Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 11/2021 vychází papírový model figurky rytíře z řádu templářů a druhá část jídelny ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návody na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit ABC s vystřihopvánkami online >

Vystřihovánka rytíře z řádu templářů

Obrněný jezdec z 13. století

V dobách, kdy křesťanství ovládlo Evropu, vznikl nový typ vojáka – rytíř – obvykle obrněný jezdec šlechtického původu. Rytíři se organizovali do řádů. Řád templářů vznikl r. 1119 k ochraně poutníků směřujících do nově dobytého Jeruzaléma.

Elitní válečníci historie: Rytíři

Elitní válečníci historie: Rytíři

Jejich služby byly dobře oceňované a moc i bohatství řádu stoupalo. Žili jako mniši, trénovali jako elitní vojáci a časem se stali i velice obratnými bankéři. Vlastnili mnoho hradů od Francie až po Blízký východ. Moc a bohatství jim ale přineslo hodně nepřátel. Vše vyvrcholilo roku 1307, kdy je král Filip IV. označil za kacíře a nechal řád zlikvidovat.

O templářích se traduje řada mýtů. Podle legend cosi objevili v Jeruzalémě: možná Svatý grál, Archu úmluvy či jinou legendární relikvii božského původu. Otázkou dodnes zůstávají i jejich tajemné rituály. Stopy působení Řádu templářů nalezneme také v Čechách.

Foto:  Roland Havran

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje. 3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Návod na slepení

Základní figurka

TĚLO A HLAVA

1. Začneme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory. Na vršek přilepíme část drátěné kukly 2. Celek zatím odložíme.

2. Sestavíme krk z dílu 3 a dvou dílů 4. Do dílů si připravíme otvory. Vytvarujeme hlavu 5, osadíme ji nosem 6 a zespodu uzavřeme dílem 7. Je jedno, jestli krk přilepíme napevno k trupu nebo k hlavě, důležité je, aby alespoň v jednom místě zůstal pohyblivý.

Foto:  Roland Havran

NOHY

1. Sestavíme stehna 8 (2×). K nim zespodu přilepíme kolena 9 (2×). Dále postupujeme sestavením lýtek 10 (2×) a k nim připevníme chodidla 11 (2×).

2. Již nyní spojte nohy v koleni kouskem párátka, zakápněte lepidlem a nechte dobře proschnout. Po zaschnutí přilepte ke stehnům část I pláště 12 (2×). S přilepeným pláštěm by se vám ke kolenním spojům špatně dostávalo.

RUCE

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1. Nejdříve vytvarujeme ramena 13 (2×) a pak také spojovací kroužky 14 (2×). Nyní začneme sestavovat ruku od spodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme předloktí 15 (2×). Dále si připravíme dlaně 16 (2×) a jisticí kroužky 17 (2×). Do obou dílů si připravíme otvory.

2. Pokračujeme lokty 18 (2×) a k nim připojíme spojovací trubičky 19 (2×). Necháme dobře proschnout. Následují horní části paží 20 (2×). Do těchto dílů vytvoříme velké otvory a také kroužky 21 (2×).

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

SESTAVENI FIGURKY

Podle kreseb ve vystřihovánce nařežeme spoje z párátek.

1. Nohy již máme připravené a spojené. Po proschnutí je i s pláštěm vsadíme do trupu a spojíme kyčelními spoji, které zakápneme lepidlem.

2. Dále prostrčíme trupem ramenní spoje. Na oba jeho konce nasuneme ramena 13 a oba konce zajistíme kolečky 12. Zakápneme lepidlem a necháme dobře proschnout. Do dlaní 16 vsadíme spojovací tyčky a zakápneme lepidlem.

Po zaschnutí jej nastrčíme do předloktí, zajistíme kolečky 17 a zakápneme lepidlem. Celé části spojíme s lokty loketními spoji a opět zakápneme.

Nyní nastrčíme celky do dílů 20 a zajistíme kolečky 21. Dbejte, aby spoje zůstaly pohyblivé! Hotové ruce už stačí jen nasunout do ramenou, zajistit spojem a zakápnout lepidlem.

3. Krční spoj můžeme nasunout do trupu volně nebo zakápnout velmi malým množstvím lepidla.

Foto:  Roland Havran

VÝZBROJ

1. Přibližně na střed opasku přilepíme jeho koncovku 1. Sestavíme pouzdro na meč 2, které přilepíme kapkou lepidla k opasku na levý bok. Přehnutím vytvoříme meč 3. Necháme ho dobře proschnout pod zátěží nebo jej můžeme podlepit silnějším papírem. Meč by měl být rovný a měl by jít opatrně zasunout do pouzdra. Na kolena přilepíme chrániče 4 (2×) a na ně špičky 5 (2×).

2. Hrncová přilba sestává z dílu 6. Na něj přilepíme díl 7 a celek uzavřeme dílem 8. Špičatý nánosek by měl být ohnutý a přilepený k přilbici. Přilba by měla jít volně nasadit na hlavu.

3. Štít 9 přehneme, slepíme a necháme dobře proschnout pod zátěží. Poté jej mírně zakulatíme. Zezadu na štít přilepíme pásky pro držení 10 (2×) a velký pásek přes hlavu 11. Připravíme si 20 cm dlouhou špejli a na její vrcholek přilepíme přehnutím špici kopí 12 a hned pod ní praporec 13. Černá barva patří dolů a kříž ke špici. Po zaschnutí můžeme praporec mírně zvlnit.

FINÁLNÍ PRÁCE

Zaretušujte hrany modelu vodovkami. Přetřete také vnitřní strany pásků na štítě a natřete hnědou barvou špejli – kopí. Přečnívající spoje můžete obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

PŘIPRAVIL: Roland Havran

NÁROČNOST: 3/3

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Muzeum vystřihovánek

Vystřihovánka jídelny - 2. část

Nábytek pro panenky

S čím si hraje vaše Věra od rána až do večera? Ani s pannou ani s míčkem, ale s dětským pokojíčkem! S tímto veršovaným sloganem se tentokrát vydáme do historie vystřihovacích dětských pokojíčků na přelomu 40. a 50. let minulého století.

Pražské nakladatelství Hermes V. J. Procházky a spol. vydalo obálku s výše uvedeným textem, která skrývala arch papíru s natištěnými třemi stěnami a podlahou a také kartonový list s vystřihovánkami stolu a čtyřmi židlemi. U druhého vydání byl ještě přiložen list s oblékacími figurkami rodiny s dětmi a služkou.

Foto:  Josef Kropáček

Nakladatelství Hermes za krátkou dobu svého působení stačilo publikovat již jen dvě vydání oblékací panenky Eva, Divotvorné obrázky – hru s vystřihovacími skládacími figurkami a Sokolské vystřihovánky upomínající na XI. všesokolský slet z června 1948.

Vystřihovánka jídelny, jejíž první část vyšla v ABC č. 10, pochází z roku 1910 z USA a je od vydavatelství American Colortype Company. Dále budou následovat ložnice a obývák.

Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz 

Návod na slepení

Před započetím lepení doporučujeme pečlivě prostudovat jednotlivé díly a představit si, jak se ohýbají a skládají. Můžete využít možnosti fixace dílů pomocí zámkových chlopní a prořezů nebo si vytvořit chlopně vlastní a postupovat stejně, jako jste zvyklí při sestavovaní současných modelů.

Větší pozornost věnujte konstrukci stolu. V dolní části nohy, na které je uchycena deska, se musí prořezat čtyři ozdobné a zároveň zpevňující prvky. Pro lepší vzhled nezapomeňte na celkovou retuš vhodnými odstíny barvy.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Koupit ABC s vystřihopvánkami online >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021