Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 4
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 4/2021 vychází 3. část papírového modelu westernového městečka Red Rock City. K tomu přídáváme vystřihovánku vesmírného transportéru ze série Coral Explorer. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit ABC s vystřihovánkami online >

Westernové městečko

Sada vystřihovánek na pokračování

Od začátku roku uveřejňujeme vystřihovánky westernového městečka Red Rock City. V ABC č. 1 a ABC č. 2 vyšel podklad se skalami, klády a budova pohřebníka a saloonu. Z tohoto ábíčka si postavíte budovy hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu a radnice. V ABC č. 5 se těšte na další prvky.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem koleč- ka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Komíny všech budov vyrobte ze špejle o průměru 2 mm. Stejného průměru jsou i telegrafní sloupy. Černé, šedé a hnědé části os nabarvěte podobným odstínem barvy.

3. Model telegrafu je možné připevnit k podkladu až po umístění pošty. Ostatní budovy je možné přidávat ihned po slepení. Pro imitaci telegrafního drátu si připravte černou niť.

Návod na slepení vystřihovánky

HOTEL (BUDOVA #10)

1. Vymodelujte díl 1 dle návodné kresby (dále NK). Přidáním dílu 2 vznikne obvodová zeď přízemí, přilepte na ni podlahu prvního patra 3. Obvodová zeď patra  5 pasuje na díl 3 a zboků k dílu 1. Dle NK sestavte střechu 6 a při- pevněte ji na díly 3, 1.

2. Model zespodu uzavřete dílem 4 a shora dílem 7, ve kterém nezapomeňte vyříznout tři otvory pro komíny. Poté dokončete verandu přidáním dílu 8. Nakonec na díl 7 umístěte vodojem z dílů 9, 10 a tři komíny 11.

Foto:  Tomáš Svoboda

ŘEZNÍK (BUDOVA #24)

3. Sestavte čelo budovy z dílů1 a 2. Neopomeňte sklon stříšky nad verandou, je patrný z NK. Přidejte obvodové zdi 3. Shora na celek pasuje střecha 4,
ve které vyřízněte otvor pro komín, a zdola podklad 5. Na střechu upevněte komín 6.

Foto:  Tomáš Svoboda

POŠTA (BUDOVA # 9)

4. Vymodelujte dle návodné kresby verandu prvního patra 1. Přidejte schodiště 2 a díl 3 představující obvodové zdi přízemí a nosníky schodiště. Dílem 4 zkompletuje zdi přízemí, pasuje na díly 1 a 3. Dílem 5 model zespodu uzavřete.

5. První patro vznikne přidáním čela budovy 6 na díly 1, 4. Budovu zastřešte dílem 7, ve kterém nejprve vyřízněte otvor pro komín. Kůlnu 10 přilepte zezadu modelu k dílu 3. Upevněte komín 9 do střechy a také stínidla 8 (2×) nad okna dílu 6.

6. Celek přilepte k podkladu a pokračujte výrobou plotů a brány. Díly 11, 12, 13, 14 jsou tvořeny dvěma částmi. Vlepte mezi ně čtvrtku, aby vnikla široká hrana. Dle návodné kresby pak natupo (bez chlopní) slepte ohradu a bránu. Dbejte, aby kůly plotu směřovaly k zemi. Celek natupo při- lepte k podkladu a poště.

Foto:  Tomáš Svoboda

TELEGRAF (BUDOVA #8)

7. Nejprve na vyznačených místech vytvořte dva otvory pro trám v díle 2 a otvor pro komín v díle 3. Díl 5 podlepte čtvrtkou.

8. Dle návodné kresby vymodelujte čelo budovy 1. Přidejte obvodové zdi 2 a střechu 3. Trám 4 upevněte do dílu 2 tak, aby jeho nabarvená část vystupovala z levého boku domu. Na pravém boku je trám ukotvený do stěny, nevystupuje. Spoje trámu a zdí zevnitř modelu zakápněte lepidlem. K celku přilepte žebřík 5, podklad 6 a komín 7. Model umístěte na podklad. Spojte ho s bránou a plotem pošty.

9. Díl 8 představuje telegrafní sloup. Vytvořte podle něho dva sloupy a napevno je vsuňte do podkladu v místech označených modrým kolečkem (u kolejí). Mezi trámem budovy telegrafu aoběmasloupynatáhnětetelegrafnídrát z černé nitě. Uzle zakápněte lepidlem.

Foto:  Tomáš Svoboda

POZEMKOVÝ ÚŘAD (BUDOVA # 3)

10. Dle návodné kresby sestavte čelo budovy z dílů 1 a 3. Na díl 3 připevněte dva arkýře 2. K celku postupně přidejte obvodové zdi 4, střechu 5 s vyřezaným otvorem pro komín a podstavu 6. Dokončete upevněním komínu 7.

Foto:  Tomáš Svoboda

RADNICE (BUDOVA #4)

11. Podlepte díly 1, 2, 3 čtvrtkou a vytvořte schodiště dle návodné kresby. Z dílu 5 vymodelujte bal- kon a zespodu k němu přilepte schodiště. Celek pasuje na čelo budovy 4. Sloupy u schodiště dokončíte přidáním dílů 10 na rub dílu 3.

12. K čelu budovy připevněte obvodové zdi 6. Shora nalepte střechu  7 s otvorem pro komín, zespoda podklad 8. Komín 9 upevněte do střechy.

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Foto:  Jan Rükr

Transport osob PT3

Sada vystřihovánek Coral Explorer

Spojení fregat se zásobami na orbitu a základnami na povrchu planety obstarávají kromě velkých transportů i menší osobní transporty. PT3 pokrývají potřeby transportování lidí a drobného materiálu v rámci interní sítě mezi základnami na povrchu, řídicími uzly, případně nalezišti nebo doly. Jde o lehčí lodě pro 15 osob s dobrou manévrovatelností.

Přípravné práce

Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

Foto:  Jan Rükr

Návod na slepení vystřihovánky

1. Vystřihněte plášť 1. Vyřízněte v něm plochy s díly 9, podlepte boky. Díl narýhujte a slepte. Uzavřet ho kapotou 2. Na pláště 1 nalepte tubus směšovače 3.

2. Na spodní část pláště 1 na- lepte kontejner pro cestující 4 se dvěma přetlakovými dveřmi 5. Na přední a zadní část kontejneru nalepte nohy podvozku z dílů 6, 7 a 8 spolu s ližinami 9 (4×). Nalepené sady noh mírně zalomte tak, aby model při pohledu zespodu připomínal písmeno X.

3. Na levý bok pláště 1 nalepte náběžnou hranu 10 a motory 11 s křídlem 12. Na pravý bok nalepte náběžnou hranu 13 a motory 14 s křídlem 15.

Koupit ABC s vystřihovánkami online >

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020