Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 8/2021 vychází papírový model českého lehkého proudového letounu L-39NG z Aero Vodochody. Vystřihněte si ho a slepte, ale nezapomeňte si přečíst naši reportáž z míst, kde se engéčko vyrábí a testuje! Nechybí ani druhá část historické vystřihovánky americké kuchyně z roku 1910. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Letadlo Aero L-39NG

Vystřihovánka pro Václava Šorela

Model lehkého proudového letounu bychom rádi z podnětu jeho autora Pavla Skokana věnovali památce našeho dlouho-letého kolegy a kamaráda Václava Šorela. Pro ABC psal dobrodružné komiksy (Vzpoura mozků, Tvrz, Galaxia a další), články věnované letectví, tvořil rukodělné návody a vystřihovánky nejen vesmírné techniky. Později se věnoval psaní knih.

Zemřel vloni 8. září ve věku 83 let.

Pilot a modelář: Václav Šorel

Pilot a modelář: Václav Šorel

Přípravné práce

1. Na stavbu modelu budete potřebovat nůžky, pravítko, nožík (odlamovací nůž) na nařezávání hran a vyřezávání z plochy listu, disperzní a vteřinové lepidlo, tenký drátek nebo špendlík na osy kol 97 a 98, špejli na podvozkové nohy a zátěž, pokud budete stavět model s vytaženým podvozkem.

2. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby označené černou tečkou budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím). Červenou úhlopříčkou jsou vyznačeny otvory k vyříznutí. Zelené tečky u dílů a na dílech značí jejich spodní hranu pro snadnější orientaci při lepení.

Foto:  Pavel Skokan

3. Kartonem o síle 0,5 mm podlepíte díly 30, 32, 74, 78 a 99. Kartonem o síle 1 mm podlepíte díly 5, 6, 9, 14, 23, 46, 58, 59, 70, 71, 75. U žeber případně nemusíte prořezávat kulaté otvory, ale pokud to uděláte, budou se vám pak lépe usazovat v trupu.

4. Na ruby dílů 1, 7, 10, 12 a 15 si přenesete úsečku A-A, na kterou budete lícovat vnitřní žebra trupu. U dílu 36 si na rub přeneste modré rysky, od kterých budete lepit rubové chlopně 39 a 42.

5. Základní jednoduchá verze (dále jen JV) má žluté podložení čísel a modré návodné kresby (dále jen NK). Složitější verze (dále jen SV) má zelené podložení čísel a rozdíly jsou patrné na oranžových NK. Model můžete postavit s vytaženým nebo zataženým podvozkem.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu zahájíte sestavením trupu. K dílu 1 přilepíte jeho chlopně 2 a 3. Pokud stavíte model s podvozkem, nezapomeňte v dílu 1 proříznout otvor pro přední podvozkovou nohu.

Pokud stavíte SV, proříznete otvor chlazení a z rubu přilepíte díl 4. Díl slepíte, ale zatím neuzavírejte jeho vrchní středovou část. Do vzniklého celku na rysky A-A vlepíte žebra 5 a 6. Pokud stavíte model s podvozkem, přilepíte na rub chlopně 2 výztuhu přední podvozkové nohy 23.

Český letoun L39NG a hry pro mechaniky v ABC

Český letoun L39NG a hry pro mechaniky v ABC

2. V dílu 7 si prořežete otvory pro podélnou výztuhu křídel 69 a přilepíte k němu jeho chlopeň 8. Díl 7 slepíte ho a opět na rysku A-A natupo přilepíte žebro 9. Vzniklý celek přilepíte k přední části k chlopni 3. Ke střední části 10 přilepíte chlopeň 11, díl vytvarujete, slepíte a přilepíte k celku k chlopni 8.

3. Samostatně zpracujete zadní část trupu. K dílu 12 přilepíte chlopeň 13 a díl slepíte. Do vzniklého celku na rysku A-A vlepíte žebro 14. U SV k dílu 15 přilepte chlopeň 16 a slepíte ho.

Pomocí chlopně 18 slepíte díl 17 a celek přilepíte k předchozímu celku ke chlopni 16. K tomuto celku ještě natupo na rysku A-A přilepíte žebro 22. Z dílů 19, 20 a 21 slepíte výstup trysky a celek zezadu nasunete do zadní části.

Foto:  Pavel Skokan

Prostrčíte ho žebry 14 nebo u SV 22 a přilepíte ho k bokům a ke spodku zadní části. Případně ho můžete zezadu po zasunutí přilepit i k žebrům 14 nebo u SV 22. Po proschnutí můžete zadní část přilepit k trupu ke chlopni 11.

4. Z dílů 30, 31 32 a 33 slepíte boky odřezávačů mezní vrstvy a přilepíte je natupo na příslušná místa na díle 7. K nim pak na díly 30, 32 přilepíte samotné odřezávače 34, 35. Orientujte se dle NK a zelených teček. Díl 30 není v NK znázorněn. Díly 31, 33 lepíte natupo k vnějším hranám dílů 30, 32.

5. Budete pokračovat vzduchovými kanály. Pokud stavíte SV, můžete si v dílu 36 prořezat 5× NACA vstupy a z rubu přilepit díly 37 (2×) a 38. Od na rub přenesených modrých rysek přilepíte chlopně 39, 42 a díl vytvarujete.

Foto:  Pavel Skokan

K celku přilepíte přední části kanálů 40, 43 a jejich vnitřky 41, 44. Nyní můžete hotové kanály přilepit k trupu. Nejprve k vrchní části, a pak natupo postupně k oběma bokům. Nyní k trupu můžete přilepit žebra hřbetu 45 a směrovky 46.

6. Dále slepíte směrovku 47. Pokud stavíte SV, můžete si narýhovat její pohyblivou část a po slepení proříznout a ohnout dle červených rysek. Do prořezů ve směrovce 47 vlepíte VOR antény 48 (2×). Směrovku vytvarujete a slepíte.

Pozor, v její spodní části pod koncem chlopně ji nelepte k sobě pro zasunutí chlopně vrchní části výškovky 54 a 55.

Hotovou směrovku přilepíte natupo k dílům 10, 12 nebo u SV k dílům 10, 15, 16 a žebru 46. Slepíte hřbet: Ke směrovce 47 a výztuze 45 přilepíte jeho zadní část 49 a postupně natupo a k výztuze 45 a dílu 7 lepíte postupně směrem dopředu jeho díly 50, 51, 52 a 53.

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

7. Pokračujete výškovkou. Pokud stavíte SV, můžete si opět narýhovat její pohyblivou část a po slepení proříznout a ohnout dle červených rysek. Slepíte k sobě její vrchní části 54, 55 a ke vzniklému celku přilepíte její spodek 56, ke kterému ještě přilepíte přechod 57.

Hotovou výškovku zezadu zasunete do spodní části směrovky 47 a přilepíte k bokům a zadní části dílu 12 nebo u SV dílů 16, 17.

8. Pokračujete kabinou. K dílu 1 přilepíte její žebra 58 a 59. Samotnou kabinu slepíte z dílu 60 a jejich chlopní 61, 62. U SV kabinu slepíte z dílu 63 a chlopní 64, 65, 66, 67 a 68. Hotovou kabinu natupo přilepíte k přední části 1 a vrchní části hřbetu 53. K žebrům 58 a 59 ji lepit nemusíte.

9. Následuje slepení křídel. Pokud stavíte model s podvozkem, nezapomeňte si v křídlech 72a 76 vyříznout žluté obdélníčky. Nejprve prořezy v díle 7 prostrčíte podélné žebro křídel 69 a z venku ho k dílu 7 přilepíte.

Foto:  Pavel Skokan

Po proschnutí k němu ještě přilepíte příčná žebra 70 a 71. Díl 71 není v NK znázorněn. Vystřihnete a vytvarujete samotná křídla, ke kterým, pokud stavíte model s podvozkem, přilepíte z rubu vyříznutých žlutých obdélníčků podlepy 73, 77 spolu s výztuhami hlavního podvozku 75 (2×).

Ke křídlům ještě natupo přilepíte jejich konce 74, 78 a křídla slepíte. Pozor, aby se vám při lepení nezkroutila. Po proschnutí je můžete nasunout na podélné žebro 69, příčná žebra 70, 71 a natupo přilepit k bokům trupu, dílům 7 a 10.

K žebrům 69, 70 a 71 je opět nemusíte přilepovat. Po proschnutí je ještě dle NK doplníte přilepením přechodů 79 a 80.

10. Pokračujete podvozky, nejprve přední. Kdo chce, může vynechat osy kol 97, 98 a přilepit kola napevno. Špejli nebo tenký drátek 81 oblepíte dílem 82. K tomuto celku dle šablony ve vystřihovánce přilepíte boky 83, 84.

Přední kolečko slepíte z pláště 85, ke kterému přilepíte chlopeň 86, jejichž přečnívající část namotáte dovnitř, čímž nasílíte jeho stěnu, ke které přilepíte jeho boky 87 (2×). Pomocí osy 97 jej přiděláte k bokům 83, 84 a zakápnete vteřinovým lepidlem. Hotové přední kolečko můžete přilepit do trupu do otvorů v dílech 2 a 23.

Foto:  Pavel Skokan

11. Na hlavní podvozek si ze špejle slepíte díl 88 (2×). K nim přilepíte dle šablony ve vystřihovánce boky 89, 90. Ke krytům 91, 92 přilepíte podložky 99 (2×) a hotové je přilepíte opět dle šablony k nohám 88.

Orientujte se také dle NK. Kola slepíte z plášťů 94 (2×), jejich chlopní 93 (2×), jejichž přesah opět navinete dovnitř běhounu a dokončíte je přilepením boků 95, 96 (oba díly 2×). Hotová kola pomocí osiček 98 (2×) přiděláte k bokům 89, 90 a zakápnete vteřinovým lepidlem. Hotové podvozky vlepíte do otvorů v křídle.

12. Poslední prací je slepení špičky letounu, kterou slepíte z dílu 24 a chlopně 25. U SV špičku slepíte z dílů 26, 28 a jejich chlopní 27, 29. K celku ještě přilepíte předek z dílu 100 a jeho chlopně 101.

Předek dokončíte vlepením špičky ze špejle 102 k vnitřku dílu 100. Pokud stavíte model s podvozkem, vlepte ještě dovnitř předního kuželu zátěž (např. olůvko, šroubek nebo plastelínu). Potom můžete špičku přilepit k trupu ke chlopni 2.

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Pavel Skokan

MĚŘÍTKO: 1:72

NÁROČNOST: 3/3

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Muzeum vystřihovánek

Kuchyně (2. část)

Nábytek pro panenky

Mít domeček či jen pokojíček pro panenky bylo snem snad každého děvčátka. Historie těchto typicky holčičích hraček sahá v Evropě až do 16. století. Ovšem první papírové vystřihovánky interiérů s nábytkem a dalším vybavením se objevují až na sklonku 19. století v Německu a Francii.

Jejich vydávání se věnovala řada známých i neznámých firem, díky čemuž jednotlivé výtisky dosahovaly různé úrovně složitosti a výtvarných kvalit. Rozlišujeme dvě podoby – nábytek včetně dílů stěn i podlahy a samostatný nábytek.

Příkladem za všechny uveďme několikastránkový soubor nábytku pro panenky, jenž vycházel na pokračování ve dvacátých letech na zadní straně dánského časopisu pro děti Allers Familj journal. Autorem byl Hans-
-Christian Madsen.

Vystřihovánka kuchyně, jejíž první část vyšla v minulém ábíčku, pochází z roku 1910 z USA. Z dalších čísel ABC si budete moci postavit ještě jídelnu, obývák a ložnici.

Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz 

Návod na slepení vystřihovánky

Originální návodný text jen obecně a velmi stručně říká, jak z vystříhaných dílů nábytek sestavit. „Požadovaného tvaru nábytku docílíte, pokud budete postupovat podle pokynů. Díl přesně a opatrně nůžkami vystřihněte po celé černé vnější linii. Poté ostrým nožem prořízněte malé plné černé čáry ----. Ohybové hrany jsou označené tečkovanými ……. čarami.

Skrz malé plné černé čáry vyříznuté nožem je třeba protáhnout malé jazýčky. Pro pevné udržení tvaru použijte lepidlo tam, kde je označeno P nebo PASTE (přilepit). Každý kus nábytku je kompletní, s výjimkou těch, které jsou označeny A a A atd.; tyto díly mají být spojeny dohromady, aby vytvořily kompletní kus nábytku.“

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 4