Indián

Sdílej
 
Do série modelů pro nejmladší papírové modeláře patří postavička indiána. Model je velice jednoduchý, přesto doporučujeme pracovat pomalu a pečlivě. Před vlastní stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodné kresby.

Přípravné práce
Před vlastní stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodné kresby. Hrany, které ohýbáte z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které ohýbáte z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-). Přerušovanou čárou (----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy pro uši a ruce jsou značeny červenými čárami.

Foto
Ještě doporučujeme podlepit slabým kancelářským papírem některé větší díly.
Návod na slepení
Vystřihněte, pečlivě vytvarujte a slepte tělo indiána 1. Do proříznutých otvorů na bocích vsuňte a zalepte zpracované ruce, levou 2x 7 a pravou 2x 8. Spodní části rukou opatrně nastříhejte nůžkami podle předkreslených čar. Ve vystřihovánce jsou pro orientaci u prostřihů nakresleny malé nůžky. Nastřižením čar vznikne dojem rozevlátých třásní. Konečné vytvarování rukou je patrné z návodné kresby.
Foto
Nyní tělo indiána přilepte k zpracovanému dílu 11 a nechte proschnout. Stočte a slepte krk, díl 5, který přilepte na vyznačené místo na dílu 1. Vystřihněte a slepte plášť hlavy 2, do kterého vsuňte a zalepte uši 2x 6. Hlavu nyní dokončete přilepením spodního dílu 3 a horního 4. Hotovou hlavu usaďte na krk 5 a přilepte. Zpracujte čelenku indiána, díl 9, ke které na vyznačená místa přilepte boční díly 2x 10. Tyto díly můžete opět opatrně nastříhat podle předkreslených čar. Hotovou čelenku pak usaďte na hlavu indiána a chlopněmi ji přilepte. Vystřihněte a zpracujte kopí, díly 2x 12, které přilepte spodní chlopní na vyznačené místo na dílu 11, střed kopí přilepte na vyznačené místo na pravé ruce indiána. Kopí opět můžete nastříhat podle vyznačených čar. Tím je figurka indiána hotová.
Pusťte se do stavby totemu, který bude sloužit jako kasička k ukládání kovových dvacetikorun. Stočte a slepte plášť totemu, díl 13, ke kterému přilepte spodní čelo 14. Postupně zpracujte a slepte horní uzávěr, který sestavte z dílů 15, 16, 17 a 2x 18. Pro orientaci je celá sestava zakreslená na návodné kresbě. Po proschnutí hotový uzávěr zasuňte do horní části totemu. Nyní hotový celek přilepte spodním dílem 14 na vyznačené místo na podstavci 11 a nechte proschnout.
Tím je vystřihovánka indiána hotova, pro zpevnění a zvýraznění barev ji doporučujeme natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, aby se vám nepřilepila horní vysouvací část totemu.
Slepení modelu Jiří Kudrna
Hezkou zábavu s novým modelem a rychlé plnění kasičky vám přejí