete přilepením lemů 45, 46, 47, 48 a výztužných žeber 49, 50, která přilepíte z rubu dílu 64. Vytvoříte tak hranu zadního nárazníku, na kterou budete později lepit díl 51. Předtím při složitější variantě nejprve k bokům karoserie 1 a 2 na úsečky D–D přilepíte lemy zadních blatníků 23 a 24 spolu se zadními světly z dílů 56 (2×), 57 a 58.

Nyní můžete k zadní části přilepit díl 51 ke hraně žebra 50, lemům blatníků 23, 24 a bokům karoserie 1, 2. Při jednodušší variantě boky dílu 51 přilepíte k dílům 19, 20, 1 a 2. Dále k technické chlopni 52 přilepíte díl 53 a celek přilepíte k dílu 51. K zadnímu podběhu 54 přilepíte chlopně 55 (2×) spolu s prolisem na výfuky 82 a celek přilepíte ke spodní části zadního nárazníku, chlopni 52. Celek zatím odložíte.

Návod na slepení •  Pavel Skokan

5. Navážete zpracováním předního nosiče kol spolu s jeho závěsy. NK4 K dílu 66 přilepíte přední žebro 65 spolu s výztuhou 71, kterou lepíte k horní hraně dílu 65. Základ nosiče dokončíte přilepením zadního žebra 67 z rubu vyztuženého dílem 67a. Vnitřky závěsů kol 74 (2×) oblepíte vnějšky 75 (2×), doplníte brzdovými bubny 76 (2×) a hotové závěsy přilepíte k nosiči 66. Při lepení nosiče vycentrujete pomocí přední osy 80. Hotový přední nosič vlepíte do karoserie: nejprve dílem 67 k bokům na úsečky B–B a pak k přední části na žebro 30.

6. Pokračujete slepením zadního nosiče. NK4, NK5 K dílu 69 přilepíte žebro 40 z rubu vyztužené dílem 40a spolu se zadním žebrem 68 a výztuhou 70. Vnitřní části zadních závěsů kol 78 (2x) oblepíte vnějšky 77 (2×) a doplníte brzdovými bubny 79 (2×). Nosiče stejně jako u přední nápravy pomocí osy zadních kol 81 vycentrujete a přilepíte k dílu 69.

Hotový nosič opět vlepíte do karoserie. Nejprve žebro 40 k bokům karoserie 1 a 2 na úsečky C–C, následně k zadní části na úsečky E–E a spodní hranu dílu 54. Prolis výfuků přilepíte k žebru 70.Ke střední části 73 přilepíte výztuhy 72 (2×). Připojením tohoto celku k dílům 67, 1, 2 a 40 střední část vozu uzavřete. Spodní část vozu ještě doplníte přilepením dílů 84, 85 a výfuky 83 (2×).

Návod na slepení •  Pavel Skokan

7. K přední části 34 přilepíte dle čísla zvoleného vozu SPZ 44. Na čelní sklo 7 připojíte stěrače 60, 61. Umístíte stěrač zadního okna 59. Díly zrcátek 86 a, b (2×) slepíte k sobě, oblepíte plášti 87 (2×), doplníte předními čely 88 (2×) a zadními čely 89 (2×). Hotová zrcátka po proschnutí přilepíte na vyznačená místa na bocích karoserie 1 a 2. Model doplníte slepením střešního nosiče z dílů 90 (2×), 91 (2×) a přilepíte jej natupo dle NK ke střeše 7.

Návod na slepení •  Pavel Skokan

8. Následuje slepení kol. NK 3 K dílům 92 (4×) přilepíte vnitřky 93 (4×) a celky přilepíte k bokům pneumatik 94 (4×). Z papíru si nařežete proužky o šířce plášťů kol 95 a pomocí nich pláště 95 (4×) slepíte. Zesílíte tak vnitřní stěny, ke kterým pak pohodlně přilepíte vnitřní boky kol 94 (4×). K vnějším bokům 97 (4×) přilepíte výztuhy 96 (4×). Hotové boky přilepíte na běhouny 95 (4×). Po proschnutí kola nasunete na osy 80, 81 a zakápnete lepidlem. Po proschnutí kola dokončíte přilepením poklic 98.

9. Pokračujete majákem s držáky. K majáku 100 nejprve přilepíte jeho dvě chlopně, výztuhy 101 (4×) a maják uzavřete. K vnějším dílům držáku 102 (2×) přilepíte vnitřní díly 103 (2×). Hotové držáky dle NK přilepíte na vyznačená místa k majáku 100. K celku do otvoru v majáku 100 vteřinovým lepidlem vlepíte vedení napájení 104, necháte proschnout. Hotový maják přilepíte k vozu držáky 102, 103 natupo mezi střešní nosiče z dílů 90, 91 a otvoru ve střeše 7. Model dokončíte přilepením antény 99 do držáku 35 na střeše 7.

Návod na slepení •  Pavel Skokan

SÉRIE: AUTOMOBILY

AUTOR: Pavel Skokan

MĚŘÍTKO: 1 : 43

OBTÍŽNOST: složité

 

Miniboxy

Sídliště Janov

Dokončení nádraží: Zastřešení

Na Janov přímo navazuje nádraží. Jde o situačně jiný systém, funguje i samostatně. Je ale nutné mít situace a vystřihovánky celku z ABC č. 7/2023, ABC 8/2023, a ABC 11/2023! Dopravní uzel je zpracován v provozně optimální formě, najdete zde bezkolizní příchod a odchod pěších, odstavení aut v parkovacím domě postaveném dříve, napojení na cyklostezku s cyklověží, předjezd osobních aut a taxi.

Navazuje autobusové nádraží s napojením duobusů (autobusy s možností pohybu po kolejích) na železniční systém a tramvají v režimu TramTrain (tramvaje s možností jízdy po železničních kolejích). Budeme pokračovat železničním muzeem napojeným podzemním koridorem na nádražní budovu. Koridor také propojí centrum Janova s parkem podél řeky.

Zastřešení nádražního celku: základní varianta (vlevo nahoře), volitelná varianta 1 (nahoře vpravo), volitelná varianta 2 (dole) •  Milan Weiner

Z ABC č. 12 si slepíte další prvky nádražního celku: dokončení zastřešení autobusového nádraží a zastřešení nástupiště přestupní stanice TramTrain. Kdo nechce, tak nástupiště TramTrain zastřešovat nemusí.  Buď si nádražní celek slepíte jako samostatný model, nebo ho přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021, v ABC č. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 23/2022 a v ABC č. 1, 4, 5/2023.

Návod na slepení vystřihovánky:

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe, podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Zastřešení autobusového nádraží (díly č. 1–15):  

Detail táhel zastřešení autobusového nádraží •  Milan Weiner

Díl č. 1 nalepte na vlnitou lepenku silnou 2 mm (případně slepte několik čtvrtek) a pod zátěží nechte proschnout. Po oříznutí propíchněte otvory pro sloupy. Hrany přelepte díly č. 2–5. Přilepte stanovou střechu, díl č. 7. Sloupy, díly č. 6, stočte do ruliček, nalepte na špejle a vlepte do připravených otvorů. Žlutý pruh je nad střechou. Dbejte na kolmost v obou rovinách. Tímto vznikl základ zastřešení, které můžete dokompletovat v několika variantách, viz návodná kresba (modře podložené díly č. 11 jsou pro variantu bez zastřešení nástupiště TramTrain).

Slepte obě poloviny dílů č. 8–15. Náročnější provedení spočívá ve vyříznutí šedých ploch a ponechání táhel. Všechny díly, mimo č. 13 a 15, přilepte na tupo (bodově) ke sloupům a střeše. Na sloupy nasuňte a přilepte sestavenou střechu nástupiště TramTrain (viz níže). Dolepte díly č. 13 a 15.

Zastřešení nástupiště TramTrain (díly č. 21–27): 

Propíchněte otvory pro sloupy v dílech č. 21, 22 a 27. Díly č. 21 a 22 přehněte na polovinu, pomocí chlopně (krok 1) slepte a pod zátěží nechte proschnout. Následně slepte obě poloviny dílů č. 23–25 a 27. Sloup, díl č. 26, slepte do ruličky. K dílu č. 27 přilepte (tečky na tečky) díly č. 21 a 22. Přilepte čela, díly č. 23–25.

Sloupy obou zastřešení přilepte k situaci (ABC č. 7/2023).

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: snadné

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 12/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC