Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 7/2021 vychází pokračování papírového modelu westernového městečka Red Rock. Nechybí ani první část historické vystřihovánky americké kuchyně z roku 1910. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Westernové městečko Red Rock City

Budovy 5, 7, 18 + vodní věž + most + vlak

Od začátku roku uveřejňujeme městečko Red Rock City. V ABC č. 1, 2, 4 a 5 již vyšel podklad se skalami, klády a budovy pohřebníka, saloonu, hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu, radnice, kostela, městského maršála, holiče, dále skalní útvary a šibenice. Z ABC č. 9 si postavíte smíšené zboží, chatrč a jehličnany.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu.

Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Komíny všech budov vyrobte ze špejle o průměru 2 mm. Černé a šedé části os nabarvěte podobným odstínem barvy.

3 Budovy z tohoto čísla je možné ihned lepit na podkladovou plochu.

Návod na slepení vystřihovánky

BANKA (BUDOVA #5)

Foto:  Tomáš Svoboda

1. Dle návodné kresby vytvořte balkon z dílů 1, 2, 3. Nejprve vymodelujte díl 1, zespodu na něj připevněte díl 2 a nakonec oba díly zepředu spojte dílem 3. Celek pasuje na obvodové zdi 4.

Před přidáním střechy a zdí 5 nezapomeňte v dílu vytvořit dva otvory pro komíny. Jakmile budou obvodové zdi budovy kompletní, uzavřete model zespodu dílem 6. Komíny 7 (2×) upevněte shora do dílu 5.

Foto:  Tomáš Svoboda

VODNÍ VĚŽ

2. Vyrobte nosníky 1, shora na něpřilepte podlahu 2 a zdola podklad 3. Věnujte přitom pozornost orientaci dílu 3. Chlopeň pro žebřík musí souhlasit se šipkou na dílu 2. V dílu 4 vyřízněte otvor pro nálevku 5.

Nádrž nejprve samostatně vymodelujte a teprve pak do ní dle návodné kresby upevněte díl 5. Celek přilepte na podlahu 2 podle chlopní označených písmeny a, b.

3. Vršek nádrže tvoří díly 6, 7, sestavte jej samostatně a teprve pak přidejte ke zbytku modelu. Žebřík 8 spojuje díl 3 se stříškou 7.

Foto:  Tomáš Svoboda

NÁDRAŽÍ (BUDOVA #7)

4. Vymodelujte obvodové zdi 1 a shora je opatřete střechou 2 s vyřezaným otvorem pro komín. Na čelo budovy pasuje cedule 3.

Čekárnu sestavíte dle návodné kresby z dílů 4,5, 6. Celek patří na levou stranu budovy (při pohledu z kolejí), zatímco prostor pro náklad z dílů 5, 7, 8, 9 má být na straně pravé.

5. Papírový model dokončíte přidáním podkladu 10 a komínu 11. Jako bonus lze nádraží libovolně doplnit o lavičku L, boxy B, X a dva sudy. Sudy vytvoříte obmotáním dílu D okolo osy S – špejle o průměru 3 mm. Shora je nutné sudy zaretušovat hnědou barvou.

Foto:  Tomáš Svoboda

OBCHOD SE ZBRANĚMI (BUDOVA #18)

6. V dílu 1 nejprve vyřízněte otvory pro komín a přístřešek, pak jej dle návodné kresby vymodelujte. Přístřešek tvoří díly 2, 3. Při jeho lepení dejte pozor, aby se neslepily chlopně, za které má být upevněn do dílu 1. Jakmile úspěšně spojíte přístřešek s dílem 1, celek podlepte dílem 4 a doplňte o komín 5.

MOST

7. Vymodelujte dle návodné kresby díl 1 a zespodu jej spojte dílem 2. Celek upevněte do kaňonu dle orientačních bodů A-A, B-B.

Foto:  Tomáš Svoboda

LOKOMOTIVA

8. Sestavte díl 1 a shora na něj dle návodné kresby přilepte díl 2. Kabinu 3 spojte se stříškou 4 a celek připevněte na díl 2. Vymodelovaný parní kotel 5 pasuje na díly 1, 2. Kola 6, 7 patří na boky lokomotivy.

9. Parojem 8 a písečník 9 vyrobíte ze špejle o průměru 3 mm. Shora je zaoblete a nabarvěte na pískově žlutou. Komín vznikne obmotáním dílu 11 okolo špejle 10 (průměr 2 mm). Shora komín zaretušujte černou barvou.

TENDR

10. Sestavte díl 1 dle návodné kresby a zespodu k němu přilepte podvozek 3. Uhlí 2 podlepte čtvrtkou, vymodelujte dle křivky vyznačené na dílu 1 a pak jej do tohoto dílu upevněte.

Foto:  Tomáš Svoboda

VAGONY

11. Všechny tři vagony vyrobíte stej- ným postupem. Vymodelujte podvozek 1 a na oba jeho konce dle návodné kresby upevněte díly 2. Sestavte díl 3 a shora jej doplňte střechou 4. Celek spojte s podvozkem 1.

12. Soupravu parního vlaku je možné na podklad umístit libovolně. Buď může do stanice přijíždět z prérie či rokle, nebo může již ve stanici stát.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1:250

NÁROČNOST: 2/3

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Muzeum vystřihovánek

Kuchyně

Nábytek pro panenky

Vystřihovánka kuchyně pochází z roku1910 z USA. Vydavatelství American Colortype Company, zkráceně A.C. Co, bylo založeno v Chicagu v roce 1904 a působilo až do padesátých let. Kromě stovek  A.C. Co vydávalo omalovánky, pohlednice, papírové reklamní předměty a také tehdy velmi oblíbené obrázky do stereokukátek.

Foto:  Tomáš Svoboda

Vydavatelství se významně podílelo na tvorbě tiskových materiálů pro světový veletrh v Chicagu v roce 1933. Mimo dokončení kuchyně v ABC č. 8 si budete moci z dalších ábíček postavit ještě jídelnu, obývák a ložnici. (www.papirovaarcheologie.cz)

Návod na slepení vystřihovánky

Sestavení jednotlivých kusů nábytku i přes svoji jednoduchost vyžaduje precizní přístup. Nejprve si jednotlivé díly prostudujte. Vystřihovánka neobsahuje návodnou kresbu a anglický text pouze upozorňuje na způsoby ohýbání a kompletaci dílů.

Autor vystřihovánky použil tzv. zámkovou technologii fixace, kdy se úzké chlopně zasouvají do prořezů a drží u sebe i bez použití lepidla. Tato metoda je náročná na přesnost modeláře, případná chyba se projeví po sestavení špatnou geometrií nábytku – je křivý.

Foto:  Josef Kropáček

My jsme si při přípravě modelu pro nafocení vytvořili své vlastní chlopně a zámky jsme nepoužívali. Můžete si tak vyzkoušet, jaké to je být autorem vystřihovánky a hledat ideální způsob sestavení židle, stolu či skříně. 

Místa označená písmenem P značí to samé i v češtině Paste = Přilepit. Retušováním střihových a ohybových hran odpovídajícím odstínem barvy docílíte lepšího vzhledu zkompletovaného nábytku.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2021