Poštovní panáček

Sdílej
 
Vystřihovánka panáčka je určena především pro nejmenší a začínající papírové modeláře. Tuto vystřihovánku můžete zároveň využívat jako školní rozvrh hodin a jako kasičku. Model je velice jednoduchý, ale přesto pracujte pomalu a pečlivě. Před vlastní stavbou si pročtěte návod a během práce se orientujte podle návodné kresby.

Přípravné práce

Foto
Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-). Přerušovanou čárou (-----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Prořezy u dílů 1, 3 a 17 jsou značeny červenou čárou. Výřez pro vhazování mincí u dílu 16 je značen červenou úhlopříčkou. Pokud bude vystřihovánka vytištěna na slabém papíře, doporučujeme podlepit slabým kancelářským papírem díly l, 15, 16 a 17.
Sestavení vystřihovánky
Foto
Začněte tělem panáčka 1, ve kterém prořízněte na bocích vyznačená místa pro ruce. Vystřihněte a zpracujte ruce. Levou ruku - díly 2x 10 - a pravou - 2x 11 - vsuňte podle návodné kresby do proříznutých otvorů v plášti 1 a zalepte. Nyní uzavřete a slepte tělo panáčka. Ke spodní části těla přilepte díl 2 a nechte proschnout.
Stočte a slepte hlavu panáčka 3 a uzavřete ji spodním dílem 4. Do proříznutých otvorů v plášti 3 vsuňte a zalepte uši - díly 2x 5. Pokračujte sestavením čepice. Pečlivě stočte plášť 7, ke kterému přilepte horní zakrytí - díl 8. Hotový celek přilepte na zpracovaný spodní díl čepice 9. Čepici nyní přilepte na chlopně pláště hlavy 3 a nechte proschnout.
Mezitím stočte a slepte krk panáčka - díl 6 - a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 4. Hotovou hlavu pak přilepte k tělu panáčka l.
Tím je panáček hotov a můžete se pustit do stavby tašky.
Vystřihněte a zpracujte díl 12. Pozor, přední díl nepřilepujte, taška je otevírací. Na vyznačená místa na bocích dílu 12 přilepte zpracovaný řemen - díl 14 - a tašku dokončete přilepením uzavíracího pantu - díl 13.
Pokračujte stavbou kasičky. Vystřihněte a slepte plášť 15, který uzavřete čely 16 a 17. Nezapomeňte proříznout v těchto dílech vyznačené otvory. U dílu 16 je to otvor pro vhazování mincí, u dílu 17 otevírání kasičky.
Na vyznačená místa na dílu 17 dále přilepte zpracované nohy - díly 5x 18 - a nechte proschnout. Vystřihněte a zpracujte panty - díly 4x 19 - a také je přilepte na vyznačená místa na dílu 17. Aby nedocházelo k samovolnému otevírání spodního čela, zasuňte do pantů zpracované závory - díly 2x 20. Jako poslední přilepte na díl 17 slepený držák 21.
Tím je stavba vystřihovánky ukončena. Pro zpevnění a zvýraznění barev doporučujeme jednotlivé části natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem.
Věříme, že se vám model líbí.