Rytíř

Sdílej
 
Dnes jsme pro vás připravili další postavičku do série vystřihovánek pro nejmenší papírové modeláře. Jde o středověkého rytíře. Stavba modelu je velice jednoduchá, přesto doporučujeme pracovat pomalu a pečlivě. Před stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodné kresby.

Dnes jsme pro vás připravili další postavičku do série vystřihovánek pro nejmenší papírové modeláře. Jde o středověkého rytíře. Stavba modelu je velice jednoduchá, přesto doporučujeme pracovat pomalu a pečlivě.

Foto
Přípravné práce
Před stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodné kresby. Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany ohýbané do rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čárou ( -.-.-.-). Přerušovanou čárou (-----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Čísla těchto dílů jsou vždy vepsána uvnitř chlopní. Výřezy a prořezy v dílech jsou značeny červenou úhlopříčkou nebo krátkými červenými čárami. Celou vystřihovánku doporučujeme podlepit slabým kancelářským papírem.
Slepení vystřihovánky
Foto
Vystřihněte a slepte tělo rytíře, díl 1. Do proříznutých otvorů na bocích těla vsuňte a zalepte vytvarované ruce, levou 7 a pravou 8. Při tvarování se orientujte podle návodné kresby. Stočte a slepte krk, díl 5 a usaďte ho a přilepte na vyznačené místo na dílu 1. Dále zpracujte horní část brnění, díl 6 nasuňte ji vyříznutým otvorem na krk a přilepte na vrchní část dílu 1. Stočte a slepte hlavu rytíře, díl 2, a uzavřete ji díly 3 a 4.
Po proschnutí hlavu usaďte na krku 5 a přilepte. Z pláště 11 a horní části 12 zpracujte přílbu. Po proschnutí přilepte na vyznačená místa na bocích přílby zpracované a vytvarované hledí, díl 13. Přílbu dokončete vsunutím a přilepením chocholky 14. Po proschnutí hotovou přílbu nasaďte na hlavu rytíře. Záleží jen na vás, zda ji přilepíte napevno, nebo ji necháte sundavací.
Pokračujte zpracováním štítu, díl 9, který vytvarujte a přilepte vyznačeným místem k levé ruce 7. Do pravé ruky rytíře vlepte meč, díl 10. Opět se orientujte podle návodné kresby.
Tím je postava rytíře hotová, nechte ji proschnout a můžete se pustit do stavby hradu.
Začněte pláštěm, díl 15, ke kterému po slepení přilepte zpracovaný horní díl 16 a nechte proschnout. U tohoto dílu nezapomeňte vyříznout vyznačený otvor pro věž hradu a otvory pro tužky. Dále vystřihněte a zpracujte hradby 2x 17, které postupně přilepte na vyznačená místa na dílu 16. Hotový celek usaďte na vyznačená místa na předem zpracovaném podstavci 23 a přilepte.
Stočte a slepte plášť věže, díl 18. Stočenou část věže vsuňte vyříznutým otvorem v dílu 16 na doraz k podstavci 23 a přilepte. Stočte a slepte plášť střechy 19 a uzavřete jej dílem 20. Dále stočte a slepte plášť osazení 21 a přilepte jej na vyznačená místa na dílu 20. Celek dokončete vlepením vnitřního dílu 22 a nechte proschnout.
Střechu, která zároveň slouží jako uzávěr pokladničky, volně nasuňte do pláště věže.
Poslední prací je usazení a přilepení rytíře k hradu a na podstavec 23. Tím je model hotov.
Model můžete použít jako dekoraci na pracovní stůl. Malé otvory slouží k zasunutí tužek, věž hradu zase poslouží jako pokladnička k ukládání kovových dvacetikorun.
Věříme, že se vám nový model líbí.